امروز در کدال چه خبر بود؟ ( شیران | مبین | وتوسم | وصنعت و 5 نماد دیگر )

1600
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( شیران | مبین | وتوسم | وصنعت و 5 نماد دیگر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Apr 28Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ ( شیران | مبین | وتوسم | وصنعت و 5 نماد دیگر )

پارس الکتریک ( لپارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

پارس الکتریک در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 366 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 142 ریال سود گزارش کرده است.شرکت در سال مالی قبل فروشی نداشته ولی برای سال 1394، فروش 61597 میلیون ریالی شناسایی کرده است و هم چنین حاشیه سود ناخالصی به میزان 25% پیش بینی کرده است.سایر درآمدهای غیر عملیاتی رشد 54% داشته که عمدتا مربوط به رشد درآمد اجاره می باشد.هم چنین با توجه به پیش بینی شرکت مبنی بر افزایش جریانات نقدی شرکت، سود سپرده های بانکی را با رشد 1714% به میزان 20963 میلیون ریال گزارش کرده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل مثبت 158% شده است.


سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ( شیران ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد 3 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 381 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1621 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود 1% افزایش پیدا کرده است.فروش کل را 10% کاهش داده است و در عین حال حاشیه سود ناخالص شرکت 5% بهبود پیدا کرده است.از طرفی هزینه های عمومی و اداری و فروش 22% افزایش پیدا کرده است، هم چنین سایر درآمدهای عملیاتی نیز رشد 2617% داشته و به 332555 میلیون ریال رسیده است که به دلیل جابه جایی سود حاصل از سرمایه گذاری از 2 حساب درآمد متفرقه و سرمایه گذاری به این حساب می باشد.


پتروشیمی مبین ( مبین ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

پتروشیمی مبین در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 509 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 11% داشته است.فروش کل 109% رشد داشته است اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و به ویژه قیمت خوراک، حاشیه سود ناخالص شرکت افت 18% داشته است.سایر هزینه های عملیاتی نیز 215% افزایش داشته است که عمدتا به دلیل تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی می باشد.این شرکت آخرین پیش بینی خود را به میزان 94% پوشش داده است.


سیمان غرب ( سغرب ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

سیمان غرب در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1060 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 28% داشته است.در حالی که فروش کل 4% کاهش پیدا کرده است به دلیل افزایش قیمت سوخت و هزینه های دستمزد، حاشیه سود ناخالص شرکت، افت 10% داشته است.از طرفی درآمدهای متفرقه نیز رشد 134% داشته است که مهم ترین دلیل آن افزایش 1402% سود نقدی دریافتی از شرکت سیمان بجنورد می باشد.این شرکت آخرین پیش بینی خود را به میزان 88% پوشش داده است.


معدنی املاح ایران ( شاملا ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

معدنی املاح ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2072 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 1% داشته است.علی رغم رشد 10% فروش کل به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص شرکت افت 8% داشته است.از طرفی به دلیل مشکلات نقدینگی شرکت به اخذ وام اقدام کرده و در نتیجه هزینه های مالی شرکت با رشد 1393% به 9732 میلیون ریال رسیده است.هم چنین درآمدهای متفرقه شرکت نیز 25% رشد داشته است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را به میزان 96% پوشش داده است.


پلی اکریل ایران ( شپلی ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1393/12/29

پلی اکریل ایران در دوره 3ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 363 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% تشدید یافته است.فروش کل 9% کاهش پیدا کرده است و حاشیه زیان ناخالص شرکت نیز 6% افزایش یافته است.با توجه به تسویه تعدادی از وام های اخذ شده، هزینه های مالی شرکت 60% کاهش پیدا کرده است.سایر درآمدهای عملیاتی نیز 95% کاهش پیدا کرده و به 1133 میلیون ریال رسیده است.سایر هزینه های عملیاتی نیز 72% افزایش پیدا کرده است که به احتمال زیاد مربوط به افزایش هزینه های جذب نشده در تولید است.


سرمایه گذاری توسعه ملی ( وتوسم ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/01/31

سرمایه گذاری توسعه ملی مالکیت 83917107 عدد از سهام نفت بهران را با میانگین قیمت 2037 ریال به ازای هر سهم داشته است و تعداد 1722251 عدد از سهام شرکت مزبور را با قیمت 13637 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده است و از محل آن سود 19978 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 2037616 عدد از سهام شرکت خدمات انفورماتیک را با میانگین قیمت 5262 ریال به ازای هر سهم داشته و تعداد 800 هزار عدد از سهام مذکور را با قیمت 12115 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از محل آن سود 5482 میلیون ریالی را شناسایی کرده است..معاملات فوق در کنار سایر معاملات تاثیر مثبت 12 ریالی بر روی سود هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری صنعت و معدن ( وصنعت ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/01/31

سرمایه گذاری صنعت و معدن مالکیت 18912558 عدد از سهام رایان سایپا را با میانگین بهای تمام شده 1538 ریال به ازای هر سهم در اختیار دارد، این شرکت تعداد 1412558 عدد از سهام شرکت فوق را با قیمت 2588 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از محل آن سود 1484 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 31280673 عدد از سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران با میانگین قیمت 962 ریال به ازای هر سهم داشته است و تعداد 280673 عدد از سهام شرکت مزبور را با میانگین قیمت 6976 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده است.مالکیت 114 میلیون سهم سیمان فارس و خوزستان را نیز با میانگین قیمت 4956 ریال به ازای هر سهم دارا می باشد و تعداد 484630 عدد از سهام فوق را با قیمت 2088 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده است و از محل آن زیان 1390 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 247500000 از سهام شرکت ایران خودرو را نیز با میانگین قیمت 2052 ریال به ازای هر سهم دارد و تعداد 3 میلیون از سهام فوق را با قیمت 3137 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از محل آن سود 3256 میلیون ریالی را شناسایی کرده است.معااملات مذکور در کنار سایر معاملات انجام شده، تاثیر مثبت 6 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/01/31

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مالکیت 404417413 عدد از سهام شرکت نفت ایرانول را با میانگین قیمت 2051 ریال به ازای هر سهم دارد و تعداد 2011971 عدد از سهام مزبور را با قیمت 13361 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از محل آن سود 33931 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 5670561 عدد از سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران را با میانگین قیمت 7317 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام فوق را با قیمت 8484 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از محل آن سود 6619 ریالی کسب نموده است.هم چنین تعداد 157462659 عدد از سهام بانک پارسیان را با میانگین قیمت 1649 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 6250000 عدد از سهام فوق را با قیمت 2330 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده است و از محل آن سود 4257 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام شده، تاثیر مثبت 4 ریالی به ازای هر سهم داشته است.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن