امروز در کدال چه خبر بود؟ ( شاراک | شکربن | ونوین | توریل | خمحرکه | کبافق | فاسمین | کاما | کفرا | خلنت | پارسیان | رانفور | رکیش | آسیا | کرماشا | دکوثر | دابور | دجابر | داسوه | شپترو | کنور | شنفت | قزوین | وسپه )

818
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( شاراک | شکربن | ونوین | توریل | خمحرکه | کبافق | فاسمین | کاما | کفرا | خلنت | پارسیان | رانفور | رکیش | آسیا | کرماشا | دکوثر | دابور | دجابر | داسوه | شپترو | کنور | شنفت | قزوین | وسپه )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Feb 22Rating:

 امروز در کدال چه خبر بود؟ ( شاراک | شکربن | ونوین | توریل | خمحرکه | کبافق | فاسمین | کاما | کفرا | خلنت | پارسیان | رانفور | رکیش | آسیا | کرماشا | دکوثر | دابور | دجابر | داسوه | شپترو | کنور | شنفت | قزوین | سغرب | وسپه )

راهنما پیدا  کردن نماد سهمی در گزارش : با توجه به تعدد گزارش های موجود در کدال جهت سهولت در مطالعه گزارش نماد مورد نظر، شما می توانید از جستجو مرورگر خود برای پیدا کردن سهام استفاده کنید برای این کار کافیست دکمه Ctrl + F   را در روی صفحه کلید خود فشار دهید پنجره جستجو باز می شود و شما با زدن نماد سهم آنرا پیدا خواهید کرد.

پتروشیمی شازند( شاراک ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

پتروشیمی شازند برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1326 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1053 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل افزایش نرخ محصولات با رشد 4% همراه بوده است و حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد 3% روبه رو شده است.هم چنین سود ناشی از تسعیر ارز برای سال مالی 1394 با 72% رشد در کنار رشد 414% سود سپرده بانکی در پیش بینی لحاظ شده است.مجموع عوامل فوق منجر به رشد 26% درآمد هر سهم شده است.

کربن ایران ( شکربن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

کربن ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 367 ریال سود پیش بینی نموده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 210 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل رشد 16% مقدار فروش با رشد 5% روبه رو شده و از طرفی حاشیه سود ناخالص شرکت به دلیل کاهش مواد اولیه اصلی شرکت، 4% بهبود پیدا کرده است.همچنین رشد 42% سود نقدی انتظاری شرکت صنایع لاستیکی سهند منجر به رشد 41% درآمد سرمایه گذاری شده است.مجموع عوامل فوق منجر به افزایش 75% درآمد هر سهم شده است.

بانک اقتصاد نوین ( ونوین ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بان اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 402 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 380 ریال سود گزارش کرده است.این بانک سود تسهیلات اعطایی را برای سال مالی 1394، 50% رشد داده است، و از طرفی با توجه به گسترش عملیات پیش بینی شده، کارمزد دریافتی را نیز حدود 41% رشد داده است.هم چنین سهم سود اعطایی به سپرده گذاران نیز نسبت به جمع درآمدهای مشاع حدود 3% رشد داده شده است.مجموع عوامل فوق منجر به رشد 6% درآمد هر سهم در سال مالی پیش رو شده است.

توکاریل ( توریل ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

توکاریل برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 262 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 173 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به علت افزایش در تناژ با رشد 17% همراه شده است.به علت تسویه اکثر وام ها در سال مالی جاری، پیش بینی هزینه مالی برای سال مالی 1394 با افت 84% همراه شده و از طرفی سود دریافتی مورد انتظار از شرکت خدمات توکا کشش با رشد 136% پیش بینی شده است. مجموع این عوامل منجر به رشد 51% سود هر سهم شده است.

صنعتی نیرو محرکه ( خمحرکه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

صنعتی نیرو محرکه برای سال مالی 1394/12/29 به ازای هر سهم 106 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 204 ریال سود گزارش کرده است.گیربکس پژو به عنوان محصول اصلی شرکت علی رغم رشد 8% در نرخ فروش به علت کاهش 30% مقدار فروش محصولات در سال مالی 1394، روبه رو شده است و منجر به افت 6.5% فروش کل شده است.در نتیجه شاهد کاهش 48% درآمد هر سهم برای سال مالی 1394 می باشیم.

معادن بافق ( کبافق ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

معادن بافق برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 507 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 483 ریال سود گزارش کرده است.برای سال مالی 1394، کنسانتره روی به عنوان محصول اصلی شرکت با رشد 3% در نرخ فروش و 29% در مقدار فروش پیش بینی شده است و همین عامل منجر به رشد 5% درآمد هر سهم شده است.

کالسیمین ( فاسمین )( تلفیقی ) :پیش بنی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

کالسیمین برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 369 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 505 ریال گزارش کرده است.این شرکت فروش کل را به میزان 64% رشد داده است که عمدتا مربوط به افزایش فروش شمش روی می باشد.اما لازم به ذکر است که حاشیه سود ناخالص به میزان 16% کاهش پیدا کرده است که به دلیل پیش بینی شرکت مبنی بر افزایش قیمت ماده اولیه می باشد.در نتیجه همین عامل منجر به افت 27% درآمد هر سهم می شود.

باما ( کاما ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

باما برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1315 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1583 ریال سود گزارش شده است.فروش کلی شرکت به دلیل افت 100% نرخ فروش اکثر محصولات و هم چنین کاهش مقدار فروش با افت 13.5% همراه شده است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری نیز با 32% افت همراه شده است که ناشی از کاهش سود دریافتی مورد انتظار از ذوب روی اصفهان و سپرده های بانکی بوده است.در نتیجه سود هر سهم به میزان 17% افت کرده است.

فراورده های نسوز ایران ( کفرا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

فراورده های نسوز ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2004 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2098 ریال سود گزارش شده است.علی رغم رشد 18% روش کل به علت رشد نرخ محصولات شرکت، به دلیل افزایش شدید بهای مواد اولیه شرکت در پیش بینی سال 1394، حاشیه سود شرکت با افت 5% روبه رو شده است.در ضمن رشد 142% هزینه های مالی نیز از نکات منفی دیگری است که در نهایت منجر به کاهش 5% سود هر سهم شده است.

تولیدی لنت ترمز ایران ( خلنت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

لنت ترمز ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 15 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی بری سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 69 ریال زیان گزارش شده بود.افزایش 10% نرخ فروش لنت ترمز برای سال مالی 1394 همراه با افزایش فروش مقداری شرکت منجر به رشد 23% فروش کل شده است.هم چنین با توجه به تسویه برخی از تسهیلات اخذ شده در سال مالی جاری، هزینه مالی برای سال مالی بعد با افت 26% همراه شده است.مجموع عوامل فوق منجر به پیش بینی سودآوری هر سهم شده است.

بیمه پارسیان (پارسیان ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بیمه پارسیان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 552 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 409 ریال سود گزارش کرده است.درآمد حق بیمه صادره را 32% رشد داده است و به تبع آن هزینه خسارت را نیز 39% افزایش داده است.درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر بیمه ای با رشد تقریبا 100% روبه رو شده است.مجموع این عوامل منجر به رشد 35% درآمد هر سهم شده است.

خدمات انفورماتیک ( رانفور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

خدمات انفورماتیک برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1799 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1612 ریال سود گزارش کرده است.فروش شرکت به علت انتقال بخشی از فعالیت های شرکت های تابعه به شرکت اصلی با رشد 55% روبه رو شده است و در نتیجه حاشیه سود شرکت را با رشد 10% همراه کرده است، هم چنین به دلیل مذکور سود حاصل از سرمایه گذاری در سال مالی 1394 با افت 45% روبه رو شده است.

کارت اعتباری کیش ( رکیش ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

کارت اعتباری کیش برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 400 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر هم 377 ریال سود گزارش کرده است.افزایش حجم پایانه های منصوبه در سال مالی 1394 منجر به رشد 44% فروش کل شرکت شده است.از طرفی با توجه به پیش بینی مبنی بر افزایش فعالیت های جانبی سایر درآمدهای عملیاتی با رشد 275% نسبت به سال مالی جاری روبه رو بوده است و مجموع این عوامل منجر به رشد 6% درآمد هر سهم در سال مالی پیش رو شده است.

بیمه آسیا ( آسیا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بیمه آسیا برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 124 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 83 ریال گزارش کرده است.درآمد حق بیمه صادره به میزان 27% رشد داده شده است و از طرفی خسارت پرداختی 32% افزایش داده شده است.با این وجود افزایش حق بیمه صادره مذکور سهم بسزایی را در رشد درآمد هر سهم داشته است و در کنار رشد سایر عوامل منجر به رشد 49% درآمد هر سهم شده است.

صنایع پتروشیمی کرمانشاه ( کرماشا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

صنایع پتروشیمی کرمانشاه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1697 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1638 ریال سود گزارش کرده است.محصول اصلی شرکت اوره می باشد که نرخ آن را برای سال بعد با 16% رشد همراه کرده اند که منجر به رشد 9% فروش کل شرکت در سال مالی پیش رو شده است.هم چنین سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت مربوط به سود سپرده های بانکی می باشد که برای سال 1394 صفر ریال پیش بینی شده است و به احتمال زیاد تعدیل خواهد شد.

داروسازی کوثر ( دکوثر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

داروسازی کوثر برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 510 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 601 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل به دلیل افزایش نرخ اکثر محصولات و به ویژه کپسول در کنار افزایش فروش مقداری هر کدام با رشد 25% همراه شده است.هم چنین درآمد سرمایه گذاری به علت کاهش سود نقدی دریافتی مورد انتظار از شرکت ( امین سال 88) با افت 40% روبه رو شده است.جمیع دلایل فوق الذکر باعث افت 18% در درآمد هر سهم برای سال مالی 1394 شده است.

داروسازی ابوریحان ( دابور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

داروسازی ابوریحان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 4258 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 3357 ریال سود گزارش کرده است.در سال مالی 1394، فروش کل شرکت به دلیل رشد نرخ فروش محصولات همزمان با افزایش مقدار فروش با رشد 29% روبه رو شده است.لازم به ذکر است که حاشیه سود شرکت با افت 3% پیش بینی شده است.با این وجود درآمد هر سهم شرکت 27% رشد داشته است.

داروسازی جابر ابن حیان ( دجابر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

داروسازی جابر ابن حیان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2016 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1740 ریال گزارش کرده است.ویال و اسپری به عنوان محصولات اصلی شرکت با رشد در نرخ فروش برای سال مالی 1394 همراه شده اند که در نهایت منجر به رشد 20% فروش کل شده است.سود نقدی دریافتی مورد انتظار شرکت برای سال مالی پیش رو با رشد قابل توجهی روبه رو شده است که در نهایت منجر به رشد 17% سود حاصل از سرمایه گذاری شده است.مجموع عوامل فوق رشد 16% درآمد هر سهم را رقم زده اند.

داروسازی اسوه ( داسوه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

داروسازی اسوه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2772 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2173 ریال سود گزارش کرده است.قرص ها به عنوان یکی از محصول اصلی شرکت با رشد 5% در نرخ و 8% در مقدار فروش همراه شده است.کپسول ها نیز علی رغم کاهش 23% در نرخ فروش ولی با رشد 58% در مقدار فروش همراه شده است.مجموع این عوامل منجر به رشد 30% فروش کل شده است.همین عامل منجر به رشد 28% درآمد هر سهم شده است.لازم به ذکر است که مرجع نرخ گذاری وزارت بهداشت می باشد.

توسعه معدنی و صنعتی صبانور ( کنور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

توسعه معدنی و صنعتی صبانور برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 323 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 423 ریال سود گزارش کرده است.سود دریافتی انتظاری شرکت از شرکت هلدینگ توسعه معادن و فلزات و معدن کار باختر با کاهش شدید روبه رو شده که در نهایت منجر به کاهش 49% درآمد سرمایه گذاری شده است.از طرفی از محل فروش دارایی ها در سال 1393 سود 115000 میلیون ریالی کسب کرده است که در سال مالی 1394 برابر با صفر گرفته شده است.مجموع عوامل فوق منجر به کاهش 24% درآمد هر سهم شده است.

پتروشیمی آبادان ( شپترو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

پتروشیمی آبادان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 510 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 635 ریال سود گزارش کرده است.علی رغم رشد 9% فروش کل شرکت ولی حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 2% همراه شده است.از طرفی سود حاصل از سرمایه گذاری در سال مالی پیش رو با افت 35% روبه رو شده است و در مجموع منجر به افت 20% درآمد هر سهم شده است.

نفت پارس ( شنفت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

نفت پارس برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1367 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1364 ریال سود گزارش کرده است.نرخ فروش انواع روانکار به عنوان محصول اصلی شرکت با افت 3% روبه رو شده است و کنار افت سایر محصولات منجر به افت 4% فروش کل شده است.اما حاشیه سود شرکت با رشد 4% در پیش بینی 1394 آمده است و در نتیجه منجر به رشد 3 ریالی در درآمد هر سهم شده است.لازم به ذکر است که شرکت سود حاصل از اوراق مشارکت و شرکت پارس بازرگان را برای سال مالی 1394 برابر با صفر گرفته است و در نتیجه سود حاصل از سرمایه گذاری را با افت 42% همراه کرده است.

کارخانجات قند قزوین ( قزوین ):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

کارخانجات قند قزوین برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 140 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 50 ریال زیان گزارش کرده بود.رشد نرخ فروش محصولات در کنار افزایش فروش مقداری منجر به رشد 30% فروش کل شده است و همین عامل منجر به سودآوری شرکت در سال مالی پیش رو شده است.

سیمان غرب ( سغرب ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

سیمان غرب برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 964 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1202 ریال سود گزارش کرده است.نکته حائز اهمیت کاهش حاشیه سود ناخالص به میزان 4% می باشد که ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه بین 10 تا 33 درصد می باشد.هم چنین سود دریافتی انتظاری از شرکت سیمان بجنورد و همچنین سود سپرده های بانکی با کاهش زیادی در پیش بینی 1394 روبه رو شده است.مجموع عوامل فوق منجر به کاهش 20% سود هر سهم شده است.

سرمایه گذاری سپه ( وسپه ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/09/30

سرمایه گذاری سپه در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 680 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 28% همراه بوده است.نکته حائز اهمیت رشد 35% سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن