تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

226
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفوReviewed by سایت تحلیلها on Jan 3Rating: 5.0تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفوتحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

ایران ترانسفو

شرکت ایران ترانسفو در آخرین پیش بینی در سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/٩۴ سود هر سهم خود را با سرمایه ی ١۵٠٠ میلیارد ریالی به مبلغ ٧٣٨ ریال به ازای هر سهم پیش بینی نموده است. این رقم نسبت به پیش بینی قبل ١٠% افزایش یافته است. همچنین شرکت در شش ماهه منتهی به ٣١/۶/٩۴ مبلغ ١۴۶ ریال از بودجه ی خود، معادل ٢٠% را پوشش داده است. شرکت در گزارش حسابرسی نشده سود محقق شده ی دوره منتهی به ٣١/۶/٩۴ را ١١٧ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده بود.

شرکت برای سال مالی ٩۴ درصد تقسیم سود را برابر با ١٠% در نظر گرفته است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

از دلایل افزایش سود پیش بینی شده ی شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

١)افزایش ١ درصدی فروش و پیش بینی فروش به رقم ۴،۴٧۶ میلیارد ریال

٢)افت ١.۶ درصدی بهای تمام شده و پیش بینی مبلغ ٣,١٩٨ میلیارد ریال برای آن

٣)افزایش حاشیه سود ناخالص از ٢٧ درصد در پیش بینی قبلی به ٢٩ درصد در پیش بینی جدید

۴)کاهش ٢.۶ درصدی هزینه ی مالی و پیش بینی رقم ٨١٧ میلیارد ریال

۵)افزایش ۴.۴ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری و پیش بینی رقم ٨٩٢ میلیارد ریال

نکات با اهمیت

حاشیه سود ناخالص شرکت در آخرین پیش بینی شرکت  افزایش یافته و  ٢٩% پیش بینی گردیده است. روند حاشیه سود ناخالص شرکت در پنج سال اخیر به صورت زیر است:

حاشیه تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

ترکیب فروش

ترکیب فروش شرکت در آخرین پیش بنی منتهی به سال مالی ٢٩/١٢/٩۴ به شرح زیر است:

ترکیب تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

همانطور که مشاهده می گردد بیشترین فروش شرکت از محل فروش ترانسفورماتور قدرت می باشد و به تنهایی ۶٣% از مبلغ فروش شرکت را به خود اختصاص می دهد. از دلایل تغییر در پیش بینی فروش شرکت افزایش ۴٧ میلیاردی فروش ترانسفورماتور قدرت و فوق توزیع می باشد. همچنین شرکت در شش ماهه ابتدایی سال ٩۴ موفق به پوشش ٣٨% بودجه شده است و ١،۶٨۵ میلیارد ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است. شرکت در این دوره ٩٨% از محصولات خود را در داخل به فروش رسانده است در حالی که این نسبت در سال مالی ١٣٩٣ به میزان ٨٧% بوده است. شرکت مشکلات مربوط به صادرات به کشور عراق را از دلایل کاهش فروش خارجی می داند.

مقدار تولید

مقدار تولید پیش بینی شرکت در سال ١٣٩۴ نسبت به واقعی سال ١٣٩٣ افزایشی ١۶% داشته است. شرکت در سال ٩۴ قصد دارد نسبت به سال ٩٣ از مقدار تولید ترانسفورماتور فوق توزیع ١١.۵% کاسته و تولید ترانسفورماتور قدرت را ٣١.٧% افزایش دهد.

مقدار تولید پیش بینی شرکت به شرح زیر است:

تولید تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

شرکت در دوره ی شش ماهه منتهی به ٣١/۶/٩۴ توانسته است ۴٢.۶% از مقدار تولید پیش بینی خود را پوشش دهد.

مقدار فروش

مقدار فروش شرکت در آخرین پیش بینی سال ٩۴ نسبت به اطلاعات واقعی سال ٩٣ در مجموع به میزان ٨.٧% کاهش یافته است. بیشترین کاهش مقداری فروش مربوط به ترانسفور ماتور قدرت می باشد که در سال ٩٣ به میزان ١٠،٩۵٧ مگاولت آمپر فروخته شده است و در دوره ی منتهی به ٢٩/١٢/٩۴ مقدار ٩،٨۶۵ مگاولت آمپر پیش بینی شده است که حاکی از افتی ١٠% می باشد. شرکت در دوره ی شش ماهه نیز ۴٠.٩% از مقدار فروش پیش بینی سال ٩۴ خود را پوشش داده است.

مقدار فروش شرکت به شرح زیر است:

فروش تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

شرکت مقدار فروش خود را نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداده است.

نرخ فروش

متوسط نرخ فروش محصولات شرکت به شرح زیر است:

نرح تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

بهای تمام شده

در آخرین پیش بینی سال مالی ١٣٩۴ در حدود ٨٢% از بهای تمام شده محصولات شرکت مربوط به مصرف مواد اولیه می باشد. در بخش بعد به بررسی این آیتم پرداخته شده است.

مواد اولیه

ترکیب مواد اولیه شرکت در پیش بینی سال مالی منتهی به ٢٩/٢/٩۴ به شرح زیر است:

ترکیب مواد تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

همانطور که در نمودار شرکت مشخص است مس وزن زیادی در مواد اولیه شرکت دارد و کاهش قیمت جهانی این محصول می تواند بهای تمام شده ی محصولات شرکت را کاهش دهد. به صورت کلی مواد اولیه محصولات شرکت به قیمت های جهانی وابسته است و در طول یک سال اخیر افت قیمت را در این مواد شاهد بودیم.

برای نمونه روند قمیتی مس در یک سال اخیر در نمودار زیر آورده شده است:

روند قیمتی تحلیل بنیادی بترانس | ایران ترانسفو

افت قیمت فلزات در بازارهای جهانی می تواند بر بروی بهای تمام شده ی محصولات شرکت تاثیر بسزایی داشته باشد.

در شش ماهه ابتدایی سال ٩۴ به  میزان ۵۴% از مواد اولیه شرکت از منابع داخلی و ۴۶% از منابع خارجی تامین شده است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاری

درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت در آخرین پیش بینی سال ٩۴ نسبت به پیش بینی قبلی ۴.۴% افزایش یافته است. این افزایش به علت افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی می باشد

سایر نکات

١- کاهش مقدار فروش محصولات از ١۵١١۴ مگا ولت آمپر در سال ١٣٩٣ به ١٣٨٠٠ مگا ولت آمپر در سال ١٣٩۴ (معادل ٩ درصد کاهش) عمدتا بدلیل کاهش مقدار فروش صادراتی

٢- افزایش متوسط مبلغ فروش به جهت انعقاد قرارداد های جدید که عمدتا از نوع ترانسفورماتورهای ویژه می باشد.

٣- افزایش قیمت تمام شده و سایر هزینه ها در سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣ بدلیل افزایش نرخ مواد مصرفی و دستمزد و سربار

۴- افزایش هزینه های مالی در سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣ بدلیل افزایش مبلغ تسهیلات طی دوره (شامل مانده اول دوره و اخذ شده طی دوره)

نتیجه گیری

با توجه به اینکه بهای تمام شده ی محصولات شرکت تحت تاثیر قیمت های فلزات اساسی به خصوص مس قرار دارند،‌ کاهش در قیمت این فلزات می تواند بهای تمام شده ی محصولات تولیدی را کاهش دهد، همچنین با توجه به رکود در فضای اقتصادی کشور و افت نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت، فروش محصولات شرکت در داخل از منظر مقداری نسبت به سال ٩٣ با افت مواجه شده است و ادامه ی این شرایط می تواند به مشکلات ایران ترانسفو بیفزاید.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن