بازار آتی (6 آبان)

207
telegram nokhbegan-start
بازار آتي (6 آبان)Reviewed by Khodarahmpour on Oct 27Rating:
همانطور که چهارشنبه گفتم بازار با صف خرید همراه بود که دوستان را از اقدام هیجانی برحذر داشتم. امروز می بینیم بازار نقدی کالا نزولی بوده و به تبع آن آبان با صف فروش همراه است.
در بازار نقدی احتمال رسیدن قیمت سکه به 1،250،000 بسیار زیاد است. در این قیمت حمایت ها شروع خواهند شد. البته با رصد وضعیت بایستی نسبت به آینده بازار تصمیم بگیریم. اگر 1250000 به پایین شکسته شود قیمت 1100000 دور از انتظار نیست.
با توجه به اینکه آبان سررسید اول شده است توصیه می کنم کم کم به دی نقل مکان کنید.کاهش تعداد قرارداهای باز در آبان و افزایش آن در دی نشانگر همین موضوع است.
bashgah-banner nokhbegan-start

2 نظرها

نطر گذاشتن