امروز در کدال چه خبر بود؟ ( وبصادر | خکار | تکمبا | وتوسم | وبانک و 3 نماد دیگر )

665
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( وبصادر | خکار | تکمبا | وتوسم | وبانک و 3 نماد دیگر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Aug 2Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ ( وبصادر | خکار | تکمبا | وتوسم | وبانک و 3 نماد دیگر )

بانک صادرات ایران ( وبصادر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 3 ماهه

بانک صادرات ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 37 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 145 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 26% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در مدت مشابه سال قبل 36 ریال سود به ازای هر سهم گزارش کرده بود.سود حاصل از تسهیلات اعطایی 57% رشد داشته است.از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 3% افزایش داشته و به 95% از درآمدهای مشاع رسیده است.سود حاصل از تسهیلات اعطایی غیر مشاع نیز با 17% افزایش به 8000 میلیارد ریال رسیده است.هم چنین درآمد مبادلات ارزی حدود 1000 میلیارد ریال افزایش داشته است اما از طرفی سایر درآمدها افت 77% داشته است.هزینه های مالی 88% افت داشته که در نتیجه کاهش سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و یا بانک مرکزی می باشد اما سایر هزینه ها با افزایش 137% حدود 3323 میلیارد ریال گزارش گردیده است.


ایرکا پارت صنعت ( خکار ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 3 ماهه

ایرکا پارت صنعت در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 102 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1340 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 8% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 39% داشته است.فروش کل 23% کاهش پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت 2% داشته است.هم چنین با توجه به تسویه اکثر وام ها در سال مالی قبل، هزینه مالی افت بیش از 95% و حدود 7 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.


تولید محور خودرو ( خمحور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 3 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تولید محور خودرو در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 86 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 10 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی اولیه، تعدیل منفی 77% داده است.از علل اصلی آن کاهش سود دریافتی مورد انتظار از بانک پارسیان با توجه به مصوبات مجمع این بانک بوده است.هم چنین سایر درآمدهای عملیاتی افت 9 میلیارد ریالی داشته است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 7 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 24% افت داشته و از طرفی حاشیه زیان ناخالص نیز 3% تشدید پیدا کرده است.سود حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 33 میلیارد ریالی داشته است که تماما به دلیل کاهش سود دریافتی از بانک پارسیان می باشد.


کمباین سازی ایران ( تکمبا ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

کمباین سازی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 66 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی 1393، افزایش سرمایه 232% را تصویب کرده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد زیاندهی هر سهم به میزان 8 ریال می باشیم.فروش شرکت 146% رشد داشته است و از طرفی با توجه به عدم افزایش قیمت مواد اولیه متناسب با فروش، حاشیه سود ناخالص بهبود 3% داشته است.با توجه به احتیاجات نقدینگی، شرکت وام اخذ کرده و به تبع آن هزینه های مالی افزایش 59% داشته و به 60 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 165% داده است.


سرمایه گذاری توسعه ملی ( وتوسم ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/04/31

سرمایه گذاری توسعه ملی مالکیت 82144098 عدد از سهام شرکت نفت بهران را با میانگین قیمت 2037 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 1046788 عدد از سهام فوق را با قیمت 13456 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 11953 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 271191691 عدد از سهام شرکت سرمایه گاری بانک ملی ایران را با میانگین قیمت 2399 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 38417160 عدد از سهام فوق را با قیمت 5804 ریال به ازای هر سه به فروش رسانده و در نتیجه سود 141605 میلیون ریالی شناسایی شده است.مالکیت 16787610 عدد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را نیز با میانگین قیمت 3913 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 15939973 عدد از سهم مزبور را با قیمت 5577 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این محل سود 26517 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 7825060 عدد از سهام شرکت پالایش نفت اصفهان را با میانگین قیمت 3694 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام مذکور را با قیمت 5625 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 15109 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر مثبت 49.01 ریالی داشته است.


سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( وبانک ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/04/31

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مالکیت 574979976 عدد از سهام شرکت ایران ترانسفو را با میانگین قیمت 2124 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 17923499 عدد از سهام فوق را با قیمت 8074 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از محل این معامله سود 106639 میلیون ریالی را گزارش کرده است.معامله فوق تاثیر مثبت 16.41 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/04/31

سرمایه گذاری بهمن مالکیت 9995000 عدد از سهام شرکت غیر بورسی حامیان کیان ساز زا با میانگین قیمت 1000 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام مزبور را با قیمت 2909 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 19089 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معامله فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر مثبت 7.86 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/04/31

سرمایه گذاری توکا فولاد مالکیت 125086492 عدد از سهام شرکت حمل و نقل توکا را با میانگین قیمت 1353 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 1900000 عدد از سهام فوق را با قیمت 2542 ریال به فروش رسانده و در نتیجه 3568 میلیون ریال سود شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 572447086 عدد از حق تقدم های شرکت توکاریل را نیز در اختیار داشته و تعداد 1717991 عدد از حق تقدم های فوق را با قیمت 2522 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از محل آن سود 3680 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق تاثیر مثبت 3.62 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 10 مرداد ماه اینجا را کلیک نمایید.


 

تحلیل تکنیکال نمادهای بالا:

در ادامه به تحلیل تکنیکال برخی از نمادهای بالا که گزارش آنها در کدال آمده بود می پردازیم:برای مشاهده ادامه مطلب باید عضو حرفه ای باشید.عضویت حرفه ای

bashgah-banner nokhbegan-start

2 نظرها

نطر گذاشتن