آزمایشی

158
telegram nokhbegan-start
آزمایشیReviewed by علی صابریان on Sep 16Rating:
 
 
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب نام
سهام مورد معامله
سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
باما
شرکت ذوب روی اصفهان-سهامی خاص- 3,077,252 15000 0%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 181,536,416 869762 0%
بانک دی شرکت بیمه دی-سهامی عام- 86,462,011 -193683 0%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 100,000,000 -9282351 -8%
بانک سینا بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  978,162,489 -591000 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 230,346,561 112649 0%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  828,168,410 34890 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 585,405,127 400000 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 1,123,877 15798 1%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 6,757,585 319506 5%
بیمه سامان بانک سامان-سهامی عام- 35,069,297 26000 0%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 56,533,485 100000 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  213,819,995 33617 0%
تراکتورسازی‌ایران شرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی-سه  10,934,524 10000 0%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 10,675,513 23457 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 128,129,352 350000 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد  2,956,995,961 -350000 0%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  132,718 5094 4%
تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌ شرکت بازرگانی پلی اکریل  28,124,706 657250 2%
داده‌پردازی‌ایران‌ شرکت ملی انفورماتیک  131,260,352 24993 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  755,894,840 7782 0%
س. تدبیرگران فارس وخوزستان شرکت سیمان زنجان-سهامی خاص- 4,908,569 9960 0%
سایپا شرکت سرمایه گذاری حمل ونقل تامین-سهامی خاص- 924,305,048 -337502717 -27%
سخت‌ آژند شخص حقیقی  6,000,000 999697 20%
سخت‌ آژند شخص حقیقی  3,547,527 107000 3%
سخت‌ آژند شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 26,600,000 -50000 0%
سخت‌ آژند شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان-سهامی خاص- 7,400,000 -107000 -1%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 7,898,201 7500 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 28,407,587 10000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 260,436,716 8490 0%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد شرکت تعاونی اعتبارآزادمولی الموحدین  59,220,000 300000 1%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 18,126,331 100000 1%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-سهامی خاص- 4,416,281 11100 0%
سرمایه‌گذاری‌ سایپا شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد-سهامی عام- 59,417,482 1018437 2%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص- 71,549,923 51000 0%
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 704,567,123 14800 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  404,557,841 2967140 1%
سیمان‌ شرق‌ شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 168,214,145 962133 1%
شهد ایران‌ شخص حقیقی  1,605,800 5800 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  6,907,472 500 0%
فولاد امیرکبیرکاشان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  99,177,218 15700 0%
فولاد آلیاژی ایران شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام- 440,160,233 7000000 2%
فولاد خراسان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  819,837,154 2019 0%
قند ثابت‌ خراسان‌ شرکت فدک دانش محورکارآفرین-سهامی خاص- 12,210,101 100000 1%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 4,143,080 20483 0%
کارت اعتباری ایران کیش شخص حقیقی  8,220,200 -1000 0%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شخص حقیقی  9,046,176 5483600 154%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شخص حقیقی  12,153,000 480489 4%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شخص حقیقی  2,430,000 -480489 -17%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شخص حقیقی  4,314,814 -4343600 -50%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان  1,865,038 50000 3%
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ شرکت آینده گستر  28,322,843 10000 0%
لیزینگ‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران-سهامی عام- 49,393,818 58649 0%
لیزینگ‌خودروغدیر شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  14,790,222 239924 2%
لیزینگ‌خودروغدیر شخص حقیقی  4,153,760 55000 1%
معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  786,460,769 26608 0%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  979,434,739 22692 0%
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ شرکت فرآوری موادمعدنی ایران-سهامی عام- 6,791,029 -152600 -2%
مهندسی صنعتی روان فن آور شخص حقیقی  190,100 -2000 -1%
نفت‌ بهران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 35,277,931 1000 0%
نفت‌ پارس‌ شرکت پارس بازرگان-سهامی خاص- 8,759,644 1000 0%
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ آستان قدس رضوی-معاف ازمالیات- 4,000,000 30000 1%
 

خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شخص حقیقی  9,046,176 5483600 154%
سخت‌ آژند شخص حقیقی  6,000,000 999697 20%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 6,757,585 319506 5%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شخص حقیقی  12,153,000 480489 4%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  132,718 5094 4%
سخت‌ آژند شخص حقیقی  3,547,527 107000 3%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان  1,865,038 50000 3%
تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌ شرکت بازرگانی پلی اکریل  28,124,706 657250 2%
سرمایه‌گذاری‌ سایپا شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد-سهامی عام- 59,417,482 1018437 2%
لیزینگ‌خودروغدیر شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  14,790,222 239924 2%
فولاد آلیاژی ایران شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام- 440,160,233 7000000 2%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 1,123,877 15798 1%
لیزینگ‌خودروغدیر شخص حقیقی  4,153,760 55000 1%
قند ثابت‌ خراسان‌ شرکت فدک دانش محورکارآفرین-سهامی خاص- 12,210,101 100000 1%
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ آستان قدس رضوی-معاف ازمالیات- 4,000,000 30000 1%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  404,557,841 2967140 1%
سیمان‌ شرق‌ شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 168,214,145 962133 1%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 18,126,331 100000 1%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد شرکت تعاونی اعتبارآزادمولی الموحدین  59,220,000 300000 1%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 4,143,080 20483 0%

باما

شرکت ذوب روی اصفهان-سهامی خاص- 3,077,252 15000 0%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 181,536,416 869762 0%
شهد ایران‌ شخص حقیقی  1,605,800 5800 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 128,129,352 350000 0%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-سهامی خاص- 4,416,281 11100 0%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 10,675,513 23457 0%
س. تدبیرگران فارس وخوزستان شرکت سیمان زنجان-سهامی خاص- 4,908,569 9960 0%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 56,533,485 100000 0%
لیزینگ‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران-سهامی عام- 49,393,818 58649 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 7,898,201 7500 0%
تراکتورسازی‌ایران شرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی-سه  10,934,524 10000 0%
بیمه سامان بانک سامان-سهامی عام- 35,069,297 26000 0%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص- 71,549,923 51000 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 585,405,127 400000 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 230,346,561 112649 0%
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ شرکت آینده گستر  28,322,843 10000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 28,407,587 10000 0%
داده‌پردازی‌ایران‌ شرکت ملی انفورماتیک  131,260,352 24993 0%
فولاد امیرکبیرکاشان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  99,177,218 15700 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  213,819,995 33617 0%
نفت‌ پارس‌ شرکت پارس بازرگان-سهامی خاص- 8,759,644 1000 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  6,907,472 500 0%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  828,168,410 34890 0%
معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  786,460,769 26608 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 260,436,716 8490 0%
نفت‌ بهران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 35,277,931 1000 0%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  979,434,739 22692 0%
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 704,567,123 14800 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  755,894,840 7782 0%
فولاد خراسان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  819,837,154 2019 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد  2,956,995,961 -350000 0%
کارت اعتباری ایران کیش شخص حقیقی  8,220,200 -1000 0%
بانک سینا بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  978,162,489 -591000 0%
سخت‌ آژند شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 26,600,000 -50000 0%
بانک دی شرکت بیمه دی-سهامی عام- 86,462,011 -193683 0%
مهندسی صنعتی روان فن آور شخص حقیقی  190,100 -2000 -1%
سخت‌ آژند شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان-سهامی خاص- 7,400,000 -107000 -1%
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ شرکت فرآوری موادمعدنی ایران-سهامی عام- 6,791,029 -152600 -2%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 100,000,000 -9282351 -8%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شخص حقیقی  2,430,000 -480489 -17%
سایپا شرکت سرمایه گذاری حمل ونقل تامین-سهامی خاص- 924,305,048 -337502717 -27%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شخص حقیقی  4,314,814 -4343600 -50%
 
رنگ قرمز کم رنگ = کاهش رنگ سبز = افزایش
سهام مورد معامله
سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
شرکت الف سهامدار ب 12,000,000 480000 4.17
مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است
نکته : خرید یا فروش حقوقی ها در سهمی ملاکی برای خوب بودن و یا بد بودن 100% سهم نیست و فقط به عنوان راهنما استفاده گردد زیرا حقوقی ها نیز برای خرید و فروش خود دلایلی دارند و بررسی هایی انجام داده اند . اما باز هم به این توجه کنید که خرید و فروش حقوقی ها تنها ملاک انتخاب سهام مناسب خرید نیست و باید تحقیق بیشتری برای معاملات خود انجام دهید

خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیکگل
نوشته بعدیسیری در چند گروه بازار
  تحلیلگر و محقق بازار سرمایه ،   گوینده "روانشناسی بازار" رادیو سهام ،   مدرس دوره های "تحلیل تکنیکال کاربردی" در شرکت ها و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی ،   سازنده دوره پرطرف دار "10 شاه کلید بزرگان بورس" در رادیو سهام ،   ""ادعایی مبنی بر بی رقیب بودن و خدایی در تکنیکال ندارم اما چندین سال است با تحلیل تکنیکال بورس ایران زندگی کرده ام و آن را خوب می شناسم""  

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن