امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کچاد | بکام | ولغدر | خبهمن و چند نماد دیگر )

647
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کچاد | بکام | ولغدر | خبهمن و چند نماد دیگر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Mar 2Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کچاد | بکام | ولغدر | خبهمن و چند نماد دیگر )

صنعتی و معدنی چادر ملو ( کچاد ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

صنعتی و معدنی چادر ملو برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 651 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 750 ریال سود گزارش کرده است.علی رغم کاهش نرخ فروش اکثر محصولات به دلیل ورود محصول جدید فولاد در فروش کل شرکت، شاهد رشد اندکی در فروش کل می باشیم.لازم به ذکر است که حاشیه سود ناخالص شرکت 5% افت داشته است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه می باشد.این شرکت در سال مالی 1393 بابت فروش دارایی ها سود 115000 میلیون ریالی شناسایی کرده است در حالی که برای سال مالی پیش رو علی رغم فروش نیروگاه برق و شناسایی سود 930000 میلیون ریالی به علت وجود هزینه برق در مجموع زیان 339687 میلیون ریالی شناسایی کرده است.مجموع عوامل فوق منجر به تعدیل منفی 13% شده است.

کارخانجات تولیدی شهید قندی ( بکام ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

تولیدی شهید قندی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 23 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 212 ریال زیان گزارش کرده است.نرخ و حجم فروش اکثر محصولات شرکت با افزایش بسیار زیادی پیش بینی شده است که منجر به رشد 21% فروش کل شده است.از طرفی با توجه به تغییر در نوع فیبرهای بکاررفته توسط شرکت در سال مالی پیش رو و ارزان تر بودن نوع جدید، حاشیه سود ناخالص شرکت با بهبود 6% پیش بینی شده است.مجموع عوامل بالا منجر به سودآوری هر سهم شده است.

لیزینگ خودرو غدیر ( ولغدر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

لیزینگ خودرو غدیر برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 521 ریال سود پیش بینی کرده است و در حالی که در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 410 ریال سود محقق کرده بود.لازم به ذکر است که فروش تعدادی از محصولات ایران خودرو که باید در سال مالی قبل به وقوع می پیوست به دلیل تاخیر ایران خودرو در تحویل برای سال مالی جاری شرکت پیش بینی شده است و در ضمن خسارتی نیز بابت تاخیر ایران خودرو در تحویل خودرو از آن دریافت خواهد شد.در نتیجه فروش شرکت به میزان 257% رشد داشته است.از طرفی همین عامل منجر به رشد 27% درآمد هر سهم شده است.لازم به ذکر است که در پیش بینی قبلی خسارت دیرکرد ایران خودرو لحاظ نشده بود.

گروه بهمن ( خبهمن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

گروه بهمن برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 316 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 309 ریال سود گزارش کرده است.لازم به ذکر است که این شرکت قصد دارد تا تولید خودرو را به شرکت بهمن موتور که زیر مجموعه خودش است واگذار نماید و خود در قالب هلدینگ به فعالیت خود ادامه دهد.این شرکت سود نقدی دریافتی از شرکت های بهمن موتور، بهمن دیزل و بهمن لیزینگ را با تقریبا 100 ریال رشد همراه کرده است و از طرفی سود نقدی دریافتی از شرکت شاسی ساز را با افت 1200 ریالی گزارش کرده است، و در مجموع منجر به رشد 3% سود حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی شده است.هم چنین سود سرمایه گذاری غیرعملیاتی را نیز به علت کاهش میزان سود نقدی دریافتی مورد انتظار با افت 14% همراه شده است و در مجموع با لحاظ سایر عوامل، سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی با افت 31% پیش بینی شده است.مجموع عوامل فوق منجر به رشد 2% درآمد هر سهم شده است.

پتروشیمی مارون ( مارون ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

پتروشیمی مارون برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 5802 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 6918 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل پیش بینی شرکت مبنی بر کاهش نرخ فروش محصولات در سال مالی آتی، با افت 7% همراه شده است.هم چنین حاشیه سود ناخالص شرکت به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه شرکت با 11% کاهش پیش بینی شده است.هم چنین در سال مالی جاری زیان ناشی از تسعیر ارز به میزان 1880634 میلیون ریال پیش بینی شده است در حالی که برای سال مالی بعد با 500000 میلیون ریال سود گزارش شده است.مجموع عوامل فوق منجر به تعدیل منفی 16% شده است.

معادن منگنز ایران ( کمنگنز ): پیش بینی درآمد ر سهم سال مالیس منتهی به 1394/12/29

معادن منگنز ایران برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 104 ریال سود پیش بینی کرده است.این شرکت افزایش سرمایه مصوب در تاریخ 19 بهمن 1393 را در سال 1394 به تصویب اداره ثبت شرکت ها می رساند.در نتیجه با اعمال سرمایه جدید برای سال مالی پیش از آن، سود هر سهم را بر اساس آخرین پیش بینی 180 ریال گزارش کرده است.شرکت فروش کل را به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش به میزان 24% رشد داده است.هم چنین حاشیه سود ناخالص شرکت به میزان 11% رشد پیدا کرده است.هم چنین در سال مالی 1393 از محل فروش سهام سود 36290 میلیون ریالی شناسایی کرده است در حالی که تا زمان ارایه گزارش استراتژی شرکت مبنی بر فروش سهام تحت تملک نمی باشد.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل منفی 42% شده است.

داروسازی اکسیر ( دلر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

داروسازی اکسیر برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2050 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 360 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل افزایش نرخ اکثر محصولات در کنار افزایش حجم فروش با رشد 41% روبه رو شده است.لازم به ذکر است که قیمت گذاری محصولات توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود.جمیع عوامل فوق منجر به رشد 469% درآمد هر سهم شده است.

صنعتی پارس مینو ( غپینو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

صنعتی پارس مینو برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 478 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 508 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات به میزان 16% رشد داشته است.حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 9% پیش بینی شده است که به دلیل افزایش نرخ اکثر مواد اولیه و به ویژه سایر مواد اولیه و بسته بندی بوده است.لازم به ذکر است که قیمت گذاری محصولات شرکت توسط انجمن شیرینی و شکلات سازمان بازرگانی، صنعت و معدن انجام می شود.جمیع عوامل بالا منجر به افت 6% درآمد هر سهم شده است.

سیمان اصفهان ( سصفها ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

سیمان اصفهان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1281 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 1117 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل افزایش حجم فروش با رشد 25% همراه شده است.همین عامل منجر به تعدیل مثبت 15% شده است.

بین المللی محصولات پارس ( شپارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

بین المللی محصولات پارس در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 263 ریال زیان محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 422 ریال زیان پیش بینی کرده است و در واقع 62% از پیش بینی خود را محقق کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 172% داده است.در حقیقت نسبت به پیش بینی قبلی فروش خود را به میزان 14% کاهش داده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص شرکت با 2% رشد همراه شده است.عوامل مذکور منجر به شدت زیاندهی شده است.

سرمایه گذاری دارویی تامین ( تیپیکو ): اطلاعات و صورت های مالی میاندور ای 9 ماهه منتهی به 1393/11/30

سرمایه گذاری دارویی تامین در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/11/30 به ازای هر سهم 10 ریال سود محقق کرده است و در حالی که در مدت مشابه سال پیش زیان 2 ریالی ساخته بود.لازم به ذکر است که تعدادی از شرکت های سرمایه پذیر مرتبط با شرکت در سال مالی جاری و تا تاریخ گزارش شرکت در مجموع سود نقدی 64251 میلیون ریالی تقسیم کرده اند درحالی که سود حاصل از سرمایه گذاری در سال مالی قبل صفر گزارش شده بود.همین عامل شرکت را مجبور به فروش تعدادی از سهام کرده بود، در ضمن اینکه با توجه به جو مثبت ایجاد شده در بازه 5 ماهه منتهی به 15 دیماه 1392، فروش سهام سود مناسبی را نصیب شرکت می کرده است.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن