تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

301
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جمReviewed by سایت تحلیلها on Dec 1Rating: 5.0تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جمتحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٩۴/١٢/٢٩ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ٩،۶٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ١،٧١٨ ریال اعلام نموده است.این رقم نسبت به پیش بینی قبل با ١٣ درصد تعدیل مثبت همراه شده است.هم چنین طی دوره شش ماهه منتهی به ٩۴/۶/٣١ حدود ۵٣ درصد این مبلغ محقق شده است.پیش بینی تقسیم  سود برای سال مالی ٩۴ به میزان ٨٠ درصد سود خالص می باشد.

از دلایل تعدیل مثبت شرکت نسبت به پیش بینی قبل می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١(پیش بینی مبلغ ١،٠١٢ میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی ؛ در حالی که در بودجه قبل مبلغی از این محل پیش بینی نشده بوده است ؛ این مبلغ در پی افزایش نرخ های ارز مبادله ای و آزاد که باعث تسعیر مثبت مطالبات ارزی از خریداران بین مجتمعی و خارجی گردیده ؛ محاسبه شده است.

٢)افزایش ١ درصدی فروش و رسیدن آن به مبلغ ۴٧،٨۶٩ میلیارد ریال

٣)افزایش درآمدهای متفرقه از مبلغ ۴٠٠ میلیون ریال به مبلغ ٢٣١ میلیارد ریال

۴)کاهش ٣ درصدی هزینه های عمومی و رسیدن آن به مبلغ ۴،۴٨٧ میلیارد ریال

نکات با  اهمیت

_ ترکیب فروش محصولات شرکت براساس مبلغ فروش بودجه در نمودار زیر نشان داده شده است :

ترکیب تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

_ مقدار تولید در بودجه فعلی برابر با ٢،١۵٣،٠١٧ تن پیش بینی شده است که نسبت به بودجه قبل ۴٢ درصد رشد را نشان می دهد.طی دوره شش ماهه نیز مقدار تولید با رشد ٨ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ؛ برابر با ١،١٧۴،٣١٨ تن بوده و ۵۵ درصد مقدار بودجه را محقق ساخته است.در نمودار زیر مقدار تولید پیش بینی شده به تفکیک محصولات درمقایسه با بودجه قبل و دوره شش ماهه نشان داده شده است : (ارقام به تن)

مقدار تولید تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

_ مقدار فروش نیز در بودجه فعلی برابر با ١،۵٩۵،٨٧٠ تن پیش بینی شده است که نسبت به بودجه قبل ۵ درصد رشد را نشان می دهد.طی دوره شش ماهه نیز مقدار فروش با رشد ١٠ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ؛ برابر با ٨۴٣،٧٢۴ تن بوده و ۵٣ درصد مقدار بودجه را محقق ساخته است.در نمودار زیر مقدار فروش پیش بینی شده به تفکیک محصولات درمقایسه با بودجه قبل و دوره شش ماهه نشان داده شده است : (ارقام به تن) محصولات اصلی شرکت طی دوره شش ماهه پوشش بالای ۵٠ درصد داشته اند در این میان محصول پلی اتیلن سبک که ١۶ درصد مبلغ فروش بودجه را تشکیل می دهد حدود ٢۴ درصد مقدار پیش بینی شده بودجه را محقق ساخته است.در بودجه فعلی به جهت فروش پایین تر پلی اتیلن سبک ؛ سهم این محصول از کل مقدار فروش نسبت به بودجه قبل به میزان ٣۴ درصد کاهش یافته و درمقابل سهم پلی اتیلن سنگین به میزان ٣۶ درصد افزایش یافته است.

مقدار فروش تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

میانگین نرخ فروش محصولات شرکت در بودجه فعلی با کاهش همراه شده است.در جدول زیر میانگین نرخ های فروش درمقایسه با بودجه قبل و هم چنین شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است : (ارقام ریال به تن)

نرخ فروش تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

_ گفتنی است که طی دوره شش ماهه فروش بالغ بر ٢۴،٣۵٠ میلیارد ریال بوده که ۶١ درصد آن داخلی و ٣٩ درصد آن صادراتی می باشد.از محل صادرات مبلغ ٢٨٢.٨ میلیون دلار حاصل شده که با نرخ ٣٣،١٩۵ ریال تسعیر شده است.

_ نرخ تسعیر فروش صادراتی برای شش ماه دوم سال برابر با ٣۵،٠٠٠ ریال لحاظ شده است.قیمت های فروش نیز برای کل سال ٩۴ برمبنای هربشکه نفت معادل ٧١ دلار برآورد گردیده است.

_ 71 درصد بهای تمام شده بودجه را مواد مصرفی تشکیل می دهد.ترکیب مواد مصرفی براساس مبلغ بودجه در نمودار زیر نشان داده شده است :

بهای تولید تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

نرخ مواد مصرفی در بودجه فعلی نیز با کاهش همراه بوده است.در جدول زیر مقایسه ای بین نرخ مواد مصرفی در بودجه نسبت به بودجه قبل و هم چنین شش ماهه ابتدایی سال انجام شده است : (ارقام ریال به تن)

نرخ مصرف تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

_ نرخ تسعیر دلار جهت محاسبه قیمت خوراک بین مجتمعی برای شش ماهه دوم سال برای هر دلار معادل ٢٨،۵٠٠ ریال درنظر گرفته شده است حال آن که در شش ماهه اول مبلغ ٢٩،٣٨٧ ریال به طور میانگین محاسبه شده است.

_ حاشیه سود ناخالص شرکت از میزان ٣٩ درصد در بودجه قبل به میزان ۴٠ درصد در بودجه فعلی رسیده است.هم چنین در شش ماهه ابتدایی سال این نسبت برابر با ۴١ درصد بوده است.

_ قابل توجه است که هزینه های مالی با افزایش ١۵۵ درصدی به مبلغ ٢۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

_گفتنی است شرکت با پوشش ۵١ درصدی فروش طی دوره شش ماهه ؛ حدود ۵٢ درصد سود ناخالص پیش بینی شده را پوشش داده است.هم چنین با محقق ساختن ٩٢ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی ؛ سود عملیاتی خود را به میزان ۵۶ درصد پوشش داده است.اما در ادامه با پوشش ٨٠ درصدی هزینه های مالی ؛ سود خالص طی این دوره ۵٣ درصد بودجه را محقق ساخته است.

نتیجه گیری

 بررسی بودجه منتشره شرکت نشان دهنده افزایش مقدار تولید و فروش می باشد؛ این درحالی است که نرخ های فروش محصولات با کاهش همراه شده است.از طرف دیگر نرخ مواد مصرفی آن نیز کاهش یافته تا درنهایت سود ناخالص آن با رشد همراه گردد. قابل ذکر است که نرخ های پیش بینی شده برای مواد مصرفی بسیار پایین تر از نرخ های شش ماهه اول بوده و امکان افزایش آن وجود خواهد داشت. همچنین نرخ دلار جهت تسعیر نرخ خوراک در نیمه دوم سال را کمتر از نرخ فعلی ارز مبادله ای در نظر گرفته است.  از طرف دیگر با وجود امکان کاهش بیشتر نرخ های فروش متاثر از روند نزولی بهای نفت و هم چنین افزایش هزینه های مالی، رسیدن به سود اعلامی با تردید همراه است.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن