تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

156
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Mar 19Rating: 4.5تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایرانتحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

کنتورسازی ایران

شرکت در اولین پیش بینی برای سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/٩۵ به ازای هر سهم ٢۵،٠٧٠ ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی منتهی به ٢٩/١٢/٩۴ حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است.

از دلایل افزایش سود اعلامی هر سهم در اولین پیش بینی سال ٩۵ می توان به موارد زیر اشاره کرد:


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_  افزایش 120 درصدی فروش خالص در بودجه 95 نسبت به آخرین پیش بینی سال 94 و رسیدن آن به مبلغ 16،526 میلیارد ریال. که از دلایل این افزایش می توان به افزایش 149 درصدی مبلغ فروش انواع صندوق(پوز) فروشگاهی در بودجه 95 اشاره کرد.

نکات مهم

تولید و فروش شرکت در بودجه ٩۵ مجموعا حدود ٢،١۴٢ هزار عدد می باشد که نسبت به پیش بینی سال قبل افزایش ١۶ درصدی داشته است. در ٩ ماهه نخست سال ٩۴ حدود ۶۴ درصد از بودجه محقق شده است. بخش عمده ای از محصولات تولیدی شرکت به صندوق(پوز) فروشگاهی و انواع کنتور الکترونیکی اختصاص دارد که در ٩ ماهه حدود ٨٠ درصد کنتور الکترونیکی در بودجه ٩۴ پوشش داده شده است اما صندوق های فروشگاهی در ٩ ماهه اصلا تولید نشده است.

نمودار زیر مقدار فروش شرکت را در بودجه ٩۵ ، بودجه ٩۴ و ٩٣ را نشان می دهد(واحد جعبه فیوز به عدد و مابقی دستگاه می باشد).

مقدار فروش تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

مبلغ فروش شرکت

فروش شرکت در پیش بینی ٩۵ حدود ١۶،۵٢۶ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به آخرین پیش بینی سال قبل با افزایش ١٢٠ درصدی همراه بوده است. در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩۴ حدود ١۴ درصد مبلغ بودجه محقق شده است. بخش عمده ای از مبلغ فروش شرکت در بودجه ٩۴ به محصول انواع صندوق فروشگاهی اختصاص دارد که در ٩ ماهه این محصول تولید نشده است اما در بودجه ٩۴ مبلغ قابل توجهی برای آن در نظر گرفته شده است. محصول کنتور الکترونیکیهم از دیگر محصولات مهم شرکت است که در ٩ ماهه حدود ٨۵ درصد بودجه محقق شده است. در نمودار زیر ترکیب فروش محصولات در بودجه ٩۵ نشان داده می شود:

مبلغ فروش تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

حدود ٩۴ درصد از کل مبلغ فروش شرکت در بودجه ٩۵ به فروش صندوق های فروشگاهی(پوز) اختصاص دارد که نسبت به سال قبل با ١۴٩ درصد افزایش برآورد شده است. افزوده شدن صندوق(پوز) فروشگاهی در بودجه ٩۵ موجب افزایش چشمگیر سود خالص شرکت در بودجه ٩۵ نسبت به سال قبل شده است.

حدود ٩٨ درصد از فروش شرکت در بودجه ٩۵ در بازار داخلی و ٢ درصد آن هم در بازار صادراتی به فروش می رسد.

_ در بودجه ٩۵ انواع کنتورهای الکترونیکی برای نیاز بازارهای داخلی حداقل به میزان ٧۵٧،٠٠٠ دستگاه کنتور دیده شده و اما در خصوص میزان فروش انواع کنتورهای الکترونیکی صادراتی به کشورهای سوریه و تاجیکستان معروض می دارد که قرارداد ۴٧۵،٠٠٠ دستگاه کنتور به مرحله نهایی و امضا طرفین رسید که با عنایت به رایزنی های صورت گرفته با مدیریت عامل شرکت توانیر کشور سوریه پیش بینی می گردد قراردادهای فی مابین ، توسعه و تا سقف ١،٢٠٠،٠٠٠ دستگاه انواع کنتورهای الکترونیکی در سال ٩۵ افزایش یابد.

_ در پیش بینی سال جاری فقط تعداد ١٠،٠٠٠ دستگاه کنتور تولید آزمایشی در محاسبات اعمال گردیده است که با عنایت به بهره برداری خط تولید مزبور در بهمن ماه سال جاری و تقاضای سالانه بازار به میزان ١،۵٠٠،٠٠٠ دستگاه، تا سقف حداقل ٣٠٠،٠٠٠ دستگاه قابل افزایش می باشد.

_ نرخ ارز برای صادرات در بودجه ٩۵ مبلغ ٣٨،٠٠٠ ریال به ازای هر یورو در نظر گرفته شده است.

_ شرکت در ٩ ماهه ابتدایی سال ٩۴ و همچنین سال قبل هیچ گونه صادراتی نداشته است.

جدول زیر متوسط نرخ فروش محصولات را در بودجه ٩۴ و ٩۵ نشان می دهد(ارقام به ریال).

نرخ تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

بهای تمام شده کالای فروش رفته

حدود ٩٨ درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته در بودجه ٩۵ به مواد مستقیم مصرفی اختصاص دارد، حدود ٢ درصد به سربار تولید و مقدار ناچیزی هم به دستمزد مستقیم تولید اختصاص دارد.

بهای تولید تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

حدود ٩۵ درصد از مبلغ مواد اولیه مصرفی در بودجه ٩۵  به مجموعه قطعات صندوق(پوز) اختصاص دارد. در نمودار زیر ترکیب مواد اولیه در بودجه ٩۵ نشان داده شده است.

مواد اولیه تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

میزان تغییرات هر واحد مواد اولیه مصرفی در جدول زیر آمده است:

تغییرات تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

همانطور که ملاحظه می شود نرخ هر واحد مجموعه قطعات صندوق(پوز) که بخش عمده ای از مواد مستقیم مصرفی را تشکیل می دهد در بودجه ٩۵ با ١۵ درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل برآورد شده است.

هزینه سربار هم در بودجه ٩۵ حدود ١٨٨ میلیارد ریال برآورد شده است که ٢ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد. و بخش عمده آن به حقوق و مزایا و هزینه خرید خدمات تولیدی مرتبط می باشد.

ظرفیت تولیدی شرکت

ظرفیت تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

سایر نکات با اهمیت

_ بهای تمام شده فروش در بودجه ٩۵ با ١۴٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ٩،٣٠۴ میلیارد ریال رسیده است.

_ هزینه عمومی، اداری و فروش با ٢١ درصد افزایش نسبت به سال قبل حدود ٧۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

_ سایر درآمدهای عملیاتی در بودجه ٩۵ نسبت به سال قبل با کاهش ٩٠ درصدی به ٣٠ میلیارد ریال رسیده است که ناشی از کاهش سود فروش مواد اولیه می باشد.

_ هزینه مالی شرکت در بودجه ٩۵ با افزایش ١٣۵ درصدی نسبت به سال مالی قبل به ١،٢٨٩ میلیارد ریال رسیده است. جمع تسهیلات مالی در سال مالی ٩۴ حدود ۴،٠٠٨ میلیارد ریال بوده است که در بودجه ٩۵ حدود ٣،٩۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است. با اینکه میزان تسهیلات دریافتی تغییر چندانی نکرده است اما هزینه مالی از ۵۴٩ میلیارد ریال در سال ٩۴ به ١،٢٨٩ میلیارد ریال در بودجه ٩۵ رسیده است که ناشی از افزایش هزینه مالی از سایر اشخاص وابسته در بودجه ٩۵ می باشد.

_ درآمد سرمایه گذاری های شرکت عمدتا از محل سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان می باشد.

_ حاشیه سود شرکت در بودجه ٩۵ حدود ۴۴ درصد در نظر گرفته شده است در صورتی که در سال مالی قبل حدود ۵٠ درصد اعلام شده است.

نتیجه گیری

میزان تولید و فروش شرکت در بودجه ٩۵ مجموعا ١۶ درصد بیش از سال مالی قبل برآورد شده است که موجب افزایش ١٢٠ درصدی مبلغ فروش شرکت شده است. از عمده دلایل آن می توان افزایش مبلغ فروش حاصل از انواع صندوق فروشگاهی اشاره کرد. نرخ های فروش هم به مانند سال قبل در نظر گرفته شده است. از نکات قابل تامل نحوه تامین مالی کنتورسازی در خصوص این پروژه نسبتا بزرگ می باشد در صورتی که حتی تسهیلات مالی دریافتی شرکت در بودجه ٩۵ مقداری کاهش هم داشته است. با توجه به اینکه کارفرمای شرکت دولت می باشد و با توجه به کاهش قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی، بنابراین شرکت در وصول مطالباتی که حاصل خواهد شد با تردید مواجه می گردد. بنابراین اگر شرکت با توجه به مباحث مطرح شده بتو.اند پروژه صندوق های فروشگاهی(پوز) را مطابق برنامه به انجام برساند و با طرح های توسعه ای هم که مطرح کرده، شرایط مطلوبی را خواهد داشت.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن