امروز در کدال چه خبر بود؟ ( ولبهمن | شاملا | وملی | والبر | بساما | دسبحا | سرود | وانصار | بنیرو | پخش | همراه | فراور | ک ب س | وساخت | قپیرا )

1039
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( ولبهمن | شاملا | وملی | والبر | بساما | دسبحا | سرود | وانصار | بنیرو | پخش | همراه | فراور | ک ب س | وساخت | قپیرا )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Feb 18Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ ( ولبهمن | شاملا | وملی | والبر | بساما | دسبحا | سرود | وانصار | بنیرو | پخش | همراه | فراور | ک ب س | وساخت | قپیرا )

بهمن لیزینگ ( ولبهمن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بهمن لیزینگ برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 449 ریال سود پیش بینی نموده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 401 ریال سود گزارش کرده است.رشد نرخ مصوب عملیات لیزینگ از 15% به 22% و کاهش 38% هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی به دلیل عدم توانایی شرکت در پیش بینی دقیق ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از دلایل رشد ایجاد شده در درآمد هر سهم می باشد.

معدنی املاح ایران ( شاملا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

معدنی املاح ایران در سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2267 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2153 ریال گزارش کرده است.مهم ترین مساله در رشد سود هر سهم در سال 1394، رشد نرخ فروش محصولات شرکت در پیش بینی سال 1394 می باشد.البته لازم به ذکر است که نرخ تعیین شده توسط انجمن صنفی تعیین می شود.

هلدینگ گروه صنعتی ملی ( وملی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

هلدینگ گروه صنعتی ملی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 949 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 607 ریال گزارش کرده است.لازم به ذکر است که این شرکت انتظار کسب سود نقدی 21680 ریالی به ازای هر سهم را از شرکت کفش ملی به عنوان یکی از شرکت های فرعی خود دارد و در نتیجه این عامل منجر به رشد 57% سود حاصل از سرمایه گذاری در پیش بینی سال 1394، شده است.

گروه دارویی البرز ( والبر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

گروه دارویی البرز برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 800 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی 1393، به ازای هر سهم 737 ریال سود گزارش کرده است.سیاست شرکت مبتنی بر سرمایه گذاری در صنعت دارویی می باشد. پیش بینی شرکت مبنی بر افزایش سود تقسیمی مورد انتظار شرکت های سرمایه پذیر می باشد که در نهایت منجر به رشد 17% سود حاصل از سرمایه گذاری برای سال پیش رو شده است.از طرفی شرکت برای سال مالی 1394، سود حاصل از فروش دارایی ها را رشد 227% داده است که در نهایت مجموع این عوامل نقش اصلی را در افزایش سودآوری هر سهم شرکت ایفا می کند.

بیمه سامان ( بساما ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بیمه سامان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 242 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 221 ریال سود گزارش کرده است.مهم ترین نکاتی که در رابطه با پیش بینی سال 1394 نسبت به سال 1393 می توان بیان کرد به شرح زیر می باشد :

1)رشد 33% حق بیمه  صادره   2)سود حاصل از سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی عمدتا در سپرده های ریالی سرمایه گذاری می شود و میزان آن رشد 102% داده شده است.  3)از محل فروش ملک درآمد 65000 میلیون ریالی در سال 1393 شناسایی شده است و جزو درآمد های اتفاقی شرکت بوده است.

گروه دارویی سبحان ( دسبحا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

گروه دارویی سبحان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1427 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1291 ریال سود گزارش کرده است.سیاست شرکت مبتنی بر تمرکز بر شرکت های دارویی می باشد و از طرفی سود دریافتی مورد انتظار شرکت از شرکت های این گروه رشد داشته که در نهایت منجر به رشد 16% در سود حاصل از سرمایه گذاری شده است.با توجه به بهای تمام شده جهت خرید سهام، سهم شرکت های دارویی در پرتفوی گروه سبحان در سال 1394، حدود 75% می باشد.

سیمان شاهرود ( سرود ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

سیمان شاهرود برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 851 ریال سود پیش بینی نموده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 946 ریال سود گزارش کرده است.لازم به ذکر است که در سال مالی 1393، همچون سال های قبل آن بخش قابل ملاحظه ای از سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به سود سپرده های بانکی بوده است و بخش دیگر آن سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز می باشد.لازم به ذکر است که در پیش بینی سال 1394 این عامل صفر در نظر گرفته شده است که می تواند ضعف گزارش ارایه شده باشد.گزارش مزبور حسابرسی نشده است.

بانک انصار ( وانصار ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بانک انصار در سال مالی 1393، افزایش سرمایه 34% داشته است که با لحاظ سرمایه جدید برای پیش بینی سال مالی منتهی به 1394/12/29، سود هر سهم 488 ریال می شود و بر مبنای همین کار سود هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 برابر با 407 ریال می شود.از اولین دلایل این رشد در سال 1394، رشد درآمد تسهیلات اعطایی به میزان 16% داشته است.هم چنین بانک برای سال مالی پیش رو انتظار رشد سود حاصل از فروش دارایی های ثابت به میزان 510% را دارد و در مجموع این عوامل در کنار سایر منابع درآمدی دیگر همچون درآمد کارمزد منجر به رشد ایجاد شده در درآمد هر سهم برای سال 1394 شده است.

نیرو ترانس ( بنیرو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

نیرو ترانس برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 680 ریال سود پیش بینی نموده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 682 ریال سود گزارش کرده است.این شرکت در پیش بینی برای سال مالی پیش رو نرخ فروش محصولات را بین 6 تا 9 درصد رشد داده است اما نکته حائز اهمیت کاهش 5% حاشیه سود ناخالص شرکت می باشد.از طرفی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه خود انتظار کسب سود 21000 میلیون ریالی را دارد که در نتیجه درآمد سرمایه گذاری شرکت را با رشد 38% همراه کرده است.

پخش البرز ( پخش ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

پخش البرز برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 843 ریال سود پیش بینی کرده است و در حالی که در آخرین پیش بینی شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 719 ریال سود گزارش شده است.لازم به ذکر است که پیش بینی فروش شرکت در سال مالی 1393 از 13206800 میلیون ریال به 11300000 میلیون ریال کاهش پیدا کرده است.

ارتباطات سیار ایران ( همراه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

ارتباطات سیار ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 6808 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی 1393/12/29 به ازای هر سهم 6606 ریال سود گزارش شده است.تنها دلیلی که برای رشد 202 ریالی سود هر سهم بیان شده افزایش تعداد مشترکین شرکت بوده است.

فراوری مواد معدنی ایران ( فراور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

فراوری مواد معدنی ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 200 ریال سود پیش بینی کرده است در حالی که بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 280 ریال سود گزارش شده است.افت در سود هر سهم سال 1394 عمدتا ناشی از کاهش 79% سایر درآمد های غیر عملیاتی و 50% درآمد سرمایه گذاری غیر عملیاتی مربوط می شود.کاهش سود ناشی از فروش ضایعات غیر تولیدی و هم چنین کاهش سود دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر در پیش بینی از دلایل افت سود هر سهم در سال مالی پیش رو می باشد.

کی بی سی ( ک ب س ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

کی بی سی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 995 ریال سود پیش بینی کرده است.هم چنین بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 945 ریال سود پیش بینی شده است.محصولات شرکت توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قیمت گذاری می شود و پیش بینی شرکت مبنی بر کاهش 27% نرخ فروش محصولات بود و در عوض شرکت حجم فروش را 38% رشد داده است.از طرفی رشد سود هر سهم در سال مالی پیش رو عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای غیر عملیاتی شرکت می باشد که با توجه به سابقه شرکت به احتمال زیاد ناشی از سود سپرده های بانکی می باشد.

سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

سرمایه گذاری ساختمان ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 96 ریال زیان محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 152 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی اولیه شرکت تعدیل منفی 40% داده است که علت اصلی، کاهش پیش بینی سود انتظاری دریافتی از بانک اقتصاد نوین می باشد که کاهش 50 ریالی در سود تقسیمی هر سهم پیش بینی شده است.لازم به ذکر است که از نظر بهای تمام شده، بانک اقتصاد نوین حدود 44% از پرتفوی شرکت را تشکیل می دهد.

فراورده های غذایی و قند پیرانشهر ( قپیرا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/04/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه

فراورده های غذایی و قند پیرانشهر در دوره 6 ماهه منتهی به 1393/10/30 به ازای هر سهم 245 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 700 ریال سود پیش بینی نموده است و 35% از پیش بینی را پوشش داده است.این شرکت در پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394 به ازای هر سهم 708 ریال سود پیش بینی نموده بود.شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 46% در درآمد هر سهم روبه رو شده است.مهم ترین دلیل این افت کاهش 12% حاشیه سود ناخالص بوده است که از افزایش قیمت چغندر قند ناشی می شد.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن