ارزش ذاتی وپترو…

368
telegram nokhbegan-start
ارزش ذاتی وپترو...Reviewed by معراج موسوی on May 3Rating:
محاسبه ارزش ذاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
 
 
پرتفوی بورسی
 

نام شرکت

درصد مالکیت


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

بهای تمام شده (میلیون
ریال)

قیمت سهم

تعداد سهام مالکیت

ارزش بازار (میلیون
ریال)

افزایش (کاهش) ارزش

وساخت

7.73

256,172

2,444

84,315,411

206,067

-50,105

شکربن

38.99

169,952

4,429

97,471,481

431,701

261,749

پلوله

48.58

155,162

552

109,296,718

60,332

-94,830

شفن

1.02

70,550

21,376

9,731,122

208,012

137,462

رتکو

58.29

37,206

3,755

17,486,860

65,663

28,457

شدوص

13.27

36,473

11,928

7,959,260

94,938

58,465

شخارک

0.39

32,406

22,366

3,861,523

86,367

53,961

پسهند

7.54

25,791

5,825

10,553,700

61,475

35,684

چبسپا

14.4

25,439

632

4,320,392

2,773

-22,666

وتوصا

0.66

10,131

1,391

6,000,000

8,346

1,785

ثامان

0.86

5,051

1,370

1,909,891

2,617

-2,434

وتوسم

0.02

699

1,538

575,000

884

185

وبهمن

0.02

358

1,069

304,307

325

-33

شفارا

0

10

16,349

1,750

29

19

جمع

 

 

 

 

 

404,129

 
پرتفوی خارج بورسی این شرکت بر اساس شرکتهایی ارزش یابی شده که دارای درآمدی نقدی هر سهم بوده اند. که با توجه به محاسبات  مربوطه مبلغ 869،276 بدست آمده است.
 
ارزش ذاتی سهم
 

بورســـــــــــی

404,129

غیربورســـــــــی

869,276

کل اختــــــــلاف

1,273,405

حقوق صاحـــــــــــبان سهام

2,758,930

جمـــع کل

4,032,335

تعداد سهـــام

1,820,000,000

N.A.V

2,216

 ارزش ذاتی 70%

1,551

ارزش ذاتی 80%

1,772

ارزش ذاتی 90%

1,994

 
 همانطور که مشاهده مینمایید ارزش ذاتی سهم بر اساس 3 فرضیه محاسبه شده. شایان ذکر است که برخی ناو سهم را حدود 240 میدانند که با این فرض  ارزش ذاتی سهم با ضریب 80% در ناحیه قیمتی 192 تومان خواهد بود.
 
bashgah-banner nokhbegan-start

4 نظرها

نطر گذاشتن