چه خبر از کدال امروز؟ ( آکنتور | فملی | رتکو | فارس و 6 نماد دیگر )

175
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( آکنتور | فملی | رتکو | فارس و 6 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 21Rating: 4.5چه خبر از کدال امروز؟ ( آکنتور | فملی | رتکو | فارس و 6 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( آکنتور | فملی | رتکو | فارس و 6 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( آکنتور | فملی | رتکو | فارس و 6 نماد دیگر )

کنتورسازی ایران ( آکنتور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

کنتورسازی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1595 ریال سود محقق کرده است بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 15080 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 11% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت 433% داشته است.فروش کل را 369% افزایش داده و به 7508 میلیارد ریال رسانده است که عمدتا به دلیل لحاظ فروش 201 هزار عدد از دستگاه های POS به اصناف بر طبق قرارداد انجام گرفته می باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد 156% داشته است.فروش کل 23% و حاشیه سود ناخالص 16% رشد داشته است که در نهایت موجب افزایش 72% سود ناخالص شرکت شده است.


ملی صنایع مس ایران ( فملی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

ملی صنایع مس ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 81 ریال سود محقق کرده است بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 141 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 58% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل تعدیل منفی 8% داشته است.درآمد فروش را حدود 7.5% کاهش داده از طرفی درآمدهای متفرقه را حدود 60% افزایش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 69% داشته است که عمدتا به دلیل فروش کل 33% و حاشیه سود ناخالص 10% کاهش پیدا کرده است که مجموع دو عامل فوق منجر به افت 48% سود ناخالص شده است.از محل سایر فعالیت های عملیاتی هزینه 327 میلیارد ریالی شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل درآمد 32 میلیارد ریالی گزارش کرده بود.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( آکنتور | فملی | رتکو | فارس و 6 نماد دیگر )


بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ( رتکو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 588 ریال سود محقق کرده است بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 783 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 75% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 200% را مصوب کرده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 39% در درآمد هر سهم می باشیم که دلیل اصلی آن رشد 48% درآمد فروش می باشد.


صنایع مس شهید باهنر ( فباهنر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

صنایع مس شهید باهنر در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 81 ریال سود محقق کرده است بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 147 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 55% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 34% در درآمد هر سهم می باشیم.درآمد فروش افت 31% داشته است.از طرفی هزینه های مالی نیز با افزایش 71% به 345 میلیارد ریال رسیده است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری با رشد 212% به 193 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش سود ناشی از سپرده های بانکی بوده است.هم چنین سایر درآمدهای عملیاتی و متفرقه با افزایش حدود 70 میلیارد ریالی از دیگر نکات مثبت صورت 9 ماهه شرکت می باشد.


چرخشگر ( خچرخش ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

چرخشگر در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 5 ریال زیان ساخته است بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 13 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود 64% داشته است.علی رغم افت 20% فروش کل، حاشیه سود ناخالص بهبود 5% داشته است.نکته مثبت دیگر افت 40% هزینه های مالی می باشد، اما سایر درآمدهای عملیاتی با افت تقریبا 100% ( 14 میلیارد ریال ) و درآمدهای سرمایه گذاری با افت 54% تاثیر زیادی بر عدم بهبود بیشتر زیان هر سهم داشته اند.آیتم دوم به دلیل کاهش سود دریافتی از بانک پارسیان و سپرده های بانکی بوده است.


کارتن ایران ( چکارن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

کارتن ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 45 ریال سود محقق کرده است بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 276 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 16% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 18% داشته است.فروش کل را 3% و حاشیه سود ناخالص را 2% کاهش داده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 50% را مصوب کرده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 77% در درآمد هر سهم می باشیم.مهم ترین دلیل آن افزایش 80% هزینه های مالی و رسیدن آن به 58 میلیارد ریال می باشد، علاوه بر آن فروش کل نیز افت 13% داشته و به 512 میلیارد ریال رسیده است.


گروه صنایع پمپ سازی ایران ( تپمپی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/03/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه

گروه صنایع پمپ سازی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 43 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1395/03/31 به ازای هر سهم 319 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 14% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 5% داده است که دلیل اصلی آن کاهش 5 میلیارد ریالی سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد.دلیل آن نیز این است که در مجمع عمومی بانک سامان سودی تقسیم نشده است به همین دلیل سود دریافتی مورد انتظار از بانک سامان را به 12 ریال کاهش داده است، پیش از این سود نقدی 50 ریالی به ازای هر سهم گزارش کرده بود.


آهن و فولاد ارفع ( ارفع ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

آهن و فولاد ارفع در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 412 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 488 ریال سود گزارش کرده بود.فروش کل 28% و حاشیه سود ناخالص 11% افت داشته اند که در مجموع منجر به افت 93% سود ناخالص شده اند.از طرفی شرکت در 9 ماهه سال قبل درآمد متفرقه 314 میلیارد ریالی داشته در حالی که در مدت مشابه فعلی، هزینه متفرقه 515 میلیارد ریالی را محقق کرده که به احتمال زیاد به دلیل زیانده شدن تسعیر ارز می باشد.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 74% داده است.


صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( فارس ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/09/30

صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 75 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 12% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 20% داشته است.این شرکت در سال مالی قبل از شرکت بازرگانی پتروشیمی سود 4409 میلیارد ریالی دریافت کرده بود در حالی که در 6 ماهه فعلی تنها سود 802 میلیارد ریالی از شرکت پتروشیمی بین الملل دریافت کرده و در کنار آن از محل فروش سهام شرکت پتروشیمی مبین سود 2722 میلیارد ریالی شناسایی کرده است.از طرفی از محل سایر فعالیت های عملیاتی در 6 ماهه سال مالی قبل هزینه 18 میلیارد ریالی شناسایی کرده در حالی که در 6 ماهه فعلی به ازای هر سهم 485 میلیارد ریال درآمد داشته است که عمدتا به دلیل شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 8% داده است.


سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ( ورنا ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 56 ریال سود محقق کرده است.در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 40 ریال زیان ساخته بود.2 دلیلی که در ادامه می آید، نقش اصلی را در سودآور شدن شرکت ایفا می کنند:

اول درآمد 195 میلیارد ریالی ناشی از فعالیت های مشارکتی و دوم کاهش 82% هزینه های مالی و رسیدن آن به 22 میلیارد ریال که به دلیل کاهش سایر حساب های پرداختنی بوده است، البته شرکت بدهی های کوتاه و بلندمدت سنگین دیگری نیز دارد که احتمالا هنوز موعد بازپرداخت آن ها نشده است.شرکت برای سال مالی 1394، به ازای هر سهم 9 ریال زیان پیش بینی کرده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 29 دیماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن