انتشار گزارش تولید و فروش فخوز …

277
telegram nokhbegan-start
انتشار گزارش تولید و فروش فخوز ...Reviewed by Khalili on Oct 1Rating:

فخوز با انتشار گزارش تولید و فروش 6 ماهه ی خود نشان داد که در زمنیه ی تولید و فروش محصول بلوم و بیلت مشکلی نداشته و طبق پیش بینی ها جلو می رود اما در محصول اسلب از برنامه های پیش بینی شده در گزارش 3 ماهه عقب است. فخوز در سه ماهه اول سال 92، به میزان 332533 تن اسلب به فروش رسانده اما در سه ماهه ی دوم سال 92، مقدار فروش این محصول به 252951 تن رسیده است. فروش کل 6 ماهه ی محصول اسلب هم 585485 تن بوده است در حالی که پیش بینی فخوز برای کل سال 92، فروش به میزان 1330000 تن بوده است که با توجه به این گزارش نشان دهنده ی پوشش 44 درصدی در محصول اسلب می باشد. این گزارش نشان از عملکرد منطقی و روال طبیعی شرکت می باشد.

bashgah-banner

2 نظرها

نطر گذاشتن