امروز در کدال چه خبر بود؟ ( حفاری | ثمسکن | ولصنم | غبشهر | پکویر و 11 نماد دیگر )

728
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( حفاری | ثمسکن | ولصنم | غبشهر | پکویر و 11 نماد دیگر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Apr 19Rating:

 امروز در کدال چه خبر بود؟ ( حفاری | ثمسکن | ولصنم | غبشهر | پکویر و 11 نماد دیگر )

در گزارش پیش رو نمادهای << ولصنم، وبیمه، غمارگ، غبشهر، سکرما، سنیر، دیران، حفاری، کپشیر، ثمسکن، فلامی، پکویر، شفارس، فاما، پارسان و سپاها >> بررسی شده اند.با توجه به تعدد گزارش های موجود در کدال جهت سهولت در مطالعه گزارش نماد مورد نظر، شما می توانید از جستجو مرورگر خود برای پیدا کردن سهام استفاده کنید برای این کار کافیست دکمه Ctrl + F   را در روی صفحه کلید خود فشار دهید پنجره جستجو باز می شود و شما با زدن نماد سهم آنرا پیدا خواهید کرد.

صنایع شیمیایی فارس ( شفارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 ( حسابرسی شده )

صنایع شیمیایی فارس برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 381 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 341 ریال گزارش کرده است.انواع رزین علی رغم کاهش نرخ فروش با افزایش حجم فروش و پودرهای قالب گیری نیز با افزایش نرخ فروش همراه شده اند و در نهایت منجر به رشد فروش کل به میزان 7% شده است.از طرفی حاشیه سود ناخالص شرکت 2% بهبود پیدا کرده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل مثبت 12% شده است.خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

حفاری شمال ( حفاری ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 ( حسابرسی شده )

حفاری شمال برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 775 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 901 ریال سود ساخته است.فروش کل شرکت به دلیل افزایش روزهای کارکرد سکوی دریایی با 2% رشد همراه شده است اما به دلیل افزایش 17% خدمات پیمانکاری حاشیه سود ناخالص شرکت 5% افت پیدا کرده است.از سوی دیگر سایر درآمدهای عملیاتی نیز رشد 88% داده شده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل منفی 14% شده است.


صنعتی آما ( فاما ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  1394/12/29 ( حسابرسی شده )

صنعتی آما برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 401 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 437 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به میزان حدود 1% کاهش پیدا کرده است و هم چنین به علت عدم پیش بینی شرکت برای فروش دارایی های ثابت، به میزان حدود 3500 میلیون ریال کاهش پیدا کرده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل منفی 8% شده است.


لامیران ( فلامی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه

لامیران در دوره 6 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 280 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 494 ریال سود پیش بینی کرده است و نتیجتا 57% از پیش بینی خود را پوشش داده است.هم چنین نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 30% برای درآمد هر سهم داشته است.فروش کل رشد 22% داشته است اما حاشیه سود ناخالص شرکت 6% کاهش پیدا کرده است.


سیمان سپاهان ( سپاها ):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه

سیمان سپاهان در دوره 6 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 50 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 260 ریال سود پیش بینی کرده است و در واقع 19% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 63% داشته است.علی رغم رشد 38% فروش کل، حاشیه سود ناخالص شرکت 4% کاهش پیدا کرده است.هم چنین سود حاصل از سرمایه گذاری افت 83% داشته است.هم چنین به دلیل نیاز شرکت به نقدینگی، شرکت اقدام به اخد وام نموده و در نتیجه هزینه های مالی شرکت رشد 33% داشته است.


گروه سرمایه گذاری مسکن ( ثمسکن ):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد 3 ماهه

گروه سرمایه گذاری مسکن در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 11 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 3 ماهه هم چون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 418 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل توانسته بود 12 ریال سود محقق کند و دلیل اصلی آن سود حاصل از فروش سهام به میزان 71477 میلیون ریال می باشد.لازم به ذکر است که اکثر شرکت های فرعی و وابسته به شرکت سال مالی منتهی به 31 شهریور هر سال دارند.


لیزینگ صنعت و معدن ( ولصنم ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد 3 ماهه

لیزینگ صنعت و معدن در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 181 ریال سود ساخته است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 416 ریال سود پیش بینی کرده است و در واقع 44% از پیش بینی خود را پوشش داده است.لازم به ذکر است که نسبت به پیش بینی قبلی خود با تعدیل مثبت 13% همراه شده است.ضمن این که درآمد حاصل از عملیات لیزینگ را به میزان 20000 میلیون ریال افزایش داده است درآمد سرمایه گذاری را 53% رشد داده است که مهم ترین دلیل آن افزایش 100% سود تقسیمی دریافتی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند می باشد.


ایران دارو ( دیران ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

ایران دارو در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1026 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 22% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل به سود 1021 ریالی به ازای هر سهم می رسیم.علی رغم رشد 14% فروش کل، حاشیه سود ناخالص شرکت افت 9% داشته است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه شرکت می باشد.این شرکت آخرین پیش بینی خود را به میزان 94% پوشش داده است.


پشم و شیشه ایران ( کپشیر ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

پشم و شیشه ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1086 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4% داشته است.فروش کل شرکت 4% رشد داشته است و در ضمن سایر درهآمدهای غیر عملیاتی نیز رشد 161% داشته و به 10131 میلیون ریال رسیده است.هم چنین آخرین پیش بینی خود را به میزان 101% پوشش داده است.


سیمان کرمان ( سکرما ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

سیمان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2374 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 53% داشته است.ضمن رشد 27% فروش کل در سال جاری، به دلیل رشد سودآوری سیمان مازندران و تحقق سودآوری سیمان ممتازان کرمان سایر درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد 64% همراه شده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را به میزان 102% پوشش داده است.


سیمان سفید نی ریز ( سنیر ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

سیمان سفید نی ریز در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1771 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 37% داشته است.علی رغم آن که فروش رشد چندانی نداشته و فقط 1% بوده به دلیل افزایش شدید سربار شرکت که هزینه سوخت نیز جزو آن است حاشیه سود ناخالص شرکت افت 11% داشته است.هم چنین شرکت آخرین پیش بینی خود را به میزان 92% پوشش داده است.


گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/12/29

گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره 6 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 99% درآمد هر سهم بوده است.سود حاصل از سرمایه گذاری تقریبا افت 100% داشته است و عدم برگزاری مجامع شرکت ها و مشخص نشدن میزان سود تقسیمی آن شرکت ها از دلایل آن ذکر شده است.


سرمایه گذاری صنعت بیمه ( وبیمه ):اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/12/29

سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره 6 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 15 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل 25 ریال سود محقق کرده بود.مهم ترین نکته آن که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری افت 86% داشته است که وضعیت مناسب بازار جهت فروش سهام در دوره اول مهرماه تا اواسط دیماه 1392، از دلایل آن بوده است.هم چنین به علت کاهش ارزش پرتفوی تحت تملک شرکت نسبت به بهای خرید سهام آن، منجر به ذخیره کاهش ارزش 55485 میلیون ریالی گشته است.


صنعتی بهشهر ( غبشهر ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/12/29

صنعتی بهشهر در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 478 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 41% همراه شده است.ضمن رشد 21% فروش کل، سایر درآمدهای عملیاتی نیز رشد 639% داشته در حالی که هزینه های عمومی، اداری و فروش افت 40% را تجربه کرده است.هم چنین به دلیل نیاز به نقدینگی شرکت اقدام به تامین مالی کرده بوده و در حال حاضر هزینه های مالی رشد 225% داشته است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را به میزان 28% پوشش داده است.


کویر تایر ( پکویر ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/12/29

کویر تایر در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 849 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 16% داشته است.علی رغم افت 21% فروش کل، به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه شرکت حاشیه سود ناخالص شرکت 11% بهبود پیدا کرده است.از طرفی سایر درآمدهای غیرعملیاتی نیز افت 43% داشته است.هم چنین به علت تسویه بدهی های شرکت هزینه های مالی شرکت افت 97% داشته است.هم چنین پیش بینی اولیه خود را به میزان 20% پوشش داده است.


مارگارین ( غمارگ ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/12/29

مارگارین در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 131 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 21% همراه شده است.ضمن رشد 9% فروش کل، حاشیه سود ناخالص شرکت 6% بهبود پیدا کرده است.هم چنین سایر درآمدهای عملیاتی با 20063 میلیون ریال همراه شده است در حالی که در سال قبل زیان 1793 میلیون ریالی داشته است.هم چنین به دلیل وام های متعددی که شرکت به دلیل مشکلات نقدینگی تقبل کرده، هزینه های مالی رشد 591% داشته است.هم چنین اولین پیش بینی خود را به میزان 20% پوشش داده است.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن