تحلیل بنیادی ما | بیمه ما

66
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی ما | بیمه ماReviewed by سایت تحلیلها on Nov 26Rating: 4.5تحلیل بنیادی ما | بیمه ماتحلیل بنیادی ما | بیمه ما

تحلیل بنیادی ما

مقدمه

در این تحلیل برای ارزیابی سهام شرکت بیمه ما، ابتدا این شرکت از لحاظ نسبت های مالی با شرکت های هم گروه مقایسه می شود. سپس با استفاده از مدل رشد گردون و با استفاده از نسبت p/e قیمت گذاری انجام خواهد شد. هرچند، صورتهای مالی به دقت بررسی شده اند، ولی تهیه صورت سود و زیان کارشناسی در شرکت های بیمه ای چندان سودمند نمی باشد.
به دلیل اینکه مبلغ ذخایر عنوان شده در صورت سود و زیان شرکت های بیمه ای، غالبا تابع مقررات بیمه مرکزی است و یا به شدت تحت تاثیر تجارب مدیریت شرکت قرار دارد و همه ی این متغیرها ، تابعی نسبتا ثابت از مبلغ فروش بیمه نامه می باشند. بنابرین چنانچه مبلغ فروش به درستی پیش بینی شده باشد، می توان با قابلیت اتکای بالایی به سود و زیان پیش بینی شده شرکت اتکا نمود و از تهیه صورت سود و زیان تحلیلی صرف نظر کرد. در واقع تحلیل گر در این تحلیل قابلیت اتکای پیش بینی شرکت را می آزماید.
شرکت های مقایسه شده به عنوان نماینده صنعت بیمه در این تحلیل که از نظر سرمایه ثبتی به بیمه ما نزدیک تر هستند شامل: بیمه کوثر، میهن، ودی، پارسیان، دانا، آسیا می باشند.در ادامه به تحلیل بنیادی ما می پردازیم:

معرفی شرکت

تاریخ تاسیس: 1390/ 04 / 13


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تاریخ پذیرش در بازار دوم بورس: 1393/ 08 / 28

تاریخ عرضه در بورس: 1394 / 04 / 22

موضوع فعالیت شرکت:

– انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه مختلط
– تحصیل پوشش بیمه های اتکائی در داخل یا خارج از کشور
– قبول بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارج از کشور
– سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی

سرمایه: 1،000،000،000،000ریال

سهامداران

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

روند افزایش سرمایه

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

بررسی صنعت بیمه

فرصت ها و تهدید ها

  • فرصت ها

– امکان ترویج فرهنگ بیمه و پتانسیل بالای جذب قراردادهای بیمه ای با توجه به جمعیت 80 میلیونی و درصد بالای جمعیت جوان در کشور، پوشش پایین بیمه ای در ایران و ضریب خسارت پایین برای بیمه های عمر

-افزایش حجم پروژه های نفتی و گازی در دوران پسا تحریم:

با توجه به حجم بسیار بالای ذخایر نفت و گاز ایران و عدم پیشرفت پروژه های این حوزه در سال های اخیربه واسطه تحریم، حذف تحریم ها موجب خواهد گردید تا حجم پروژه های این حوزه ها شدیدا افزایش یابد که به نوبه خود بازار بالقوه وسیعی را برای شرکت های بیمه داخلی و خارجی ایران فراهم می سازد. هرچند با توجه به ضعف ساختاری موجود در نرخ گذاری های داخلی، عدم محاسبه صحیح نسبت توانگری شرکت ها، رقابتی نبودن حوزه های انرژی و الزام واگذاری به برخی از شرکت های خاص و …، این حوزه نیازمند بهره گیری بیشتر از دانش فنی خارجی می باشد.

-افزایش حجم مراودات بازرگانی بین ایران و سایر کشورها:

با در نظر گرفتن افزایش احتمالی حجم مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها، حوزه حمل ونقل، اعم از زمینی، هوایی، دریایی و حوزه های مرتبط با آن نیز رشد قابل ملاحظه ای را تجربه خواهند نمود که حجم قراردادهای بیمه ای این حوزه ها را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد .
توسعه صنایع گردشگری و توریسم و بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی: در حوزه گردشگری نیز با توجه به ظرفیت بالای جذب گردشگری ایران و کاهش موانع مسافرت به ایران، به نظر می رسد حجم این مسافرت ها به ایران افزایش چشم گیری یابد. این موضوع به نوبه خود می تواند حجم بیمه های درمان مسافران ورودی به ایران و بیمه های گردشگری را نیز افزایش دهد. همچنین با رفع تحریم ها در حوزه حمل و نقل هوایی، نوسازی ناوگان حمل و نقل، همچنین قراردادهای همکاری مشترک با شرکت های خودروساز جهانی و …، ضریب خسارت مربوط به این رشته ها کاهش چشم گیری خواهد یافت و این حوزه منبع درآمد خوبی برای بیمه های کشور خواهد گردید.

  • تهدیدها

-وابستگی صنعت به شرایط سیاسی

همانگونه که هم اکنون تغییر شرایط سیاسی موجب ایجاد فرصت های عمده ای برای صنعت بیمه و سایر صنایع کشور گردیده است، وجود هرگونه مانع سیاسی مجدداً می تواند مشکلات عدیده ای را برای این صنعت ایجاد نماید.

-مقاومت بازار در رابطه با تغییر نرخ ها

با توجه به فاصله ای که بین بازار ایران و بازار جهانی ایجاد گردیده است، بسیاری از نرخ ها در رشته های مختلف به صورت کارشناسی ارائه نگردیده است، لذا تغییر این سیستم و حرکت به سوی نرخ دهی فنی ممکن است مقاومت ها و رقابت های شدیدی را در بخش های مختلف بازار ایجاد نماید.

-ریسک بازگشت اصل و منافع سرمایه گذاری ها

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این ریسک با رعایت آئین نامه (مصوب شورای عالی بیمه) مربوط به نحوه سرمایه گذاری منابع مالی شرکت های بیمه و فعال شدن مدیریت سرمایه گذاری در شرکت ها، تا حدود قابل توجهی مدیریت شده است.

صورت های مالی

ترازنامه

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

صورت جریان وجوه نقد

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

نسبت های قیمتی و مقایسه با صنعت

در تاریخ 29/08/1395

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

مقایسه نسبت های قیمتی

بر اساس آخرین صورت های مالی پیش بینی شده 29/12/1395 و قیمت های پایانی 29/08/1395

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

نسبت p/e شرکت بسیار پایین تر از صنعت قرار دارد. علت پایین بودن این نسبت و چرایی آن، در بخش انتهایی تحلیل واکاوی شده است. نسبت قیمت به ارزش دفتری نسبتا متعادل است، و چنانچه در ادامه خواهیم دید، شرکت در فروش بیمه نامه عملکردی ضعیف تر از متوسط صنعت دارد.

نسبت های مالی و مقایسه با صنعت

نسبت های مالی برای سال 95 با استفاده از ترازنامه و پیش بینی سود و زیان شش ماهه محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

تحلیل نسبت ها

نسبت جاری: این نسبت در سال های اخیر در حدود 1 بوده و نشان از توانمندی شرکت در پرداخت دیون جاری دارد.
این نسبت برای صنعت کمتر از 1 می باشد.
خسارت سهم نگهداری به درآمد سهم نگهداری: مدیریت توزیع ریسک را نشان می دهد و مقدار کمتر آن بهتر است.
این نسبت برای سال جاری در محدوده صنعت است.

نسبت بدهی: که از تقسیم کل بدهی ها به کل دارایی ها به دست می آید نشانگر میزان استفاده از بدهی در ساختار مالی شرکت می باشد. میزان کم یا زیاد آن بستگی به نحوه استفاده از بدهی ها دارد که با بررسی نسبت سنجش سودمندی بدهی، مشخص می شود.
سنجش سودمندی بدهی: این نسبت بهتر از متوسط صنعت می باشد و نشان می دهد شرکت در استفاده از بدهی ها جهت سود سازی بهتر از صنعت عمل کرده، اما باید توجه داشت این نسبت در طی سال های اخیر همواره روند نزولی به خود گرفته است.
حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص: در سه سال اخیر با نسبت 11 درصد همواره از ثبات برخوردار بوده، ولی در مقایسه نسبت 4 درصدی برای صنعت، عملکرد شرکت، مطلوب است.
بازده کل دارایی ها: در بررسی این نسبت نیز بیمه ما با بازده 5 درصدی در مقابل 1,4 درصد صنعت، عملکرد مطلوبی از خود نشان می دهد.
بازده حقوق صاحبان سهام: بررسی این نسبت نیز برتری شرکت بیمه ما را در برابر صنعت به اثبات می رساند.

روند رشد سود خالص

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

*بررسی جدول فوق نشان می دهد شرکت در عملکرد شش ماهه همواره رشد بیش از صد در صدی در سود میان دوره ای داشته است که این موضوع در مورد عملکرد شش ماهه 95 نیز صادق است. چنانچه درصد رشد سود را در دوره های 9 ماهه و 12 ماهه، برای سال 95 معادل میانگین رشد سه سال اخیر در نظر بگیریم، نتیجه ای که حاصل خواهد شد برابر است با سودی که شرکت برای سال مالی 95 پیش بینی نموده است (اعداد قرمز رنگ در جدول)
*علت کاهش 2 درصدی سود خالص سال 94 نسبت به سال قبل ناشی از اعمال روش مثلثی محاسبه ذخایر رشته ثالث می باشد که در تاریخ 05 / 02 / 1395 توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا تدوین و ابلاغ گردیده که پس از اعمال اصلاحات مربوطه موجب کاهش 27 درصدی سود هر سهم از 420 ریال به 304 ریال شده است.
* به جز آثار حاصل از بند فوق، مشاهده می گردد که شرکت هر ساله در سود خالص رشد قابل توجهی داشته است.

بررسی بودجه 95 و عملکرد شش ماهه

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

با توجه به جدول فوق هرچند بیمه ما توانسته است در مدت 6 ماه 53 درصد سود خالص پیش بینی شده خود را پوشش دهد، ولی در بخش فروش بیمه نامه تنها 40 درصد موفق به پوشش بودجه خود شده است. هرچند باید توجه داشت نسبت به دوره مشابه سال قبل، در شش ماه ابتدایی سال 95 رشد 61 درصدی در فروش داشته است. از دیگر نکات قابل ذکر، انتقال ریسک از طریق پوشش بیمه های اتکایی است که باعث پوشش 62 درصدی سود ناویژه شده است. به طور خلاصه با توجه رشد اقلام سود و زیان نسبت به شش ماهه 94 ، شواهدی از عدم ناتوانی شرکت در تحقق بودجه خود مشاهده نمی گردد.

عملکرد مهر ماه

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

نتیجه گیری تحلیل بنیادی ما

با عنایت به مطالب فوق شرکت بیمه ما در طی سالهای گذشته و در حال حاضر از لحاظ عملکرد شرایط مطلوبی داشته و با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه 300 درصدی از 1،000 میلیون ریال به 4،000 میلیون ریال، منابع مالی جهت گسترش فعالیت و بهبود عملکرد در اختیار خواهد داشت. و برای سرمایه گذاری بلند مدت جذاب به نظر می رسد. با تصویب افزایش سرمایه بیمه ما از لحاظ سرمایه ثبتی هم تراز با بیمه البرز بزرگترین شرکت های بیمه ای حاضر در بورس خواهند بود. آنچه نباید از نظر دور داشت افزایش یا عدم افزایش سرمایه تاثیر زیادی در شرایط قیمت هر سهم بیمه ما در کوتاه مدت خواهد داشت. در جدول زیر نسبت P/E در دو حالت(انجام و عدم انجام افزایش سرمایه) با توجه به بودجه سال 95 و قیمت 210 تومانی سهم در حال حاضر محاسبه گردیده است.

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

همانگونه که مشاهده می گردد چنانچه شرکت در کوتاه مدت (قبل از مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی 1395 ) مبادرت به افزایش سرمایه ننماید، و یا افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده تصویب نشود سهم با قیمت فعلی بسیار ارزنده خواهد بود و در صورت تصویب افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی، جذابیت خود را از دست خواهد داد. هر چند پس از تصویب افزایش سرمایه نیز با نسبت P/E معادل 11,8
در مقایسه با بیمه البرز 400 میلیاردی با P/E معادل 10,19 و با در نظر گرفتن افزایش سود آوری در سال های آتی با استفاده از منابع حاصل از افزایش سرمایه، بیش از حد قیمت گذاری نشده است.

قیمت گذاری با روش P/E

تحلیل بنیادی ما | بیمه ما تصویر تحلیل بنیادی ما

قیمت گذاری با استفاده از مدل رشد گردون

سود هر سهم = 431 ریال            نسبت پرداخت= 80 درصد
نرخ بازده مورد توقع= 20 درصد      نرخ رشد سود = 55 درصد
قیمت محاسبه شده با استفاده از مدل= 3،134 ریال (با فرض عدم انجام افزایش سرمایه)

منبع: شرکت کارگزاری دنیای خبره
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن