امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کگاز | دالبر | وملت و 3 نماد دیگر )

821
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کگاز | دالبر | وملت و 3 نماد دیگر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Apr 13Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ ( کگاز | دالبر | وملت و 3 نماد دیگر )

شیشه و گاز ( کگاز ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

شیشه و گاز برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 661 ریال سود پیش بینی نموده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 581 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل افزایش نرخ و حجم تمامی محصولات رشد 29% داشته است.اما به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه حاشیه سود ناخالص شرکت 3% کاهش پیدا کرده است.هم چنین زیان ناشی از ضایعات تولید برای سال مالی بعد با کاهش 8000 میلیون ریالی پیش بینی شده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل مثبت 14% شده است.


سالمین ( غسالم ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

سالمین برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 298 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 152 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات رشد 14% داشته است.حاشیه سود ناخالص شرکت نیز رشد 2% داده شده است.لازم به ذکر است که درآمد سرمایه گذاری برای سال 1394، رشد سرسام آوری داده شده است، زیرا برای سال مالی 1393، ذخیره کاهش ارزش سنگینی پیش بینی شده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل مثبت 96% شده است.


البرز دارو ( دالبر ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

البرز دارو در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2185 ریال سود محقق کرده است.در سال مالی جاری افزایش سرمایه 20% داشته است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 17% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل شرکت به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش فراورده های تزریقی و جامدات رشد پیدا کرده است.حاشیه سود ناخالص شرکت 2% رشد بهبود پیدا کرده است.خالص درآمدهای غیر عملیاتی نیز به میزان 86% یعنی حدود 29000 میلیون ریال کاهش پیدا کرده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را به میزان 103% پوشش داده است.


سیمان هگمتان ( سهگمت ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/10/30 ( حسابرسی شده )

برای مطالعه گزارش کدال سیمان هگمتان اینجا را کلیک نمایید.


صنعت روی زنگان ( زنگان ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30

صنعت روی زنگان در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 77 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% داده است.با لحاظ سرمایه جدید برای مدت مشابه سال مالی قبل شاهد افت 62% می باشیم.علی رغم رشد 37% فروش در سال مالی جاری به علت رشد شدید نرخ خرید مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص شرکت 23% افت پیدا کرده است.همچنین سایر درآمدهای غیر عملیاتی نیز افت 96% داشته است که به دلیل زیان ناشی از تسعیر ارز و یا عدم تحقق درآمد ناشی از سرمایه گذاری می باشد.


سرمایه گذاری ملت ( وملت ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/12/29

سرمایه گذاری ملت در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 6 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% بهبود پیدا کرده است.سود حاصل از سرمایه گذاری در این دوره، 25% رشد پیدا کرده است.از طرفی از محل فروش سهام 157 میلیون ریال سود کسب کرده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل، تنها 6 میلیون ریال سود کسب کرده بود.

bashgah-banner nokhbegan-start

2 نظرها

نطر گذاشتن