امروز در کدال چه خبر بود؟ ( فملی | فایرا | شفارا | زاگرس | پسهند | خمحور | کرازی | خکاوه | لسرما | وتجارت | شخارک | غالبر )

683
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( فملی | فایرا | شفارا | زاگرس | پسهند | خمحور | کرازی | خکاوه | لسرما | وتجارت | شخارک | غالبر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Feb 28Rating:

 امروز در کدال چه خبر بود؟ ( فملی | فایرا | شفارا | زاگرس | پسهند | خمحور | کرازی | خکاوه | لسرما | وتجارت | شخارک | غالبر )

ملی صنایع مس ایران ( فملی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

صنایع ملی مس ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 271 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 332 ریال سود گزارش شده است.علی رغم کاهش نرخ فروش محصولات در پیش بینی، به دلیل افزایش حجم فروش محصولات فروش کل شرکت با رشد 4% همراه شده است.با این وجود حاشیه سود ناخالص شرکت افت 5% را تجربه کرده است.از طرفی هزینه های مالی پیش بینی شده شرکت به احتمال زیاد برای تامین نقدینگی با رشد 43% پیش بینی شده است.مجموع عوامل فوق منجر به افت 18% درآمد هر سهم شده است.


آلومینیوم ایران ( فایرا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

آلومینیوم ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1783 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1679 ریال سود گزارش کرده است.نرخ فروش محصولات شرکت و به ویژه شمش آلیاژ و شمش خالص برای سال مالی پیش رو افزایش یافته و به تبع آن فروش کل شرکت افزایش 12% پیدا کرده است.لازم به ذکر است که مرجع قیمت گذاری محصولات اصلی شرکت بورس کالا می باشد.هزینه های مالی شرکت به دلیل تسویه برخی از وام ها با افت 14% همراه شده است.حاشیه سود ناخالص شرکت نیز به میزان 2% بهبود یافته است.مجموع عوامل فوق منجر به رشد 6% درآمد هر سهم شده است.


پتروشیمی فارابی ( شفارا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

پتروشیمی فارابی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 542 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین گزارش برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 534 ریال سود گزارش کرده است.حاشیه سود ناخالص شرکت بیش از 4% بهبود پیدا کرده است.فروش کل نیز علی رغم کاهش در پیش بینی نرخ محصولات به علت افزایش شدید در مقدار فروش با رشد 36% همراه شده است.هم چنین سود حاصل از سپرده های بانکی نیز با افت 74% پیش بینی شده است.مجموع عوامل فوق منجر به تعدیل مثبت 2% درآمد هر سهم شده است.


پتروشیمی زاگرس ( زاگرس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

پتروشیمی زاگرس برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2578 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 3418 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل کاهش نرخ متانول با افت 6% روبه رو شده است.این شرکت هزینه های مالی خود را با رشد 495% همراه کرده است که به دلیل افزایش تسهیلات مالی دریافتی می باشد.هم چنین به علت فروش سهام پتروشیمی مرجان سود 589741 میلیون ریالی را در سال مالی 1393 شناسایی کرده است که در نتیجه منجر به افت 47% درآمد غیرعملیاتی شده است.مجموع عوامل فوق منجر به افت 25% درآمد هر سهم شده است.


صنایع لاستیکی سهند ( پسهند ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

صنایع لاستیکی سهند برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1134 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 891 ریال سود گزارش کرده است.تسمه نقاله به عنوان محصول اصلی شرکت با رشد 10% در نرخ فروش و 23% درحجم فروش پیش بینی شده است و همین عامل منجر به تعدیل مثبت 27% شده است.


تولید محور خودرو ( خمحور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

تولید محور خودرو برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 43 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 8 ریال سود گزارش کرده است.علی رغم کاهش فروش کل حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد 1% همراه شده است.هزینه های مالی شرکت به دلیل تسویه برخی از وام های اخذ شده با افت 19% را تجربه کرده است.از طرفی سود دریافتی مورد انتظار شرکت از بانک پارسیان با رشد 20% همراه شده است.مجموع عوامل فوق منجر به رشد 438% درآمد هر سهم شده است.


شیشه دارویی رازی ( کرازی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

شیشه دارویی رازی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 672 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 351 ریال سود گزارش کرده است.این شرکت به دلیل راه اندازی یک خط تولیدی دیگر در سال مالی 1394، حجم فروش محصولات خود را به میزان 303% افزایش داده است و همین عامل منجر به رشد 290% فروش کل شده است.در نهایت تعدیل مثبت 92% از نتایج آن بوده است.


سایپا دیزل ( خکاوه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

سایپا دیزل برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 143 ریال زیان پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 452 ریال زیان گزارش کرده است.رشد نرخ فروش محصولات منجر به رشد 14% فروش کل شده است ولی به دلیل هزینه مالی سنگینی که شرکت متحمل شده است زیان فوق پیش بینی شده است.با این وجود بهبود 69% مشاهده می شود.


صنایع سرما آفرین ( لسرما ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

صنایع سرما آفرین برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 300 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 300 ریال سود گزارش کرده است.فروش ریالی کل علی رغم کاهش فروش مقداری محصولات به دلیلی رشد نرخ فروش با رشد 7% همراه شده است ولی در مجموع با لحاظ سایر عوامل بدون تغییر در سود هر سهم همراه شده است.


بانک تجارت ( وتجارت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

بانک تجارت در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 91 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 136 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 67% از پیش بینی را پوشش داده است. این بانک از محل درآمدهای غیر مشاع رشد 60% را برای پایان سال پیش بینی کرده است و همین عامل رشد مورد انتظار بانک را توجیه می کند.


پتروشیمی خارک ( شخارک ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30

پتروشیمی خارک در دوره 9 منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 2991 ریال سود محقق کرده است.این شرکت افزایش سرمایه 100% داشته است و با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل با رشد 8 % روبه رو شده است.فروش مقداری شرکت در سال جاری با رشد 14% همراه شده است و منجر به رشد 6% فروش کل شده است.در ضمن حاشیه سود ناخالص شرکت در سال جاری 5% بهبود پیدا کرده است.


لبنیات کالبر ( غالبر ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30

لبنیات کالبر در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 113 ریال زیان گزارش کرده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 26 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل شرکت با 9% افت همراه شده است که به دلیل کاهش فروش مقداری بوده است.حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 8% همراه شده است.این شرکت بر اساس عملکرد 6 ماهه خود برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 113 ریال سود پیش بینی کرده بود.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن