امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کفپارس | وپاسار | شخارک | فخوز | شبریز و 4 نماد دیگر )

555
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کفپارس | وپاسار | شخارک | فخوز | شبریز و 4 نماد دیگر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Jul 27Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کفپارس | وپاسار | شخارک | فخوز | شبریز و 4 نماد دیگر )

فراورده های نسوز پارس ( کفپارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد 6 ماهه

فراورده های نسوز پارس در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 55 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 128 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 43% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 33% داده است.مهم ترین دلیل آن کاهش 31% فروش کل به دلیل کاهش فروش مقداری می باشد در حالی که حاشیه سود ناخالص 4% بهبود پیدا کرده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افت 34% داشته است که افت 27% فروش کل از مهم ترین دلایل آن به شمار می رود.


بانک پاسارگاد ( وپاسار ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 3 ماهه

بانک پاسارگاد در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 40 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 342 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 12% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این بانک در سال مالی جاری افزایش سرمایه 40% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 51% در درآمد هر سهم می باشیم.سود حاصل از تسهیلات اعطایی رشد 22% داشته است اما سهم سپده گذاران از درآمدهای مشاع 11% افزایش پیدا کرده است.هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز افزایش 52% داشته که عمدتا به دلیل افزایش هزینه های حقوق پرداختی می باشد.از طرفی هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز 139% افزایش داشته و به 741 میلیارد ریال رسیده است.


پتروشیمی خارک ( شخارک ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 3 ماهه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

پتروشیمی خارک در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 728 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2902 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 25% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 40% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش 26% کاهش پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت 6% داشته است.


فولاد خوزستان ( فخوز ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 3 ماهه

فولاد خوزستان در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 110 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 334 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 33% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی اولیه تعدیل منفی 58% داشته است.فروش کل 18% کاهش داده شده است که عمدتا به دلیل کاهش نرخ فروش محصولات می باشد.از طرفی حاشیه سود ناخالص حدود 7% افت داده شده است.از طرفی هزینه های مالی و اداری 32% کاهش پیدا کرده است.درآمدهای متفرقه نیز افت 350 میلیارد ریالی داده شده که عمدتا به دلیل کاهش درآمد انتظاری از محل فروش اعتباری محصولات می باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 72% داشته است.فروش 12% کاهش پیدا کرده است و از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 15% داشته است.


فنرسازی زر ( خزر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 3 ماهه

فنرسازی زر در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 37 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 20 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 76% داشته است.فروش کل 21% کاهش پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت 6% را به خود دیده است.


پالایش نفت تبریز ( شبریز ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29

پالایش نفت تبریز در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 372 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 92% داشته است.فروش کل 21% افت داشته است و از طرفی به دلیل افزایش قیمت نفت خام مصرفی، حاشیه سود ناخالص افت 6% داشته است.این شرکت در سال مالی جاری سایر هزینه های عملیاتی به میزان 37 میلیارد ریالی داشته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل درآمد 1714 میلیارد ریالی گزارش کرده است که دلیل اصلی آن مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای جهت خرید نفت خام و فروش محصولات در سال مالی قبل می باشد.هم چنین درآمدهای متفرقه نیز افت 67% داشته است که عمدتا به دلیل افت شدید سود سپرده های بانکی می باشد.


سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ( وتوصا ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/04/31

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران مالکیت 11200000 عدد از سهام شرکت گسترش انفورماتیک ایران را با میانگین قیمت 1262 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام مزبور را با قیمت 2071 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 9061 میلیون ریالی شناساییی کرده است.هم چنین مالکیت 30 میلیون عدد از سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین را با میانگین قیمت 6340 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 20 میلیون از سهام شرکت فوق را با قیمت 5241 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از محل این معامله زیان 21994 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر منفی 7.48 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری سپه ( وسپه ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/04/31

سرمایه گذاری سپه مالکیت 2874804 عدد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را با میانگین قیمت 1738 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 1500000 عدد از سهام فوق را با قیمت 5763 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از بابت آن سود 6037 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 107027726 عدد از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را با میانگین قیمت 1023 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 1589199 عدد از سهام فوق را با قیمت 1858 ریال به ازای هر سهم فروخته و بابت آن سود 1327 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر مثبت 2.37 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


پالایش نفت شیراز ( شراز ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ( حسابرسی شده )

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از شرکت پالایش نفت شیراز اینجا را کلیک نمایید.

در گزارش فوق، دلیل دلیل وقوع سایر هزینه های عملیاتی، افت شدید ارزش موجودی فراورده ها می باشد.هم چنین درآمدهای متفرقه نیز افت 37% داشته است که عمدتا به دلیل افت سود سپرده های بانکی می باشد.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 4 مرداد ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

2 نظرها

  1. بعد از تحلیل بنیادی در این بخش کاش تحلیلی تکنیکال نیز از این سهام قرار میدادید که بدانیم با سهامی که داریم چه کنیم
    مقاومت و حمایتشان در چه حدودی است و اگر داریم نگه داریم یا بفروشیم
    این تحلیلهای شما در نهایت می بایست به نتیجه ی نسبتا روشنی برای خوانندگان شما منجر شود البته بدون در نظر داشتن مسئولیتی برای شما

نطر گذاشتن