اونس طلا-جهانی

295
telegram nokhbegan-start
اونس طلا-جهانیReviewed by Kianpoor on Oct 25Rating:
با توجه به شکل زیر که روند حرکت اونس جهانی طلا را دران برایتان به نمایش گذاشته است در میابید که روند نزولی اونس جهانی از تاریخ 2012/02/28 حرکت  روند افزایشی ان در محدوده مقاومتی 1789.84 متوقف شده است یعنی در سقف 1 اولین مقاومت ودر پی  سقوط سنگین و نزول محرکهای بازار جهانی در طی تنشهایی این روند تا کف حمایتی 1 در محدوده 1701.54 ادامه می یابد .همچنانکه در شکل ذیل می بینید این روند کاهشی طی مراحلی افزایش پیدا میکند تا جاییکه برخورد میکند به کف حمایتی 1 که تا قبل از رسیدن به این محدوده سطح مقاومتی برایش محسوب میشد.حال با عبور سنگین ازاین محدوده حرکت میکند به سمت محدوده مقاومتی 2 و این روند تا جایی ادامه مییابد که در سقف مقاومتی1797.74 متوقف میشود حال برایم روشن شد که از زمانی که این روند را دنبال کردم متوجه شدم که از سال2012/02/28 تا تاریخ2012/10/05 اونس جهانی طلا در حال شکل گیری  الگوی معروف نعلبکی میباشد.حال باتوجه به این روخ داد برگشت اونس جهانی به روزهای قبل کار دشواری می باشد چون محرکه های اقتصادی چندان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند که نسبت به برگشت بازار پاسخ مثبت بدهند.
 
bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن