امروز در کدال چه خبر بود؟ ( فنوال | قزوین | حتاید | ثمسکن | کحافظ | خفناور | شلعاب )

801
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( فنوال | قزوین | حتاید | ثمسکن | کحافظ | خفناور | شلعاب )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Jan 25Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ (فنوال | قزوین | حتاید | ثمسکن | کحافظ | خفناور | شلعاب)

کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم(فنوال):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

کارخانه نورد آلومینیوم بر اساس عملکرد 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 148 ریال سود گزارش کرده است، هم چنین بر اساس عملکرد 9 ماهه خود برای پایان سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 282 ریال سود گزارش کرده است.اما نکته قابل توجه تعدیل منفی 50% نسبت به گزارش پیش بینی قبلی می باشد.از جمله دلایل آن رشد 2 درصدی بهای تمام شده در کنار رشد 53 درصدی سایر هزینه های عملیاتی بوده است.

کارخانجات قند قزوین(قزوین):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

کارخانجات قند قزوین در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 140 ریال زیان ساخته است.هم چنین بر اساس عملکرد 9 ماهه خود برای پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393، به ازای هر سهم 50 ریال زیان پیش بینی نموده است.این در حالی است که در پیش بینی قبلی خود برای پایان سال مالی 210 ریال سود پیش بینی کرده بود و در واقع تعدیل منفی 123% داده است.دلیل این تعدیل افت 20% میزان فروش گزارش شده در سود و زیان بوده است.علت افت فروش کاهش نرخ برخی از محصولات بوده است.

تاید واتر خاورمیانه(حتاید): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

شرکت تاید واتر خاورمیانه در عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1393، به ازای هر سهم 487 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 296 درصدی را تجربه کرده است.از جمله دلایل آن می توان رشد 11 درصدی فروش همزمان با افت 14%بهای تمام شده، افت 91% سایر هزینه های عملیاتی و افت 51% هزینه های مالی بوده است.اما یکی از مهم ترین عوامل کسب 111051 میلیون ریال از فعالیت های سرمایه گذاری بوده است که حدود 17 تومان از سود حاصله را تشکیل می دهد.هم چنین آخرین پیش بینی خود از سود هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 را به میزان 63% پوشش داده است.

گروه سرمایه گذاری مسکن(ثمسکن): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/09/30

کروه سرمایه گذاری مسکن در پایان سال مالی منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 382 ریال سود محقق کرده است.شرکت در سال جاری افزایش سرمایه 50% داده است.با لحاظ سرمایه جدید با رشد 12% روبه رو بوده است.دلیل اصلی رشد سود هر سهم شرکت افزایش 20% درآمد حاصل از سرمایه گذاری می باشد.علت اصلی رشد سود حاصل از سرمایه گذاری، رشد سود تقسیمی 3 شرکت بورسی سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و سرمایه گذاری مسکن شمال غرب و سرمایه گذاری مسکن تهران می باشد.هم چنین آخرین پیش بینی خود از سودآوری هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 را به میزان 105% پوشش داده است.

کاشی و سرامیک حافظ(کحافظ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30

شرکت کاشی و سرامیک حافظ برای دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 119 ریال سود ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1600% را تجربه کرده است.عامل اصلی این رشد، افزایش 67% فروش شرکت بوده است.افزایش 53% مقدار فروش در کنار افزایش نرخ محصولات دلیل رشد 67% فروش شرکت بوده است.هم چنین شرکت آخرین پیش بینی خود را به میزان 68% پوشش داده است.

مهندسی صنعتی روان فن آور(خفناور):اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30

شرکت مهندسی صنعتی فن آور در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1393، به ازای هر سهم 1010 ریال سود گزارش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 119% را شاهد بوده است.علت اصلی آن رشد 108% فروش سود و زیانی بوده است.به طور میانگین رشد مقداری 96% محصولات اصلی شرکت(شاتون پراید و شاتون پژو ) بوده است.هم چنین آخرین پیش بینی شرکت از درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 به میزان 101% پوشش داده است

لعابیران(شلعاب):اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30

شرکت لعابیران برای دوره منتهی به 30 آذر 1393، به ازای هر سهم 67 ریال زیان ساخته است، و نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افت 117% بوده است.دلیل اصلی این افت، کاهش 23% فروش گزارش شده در صورت سود و زیان است در حالی که سایر هزینه ها به قوت خود باقی مانده است.افت مقداری محصولات شرکت به قرار زیر باعث این افت فروش شده است: لعاب اپک با افت 35% و سایر محصولات با افت 16%.شرکت بر اساس عملکرد 6 ماهه خود 253 ریال سود پیش بینی کرده بود و بر اساس عملکرد 9 ماهه خود تعدیل منفی 160% داده است.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن