افزایش تقاضا به سمت شیران و واتی …

249
telegram nokhbegan-start
افزایش تقاضا به سمت شیران و واتی ...Reviewed by Khalili on Aug 25Rating:

همانطور که در بازار مشاهده می کنیم، افزایش تقاضاها به سمت شیران و واتی دوباره بیشتر شده است. این امر به دلیل نامه ای است که شیران بابت شفاف سازی جدید در مورد صادرات یک محصول به نام LAB به خارج از کشور انجام داده است. شیران اعلام نموده 6 هزار تن محصول LAB را با اخذ اجازه از سازمان تجارت به خارج صادر خواهد کرد که این موضوع  بخش مالی مربوط به صادرات این محصول در گزارش مالی سال جاری را پوشش کامل خواهد داد.

bashgah-banner

2 نظرها

نطر گذاشتن