امروز در کدال چه خبر بود؟ ( دیران | وملت | وسینا | فاراک | دسبحا و 5 نماد دیگر )

447
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( دیران | وملت | وسینا | فاراک | دسبحا و 5 نماد دیگر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Jul 14Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ ( دیران | وملت | وسینا | فاراک | دسبحا و 5 نماد دیگر )

در گزارش پیش رو نمادهای << دیران، وملت، وسینا، فاراک، دسبحا، خراسان، ثعمرا، فرآور، چکاوه، خنصیر >> بررسی شده اند.با توجه به تعدد گزارش های موجود در کدال جهت سهولت در مطالعه گزارش نماد مورد نظر، شما می توانید از جستجو مرورگر خود برای پیدا کردن سهام استفاده کنید برای این کار کافیست دکمه Ctrl + F   را در روی صفحه کلید خود فشار دهید پنجره جستجو باز می شود و شما با زدن نماد سهم آنرا پیدا خواهید کرد.

ایران دارو ( دیران ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 3 ماهه

ایران دارو در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 261 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه هم چون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1321 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 20% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 9% داشته است.فروش کل 7 میلیارد ریال کاهش داشته اما حاشیه سود ناخالص بهبود 2% داشته است.لازم به ذکر است که هزینه های مالی نیز حدود 3 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.


سرمایه گذاری ملت ( وملت ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/03/31


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه گذاری ملت در دوره 6 مهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 6 ریال سود محقق کرده است و در حالی که در سال مالی قبل به ازای هر سهم 2 ریال سود محقق کرده بود.سود حاصل از سرمایه گذاری با رشد 18% به 20 میلیارد ریال رسیده است.


بانک سینا ( وسینا ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ( حسابرسی شده )

بانک سینا در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 235 ریال سود محقق کرده است.این بانک در سال مالی جاری افزایش سرمایه 67% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 51% در درآمد هر سهم می باشیم.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 47% داشته در حالی که از محل سرمایه گذاری ها شاهد افت 21% می باشیم.از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع حدود 11% افزایش پیدا کرده است.هزینه های اداری و عمومی نیز افزایش 33% داشته است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 96% داده است.


ماشین سازی اراک ( فاراک ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1393/12/29 ( حسابرسی شده )

ماشین سازی اراک در دوره 6 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 218 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 24% داشته است.فروش 6% کاهش داشته اما به دلیل افت قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص بهبود 2% داشته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 64% داشته که عموما به دلیل افزایش هزینه های دستمزد می باشد.سایر هزینه های عملیاتی افت 58% داشته که عمدتا به دلیل کاهش شدت زیاندهی ناشی از تسعیر ارز می باشد.هم چنین درآمدهای متفرقه نیز افت 29% داشته که عمدتا به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی می باشد.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 115% داده است.


عمران و توسعه شاهد ( ثعمرا ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ( حسابرسی شده )

عمران و توسعه شاهد در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 151 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 73% داشته است.درآمد فروش افت 72% داشته که به دلیل کاهش فروش زمین در سال 1393 بوده است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 55% داشته و به 59495 میلیون ریال رسیده است که به دلیل کاهش شدید سود دریافتی از شرکت پاداد و صفر شدن سود دریافتی از شرکت های کشت و صنعت شاهدان سبز و آسمان آفرین بوده است.این شرکت تنها 35% از آخرین پیش بینی خود را محقق کرده است که دلیل آن کاهش تقریبا 190 میلیارد ریالی فروش بوده است.در گزارش پیشین به ازای هر سهم 153 ریال سود گزارش کرده بود.


گروه دارویی سبحان ( دسبحا ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/03/31

گروه دارویی سبحان در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 42 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 45% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 36% داشته و به 14 میلیارد ریال رسیده است اما سود حاصل از فروش سهام افت 61% داشته و به 17 میلیارد ریال کاهش یافته است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش3% داده است.


پتروشیمی خراسان ( خراسان ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/03/31

پتروشیمی خراسان در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 383 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 38% داشته است.فروش کل 20% کاهش داشته و از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 14% داشته است.درآمدهای متفرقه نیز افت 21% داشته و به 159 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 22% داده است.


فرآوری مواد معدنی ایران ( فرآور ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/03/31

فرآوری مواد معدنی ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 63 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 18% داشته است.فروش تقریبا بدون تغییر بوده اما حاشیه سود ناخالص بهبود 4% داشته است.سایر درآمدهای عملیاتی رشد 11 میلیارد ریالی داشته در حالی که درآمدهای متفرقه با افت 9 میلیارد ریالی، زیان 1.5 میلیارد ریالی را گزارش می کند.با توجه به افزایش سود کسب شده از محل فعالیت های عملیاتی، مالیات ابرازی حدود 1 میلیارد ریال افزایش یافته است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 32% داده است.


صنایع کاغذسازی کاوه ( چکاوه ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/03/31

صنایع کاغذسازی کاوه در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 282 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 36% داشته است.فروش کل 6% رشد داشته اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 5% داشته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 40% داشته است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 13% داده است.


مهندسی نصیر ماشین ( خنصیر ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ( حسابرسی شده )

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از شرکت مهندسی نصیر ماشین اینجا را کلیک نمایید.

در گزارش فوق نسبت به گزارش پیشین، هزینه های عمومی و اداری و فروش حدود 1000 میلیون ریال افزایش و از طرفی سایر درآمدها حدود 2000 میلیون ریال افزایش پیدا کرده و در نتیجه سود هر سهم به 398 ریال افزایش پیدا کرده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 22 تیر ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید – قسمت اول

برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 22 تیر ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید – قسمت دوم

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن