امروز در کدال چه خبر بود ؟ ( فباهنر | داسوه | تمحرکه | کرازی | سهگمت )

898
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود ؟ ( فباهنر | داسوه | تمحرکه | کرازی | سهگمت )Reviewed by پيمان باغچه سرا on Nov 25Rating:

امروز در کدال چه خبر بود ؟ ( فباهنر | داسوه | تمحرکه | کرازی | سهگمت )

مس شهید باهنر(فباهنر) – صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه

این شرکت در پیش بینی سود سال 93 مبلغ 309 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده که طبق صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه موفق شده 158 ریال معادل 50 درصد آن را پوشش دهد.لازم به ذکر است مس شهید با هنر سال گذشته 269 ریال سود به ازای هر سهم داشته است.

داروساری اسوه(داسوه) – صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

دارو سازی اسوه در پیش بینی سود سال 93 به ازای هر سهم 1980 ریال سود پیش بینی کرده بود و طبق صورت های مالی 6 ماهه در نیمه اول سال 989 ریال را پوشش داده بود.حال در صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده شرکت که امروز منتشر شد 1022 ریال معادل 52 درصد از سود پیش بینی شده پوشش داده شده است.داروسازی اسوه در مدت مشابه سال قبل 859 ریال سود به ازای هر سهم داشته است.

ماشین سازی نیرو محرکه(تمحرکه) – پیش بینی درآمد بر اساس عملکرد شش ماهه

ماشین سازی نیرو محرکه در 6 ماهه 10 ریال زیان به ازای هر سهم داشته و طبق گزارشی که دیروز منتشر کرده پیش بینی نموده که تا پایان سال هر سهم این شرکت 69 ریال زیان داشته باشد.

شیشه دارویی رازی(کرازی) – پیش بینی درآمد بر اساس عملکرد شش ماهه

شیشه دارویی رازی در گزارشی که دیروز منتشر نموده پیش بینی کرده که در پایان سال مالی 93 به ازای هر سهم 347 ریال سود داشته باشد که در 6 ماهه نخست سال موفق شده 129 ریال معادل 37 درصد از آن را پوشش دهد.شرکت در مدت مشابه سال قبل 136 ریال سود پوشش داده بود.

سیمان هگمتان(سهگمت) – پیش بینی درآمد بر اساس عملکرد شش ماهه

در پیش بینی درآمد هر سهم سیمان هگمتان که دیروز منتشر شد پیش بینی شده که شرکت در پایان سال مالی 93 به ازای هر سهم 1294 ریال سود داشته باشد.همچنین شرکت موفق شده در 6 ماهه نخست سال 837 ریال معادل 66 درصد از آن را پوشش دهد.شرکت در مدت مشابه سال گذشته 874 ریال سود داشته که در پایان سال به 1125 ریال رسیده است.

 

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن