امروز در کدال چه خبر بود؟ ( بمپنا | پکرمان | کطبس | شدوص | شبهرن | خنصیر | کپشیر | دروز | وسینا | خزامیا | دانا | غدشت )

763
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( بمپنا | پکرمان | کطبس | شدوص | شبهرن | خنصیر | کپشیر | دروز | وسینا | خزامیا | دانا | غدشت )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Feb 24Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ ( بمپنا | پکرمان | کطبس | شدوص | شبهرن | خنصیر | کپشیر | دروز | وسینا | خزامیا | دانا | غدشت )

تولید برق عسلویه مپنا ( بمپنا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

تولید برق عسلویه مپنا برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1925 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2086 ریال سود گزارش کرده است.این شرکت نرخ برق تولیدی را با 8% رشد همراه کرده است، به همین دلیل فروش کل شرکت با وجود کاهش 3% حجم فروش با رشد 5% همراه شده است.شرکت زیان تسعیر حساب های ارزی را با به میزان 50% در سال مالی پیش رو رشد داده است.مجموع عوامل فوق منجر به افت 8% درآمد هر سهم شده است.


گروه صنعتی بارز ( پکرمان ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

گروه صنعتی بارز برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1179 ریال سود پیش بینی کرده است.شرکت امسال افزایش سرمایه 100% داده است ولی هنوز در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است.با لحاظ سرمایه جدید و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1296 ریال سود گزارش کرده است.در سال مالی پیش رو نرخ فروش محصولات شرکت با افت روبه رو شده است ولی حجم فروش شرکت با رشد 12% پیش بینی شده است و در نتیجه منجر به رشد 2% فروش کل شده است.حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 2% پیش بینی شده است.همچنین از محل تسعیر ارز برای سال مالی 1393 سود 61000 میلیون ریالی پیش بینی شده است در حالی که این آیتم برای سال مالی بعد با زیان 25000 میلیون ریالی لحاظ شده است.مجموع عوامل فوق منجر به افت 9% درآمد هر سهم شده است.


ذغالسنگ نگین طبس ( کطبس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

ذغالسنگ نگین طبس برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 228 ریال سود پیش بینی کرده است.این شرکت در سال مالی 1393، افزایش سرمایه 67% داده است که در سال مالی 1394 اعمال خواهد شد،با اعمال سرمایه جدید برای سال مالی 1393، درآمد هر سهم سال 1393، 204 ریال می شود.فروش شرکت در سال مالی پیش رو با رشد 10% نرخ فروش و 39% حجم فروش پیش بینی شده است که در نهایت منجر به رشد 53% فروش کل شده است.لازم به ذکر است که مرجع قیمت گذاری ایمیدرو می باشد.حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 4% همراه شده است.تمامی عوامل مذکور منجر به رشد 12% درآمد هر سهم شده است.


دوده صنعتی پارس ( شدوص ):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

دوده صنعتی پارس برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 312 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 50 ریال سود گزارش کرده است.نرخ فروش محصول شرکت 10% کاهش پیدا کرده است ولی حجم فروش با رشد 32% پیش بینی شده است.نکته حائز اهمیت بهبود 5% حاشیه سود ناخالص در پیش بینی سال پیش رو می باشد که به علت کاهش 20% نرخ خرید مواد اولیه شرکت می باشد.مطابق توضیحات ذکر شده در بالا، سود هر سهم شرکت با تعدیل 524% همراه شده است.


نفت بهران ( شبهرن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

نفت بهران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2323 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2306 ریال سود گزارش کرده است.محصول اصلی شرکت روانکار می باشد که برای سال مالی پیش رو با رشد 4% در نرخ فروش و 8% در حجم فروش گزارش شده است که در نهایت منجر به رشد 11% فروش کل شده است.این شرکت درآمدهای غیر عملیاتی را برای سال مالی 1394 نسبت به 1393، با افت 80% پیش بینی کرده است که مربوط به افت 96% سایر درآمدها می باشد.مجموع عوامل فوق منجر به رشد 17 ریالی درآمد هر سهم شده است.


مهندسی نصیر ماشین ( خنصیر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

مهندسی نصیر ماشین برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 123 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 329 ریال سود گزارش کرده است.نرخ فروش میل لنگ پراید و نیسان با رشد در نرخ و حجم فروش همراه شده است ولی از آن جا که سایر محصولات شرکت با افت هایی روبه رو شده در کل منجر به کاهش 4% فروش کل شده است.هم چنین حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با افت 1% روبه رو شده است.هزینه های مالی شرکت نیز با رشد 31% همراه شده است.همچنین سود دریافتی انتظاری از شرکت مهندسی روان فناور با افت 60% پیش بینی شده است.همچنین تا زمان انتشار گزارش شرکت برنامه ای برای فروش سرمایه گذاری برای سال 1394 ندارد در حالی که در سال مالی 1393، به میزان 1457 میلیون ریال پیش بینی شده است.جمیع عوامل فوق منجر به افت 63% درآمد هر سهم شده است.


پشم شیشه ایران ( کپشیر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

پشم شیشه ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1011 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1017 ریال سود گزارش شده است.برای سال مالی 1394، رشد نرخ فروش تمامی محصولات و هم چنین افزایش فروش مقداری پیش بینی شده است که منجر به رشد 19% فروش کل شده است.هم چنین شرکت هزینه های مالی را با رشد 18% همراه کرده است.سود حاصل از سرمایه گذاری نیز مربوط به سود سپرده های بانکی می باشد که پیش بینی شرکت مبنی بر کاهش وجوه نقد در دسترس می باشد که در نتیجه منجر به کاهش 23% درآمد سرمایه گذاری شده است.مجموع عوامل فوق منجر به کاهش 6 ریالی فروش در سال مالی پیش رو شده است.


روزدارو ( دروز ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

روز دارو برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 182 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 349 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل رشد حجم فروش اکثر محصولات با افزایش 31% همراه شده است.نکته حائز اهمیت پیش بینی رشد 103% هزینه های عمومی، اداری و فروش می باشد که به دلیل افزایش هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه می باشد.همچنین با توجه به هدف شرکت مبنی بر توسعه فعالیت خود، هزینه های مالی شرکت نیز رشد 42% در پیش بینی سال 1394 داشته است.با توجه به توضیحات بالا، شاهد تعدیل منفی 48% در درآمد هر سهم می باشیم.


بانک سینا ( وسینا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بانک سینا برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 249 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 238 ریال سود گزارش کرده است.برای سال مالی پیش رو سود حاصل از تسهیلات اعطایی با رشد 30% همراه شده است.هم چنین سهم سپرده گذاران از محل سود سپرده گذاری نسبت به درآمدهای مشاع بانک با 2% رشد همراه شده است.هم چنین با توجه به گسترش عملیات پیش بینی شده درآمد کارمزد نیز با رشد 22% همراه شده است.مجموع عوامل فوق منجر به رشد 5% درآمد هر سهم شده است.


زامیاد ( خزامیا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

زامیاد برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 25 ریال سود پیش بینی کرده است . بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 5 ریال سود گزارش کرده است.این شرکت نرخ فروش تعدادی از محصولات اصلی خود را با رشد همراه کرده است و به تبع آن فروش کل شرکت را 24% رشد داده است.هم چنین سود حاصل از سپرده های بانکی شرکت به دلیل پیش بینی آن مبنی بر کاهش وجوه نقد در دسترس، با افت 47% پیش بینی شده است.همچنین از محل فروش اقساطی در سال مالی 1393، درآمد 50000 میلیون ریالی پیش بینی کرده است در حالی که این آیتم در سال مالی 1394، صفر درنظر گرفته شده است.مجموع عوامل بالا منجر به رشد 400% درآمد هر سهم شده است.


بیمه دانا ( دانا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بیمه دانا برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 58 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 50 ریال سود گزارش کرده است.درآمد ناشی از حق بیمه صادره برای سال مالی پیش رو با رشد 36% همراه شده است و هم چنین خسارت پرداختی نیز به میزان 23% با رشد پیش بینی شده است.با در نظر گرفتن توضیحات فوق در کنار تغییرات جزیی سایر اقلام گزارش شده، درآمد هر سهم با تعدیل مثبت 16% روبه رو شده است.


دشت مرغاب ( غدشت ):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

دشت مرغاب برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 205 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 269 ریال سود گزارش کرده است.نرخ و حجم فروش اکثر محصولات با رشد روبه رو شده است و در نتیجه فروش کل با رشد 6% همراه شده است.هم چنین شرکت از محل سود ناشی از تسعیر ارز که عمدتا مربوط به تسعیر تسهیلات ارزی می باشد سود 6461 میلیون ریالی در سال 1393 پیش بینی کرده است در حالی که این آیتم برای سال مالی 1394 صفر گزارش شده است.مجموع عوامل فوق منجر به تعدیل منفی 24% درآمد هر سهم شده است.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن