تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه

115
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه

شرکت تاید واتر خاورمیانه

معرفی شرکت

در سال ١٣۴٧ شرکت خدمات دریایی داریوش با سرمایه دو میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم در تهرانن تاسیس شد و بعد از چند ماه با مشارکت تاید واتر آمریکا بصورت ۴٩-۵١ شرکت سهامی عام خدمات دریایی تاید واتر خارمیانه را تشکیل دادند که پس از انقلاب اسلامی مدیران و سهامداران خارجی شرکت از کشور خارج شدند. بعد از مدتی شرکت، تحت پوشش و نظارت دادستانی انقلاب قرار گرفته و اداره امور آن طی سنوات ١٣۵٩ لغایت ١٣۶٨ به بنیاد مستضعفان، دادستان انقلاب، شرکت ملی نفت ایران و بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار گردید.

سپس در سال ١٣۶٨ با توجه به واگذاری ۴٩ درصد سهام تاید واتر آمریکا به دولت جمهوری اسلامی ایران، هیئت دولت اقدام به واگذاری سهام یاد شده به سازمان بنادر و کشتیرانی کرد و سپس به دلیل پاره ای از مشکلات مدیریتی سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ١٣۶٩ حدود ۴۵ درصد سهام مصادره شده را که در مالکیت بنیاد شهید بود، به نفع صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی خریداری نمود.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

شرکت تاید واتر یکی از بزرگترین پیمانکاران بندری در کشور می باشد. این شرکت در سالهای اخیر روزهای پر فراز و نشیبی را گذرانده است و پس از تحریم این شرکت در سال ١٣٩٠، شرایط آتی شرکت با اما و اگر همراه بوده است و در این سال به دلیل تحریم های دولت آمریکا شرکت از پایانه شهید رجایی تنها منبع درآمدی شرکت کنار گذاشته شد. سهامدار عمده ی حتاید، شرکت فراز انرژی دنا می باشد. این شرکت از زیرمجموعه های بانک مهر اقتصاد می باشد و به دلیل وابستگی این بانک به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفان مورد تحریم قرار گرفته است.

در سنوات قبل تصمیم بر آن بود که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده تا تحریم ها به شرکت آسیبی وارد ننماید که خریداری برای شرکت نبود و در حال حاضر نیز این شرکت در پسابرجام در لیست تحریم ها قرار دارد.

موضوع فعالیت شرکت

_ انجام هر گونه خدمات بندری از جمله تخلیه و بارگیری، عملیات کانتینری، بارشماری، باربندی و ترخیص کالا در کلیه بنادر و مبادی و مرزهای گمرکی و ارائه خدمات مربوط در رابطه با مکانیزه نمودن سیستم های تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا

_ اجرای هر گونه خدمات کشتیرانی از جمله نمایندگی خطوط کشتیرانی

_ انجام عملیات حمل و نقل دریایی هر نوع بار مسافر بر روی کلیه آبها توسط واحدها

_ انجام عملیات هیدروگرافی و لایروبی، تجسس و نجات، سالویج، غواصی، اطفاء حریق در دریا

_ طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های عمرانی ساخت سازه های دریایی

_ انجام امور سوخت و آبرسانی و تدارکاتی به کشتیها در کلیه بنادر و آبهای کشور و نیز حمل سوخت و آب برای جزایر

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ١٠ میلیون ریال بوده که طی جند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶٢٨,۵۶٠ میلیون ریال افزایش داشته است.

افزایش تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدسهامداران عمده شرکت

سهامداران عمده در تاریخ ٣١/٠۶/٩۴ به شرح جدول زیر است:

سهامداران تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایددرآمد شرکت

سود هر سهم سال ٩۵ را با سرمایه ۶٢٨.۵ میلیارد ریال مبلغ ٧٧١ ریال که نسبت به پیش بینی سال ٩۴ حدود ١٢ درصد کاهش داشته است. درآمد فروش و ارائه خدمات شرکت نیز در پیش بینی سال ٩۵ مبلغ ١,٣۶٠ میلیارد ریال که نسبت به پیش بینی سال ٩۴ با ٨ درصد کاهش اعلام شده است.

درآمد شرکت عمدتا ناشی از قراردادهای منعقده با سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. در پیش بینی سال 95  رقم 540 میلیارد ریال در حدود 40% از فروش شرکت مرتبط با درآمد حاصل از اجاره واگذاری تجهیزات و ماشین آلات ترمینال یک بندر

شهید رجایی می باشد که درآمد شرکت از این بخش در سال ٩۵ در حدود ۵.۶% نسبت به سال ٩۴ با کاهش پیش بینی شده است. شرکت در توضیح این قرار داد آورده است:

“با عنایت به واگذاری ماشین آلات و تجهیزات ترمینال ١ بندر شهید رجائی عمده هزینه ها از جمله سوپروایزری، تعمیر و نگهداری، نیروی انسانی از عهده شرکت خارج گردیده است و فقط هزینه استهلاک تجهیزات واگذاری شناسائی شده است.” همچنین درآمد اجاره تجهیزات ترمینال یک بندرشهید رجایی نیز یا کاهش پیش بینی شده است.  درآمد این بخش ناشی از اجاره به شرکت بتا می باشد. این شرکت اپراتور پایانه یک شهید رجایی است.

 بیشترین افت درآمد شرکت از ناحیه قرارداد بندر هرمزگان می باشد که با افت ٢٨.۵ درصدی مبلغ ٣٧٢ میلیارد ریال درآمد از این محل برای سال ٩۵ پیش بینی شده است. که دلیل این افت “کاهش درآمد مرتبط با خاتمه برخی قرارداد های متفرقه از قبیل پروژه آلمینیوم و کاهش حجم عملیات می باشد .”

در گزارش سال ٩۵ درآمد شرکت از محل ناحیه بندر خوزستان با ٣١.۴% افزایش به رقم ٢٩٢ میلیارد ریال برآورد شده است و در این ناحیه مهمترین عامل رشد درآمد، مربوط به ساخت و بهره برداری از ٢ انبار جدید در سایت ١٠ هکتاری بندر می باشد.

درآمدهای عملیاتی شرکت جز درآمد اجاره واگذاری تجهیزات با افزایش تعرفه معادل ١٠% برای کل سال تعمیم یافته است.حاشیه سود ناخالص شرکت در پیش بینی سال ٩۵ برابر با ٣٧% می باشد که با ١% افت همراه بوده است و همچنین افزایش هزینه های اداری و عمومی شرکت نیز موجب افت ۴% حاشیه سود عملیاتی شرکت و پیش بینی مقدار  ٣۴% برای این نسبت در سال ٩۵ می شود.

نمودار زیر روند فروش، بهای تمام شده و سود خالص را نمایش می دهد: (ارقام میلیارد ریال)

روند سودآوری تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدروند درآمدی شرکت در سالهای گذشته نزولی بوده است. از مهمترین دلایل این اتفاق از دست دادن قرارداد شهید رجایی می باشد. در سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٩ سهم بندر شهید رجایی به ترتیب ۶٨% و ٧٢.۵% می باشد. بدین ترتیب حذف حتاید از بندر شهید رجایی ضربه ی مهلکی به پیکره ی شرکت وارد آورده است.

شرکت تایدواتر رتبه ی اول را در میان شرکت های بندری در زمینه تخلیه و بارگیری کالا بر عهده دارد و در سال های گذشته عمده ی خدمات کانترینری را در بندر شهید رجایی بر عهده داشته است. شرکت در سالهای گذشته در بنادر شهید رجایی، امام خمینی،‌ امیرآباد و خرمشهر حضور فعالی داشته است.

حال در جدول زیر به ترکیب درآمدی گروه شرکت در پیش بینی سال ٩۵ پرداخته شده است: (ارقام میلیون ریال)

ترکیب درآمدی تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدمطابق جدول بالا در حدود ۶۵% از درآمدهای گروه ناشی از عملیات بندری می باشد که از حاشیه سود ناخالص ٣٣% برخوردار است.

بهای تمام شده

ترکیب بهای تمام شده ی شرکت در پیش بینی سال ٩۵ به شرح زیر می باشد:

بهای تولید تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدبهای تمام شده ی شرکت با عنایت به عملیات شرکت عمدتا وابسته به نیروی انسانی می باشد و حقوق و دستمزد ۴١.١% و  اجاره اموال و تجهیزات وساختمان نیز ١٧.۶% از بهای تمام شده ی شرکت را شکل می دهند. بخش حقوق و دستمزد با افزایش ۶٨% نسبت به سال ٩۴ برآورد گردیده است.

هزینه های عمومی, اداری

این بخش با افزایشی ١% پیش بینی شده است که ناشی از کاهش هزینه های استهلاک و تعمیر و نگهداری ساختمان می باشد. نسبت این هزینه به فروش شرکت در سال ٩۵ برابر با ۶% می باشد. حقوق و دستمزد در سرفصل هزینه های اداری و عمومی نیز وزنی ۵٣.۶% دارا می باشد و نسبت به پیش بینی سال ٩۴ تغییر چندانی برآورد نشده است.

با عنایت به فروش ساختمان خیابان زاگرس و هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان دفترمرکزی در سال ١٣٩۴ این امر به ترتیب منجر به کاهش هزینه های  استهلاک و تعمیر و نگهداری در سال ١٣٩۵ گردید و مابقی هزینه ها بین ١٠ تا ١۵ درصد افزایش یافته است . همچنین هزینه های اداری و عمومی بر اساس عملکرد ٨ ماهه سال  ١٣٩۴ و با افزایش ١۵ درصد برای تمام سال تعمیم یافته است.

سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی

این بخش در گزارش پیش بینی شرکت با توجه به افزایش درآمدهای ناشی از نصب سکو و لایروبی از هزینه ی (٣۶) میلیارد ریالی به درآمد ٣٨ میلیارد ریالی رسیده است. شرکت در توضیح این مورد آورده است.

“در پیش بینی اولیه سال ١٣٩۴ مبلغ ٨.٣ میلیارد ریال زیان محاسبه گردید که با توجه به عدم تحقق درآمدهای شناورها (نگین تایدها ، اروند تاید ١٠٠٠. پروژه سالویج و بارج ١۵٠٠٠ تنی و…) مبلغ ١٢٠ میلیارد ریال درآمدها از این محل حذف گردید و هزینه های غیر قابل اجتناب (٣۶) میلیارد ریالی شناسائی گردید در سال ١٣٩۵ مبلغ ١١٩ میلیارد ریال درآمد (نگین تایدها، اروند تاید ١٠٠٠،نصب سکو و لایروبی ) شناسائی گردید که پس از کسر هزینه های مرتبط مبلغ ٣٨.۴ میلیارد ریال درآمد در این سرفصل شناسائی گردید.” 

هزینه ی مالی

این هزینه با توجه به تسویه تسهیلات شرکت در سال ٩١ با افت قابل توجهی همراه بوده است و در سال ٩۵ نیز با افزایش به مبلغ ٢ میلیارد ریال پیش بینی گردیده که بسیار ناچیز می باشد.

نمودار زیر  روند هزینه های مالی شرکت را نمایش می دهد. (ارقام میلیارد ریال)

هزینه مالی تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدسرمایه گذاری

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه با کاهش ١۵ درصدی مبلغ ١٠٢.٧ میلیارد ریال در پیش بینی ٩۵گزارش شده که عمده ی درآمد حاصل از سرمایه گذاری از شرکت های زیر می باشد:

پورتفوی تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدمطابق این جدول ٩۴% از درآمد حاصل از سرمایه گذاری از شرکت های بالا شناسایی خواهند شد.

 سود نقدی پرداختی شرکت

جدول زیر روند سود نقدی شرکت را نمایش می دهد: (ارقام ریال)

روند تقسیم سود تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدشرکت مستندات مربوط به افزایش سرمایه ۵٩% خود از محل سود انباشته بر روی کدال قرار داده است و در مرحله بعد قصد افزایش سرمایه ۵٠% از ١،٠٠٠ میلیارد ریال به ١،۵٠٠ میلیارد ریال را دارد.

این افزایش سرمایه به منظور افزایش ظرفیت کاری و توسعه فعالیت تهیه شده است. این منابع جهت اجرای طرح توسعه ساخت پروژه و سوله بندرامام خمینی به مبلغ ١،۴٠۶ میلیارد ریال پیش بینی گردیده که ١،٠٣۵ میلیارد ریال از طریق تسهیلات و مابقی از سود انباشته تامین می گردد. دوره بازگشت سرمایه گذاری به مدت سه سال و شش ماه می باشد و نرخ بازده داخلی نیز حدودا ٢٨% برآورد گردیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه

شرکت به منظور افزایش ظرفیت کاری و توسعه ی فعالیت خود اقدام به اجاره دو پست اسکله و حدود 7 هکتار زمین از سازمان بنادر نموده است و قصد دارد با تامین تجهیزات و سرمایه گذاری بلندمدت در آن، امکان بهره برداری از آن را فراهم نموده  و حداقل 12% معادل 1.2 میلیون تن از سهم واردات غلات را در بندر امام خمینی کسب نماید. پروژه به صورت B.O.T      و 24 ساله می باشد، هزینه هایی به صورت سالیانه به عنوان اجاره از سال 97 به سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت خواهد شد. این هزینه برابر با 10% درآمد حاصل از طرح می باشد    .این طرح در صورت انجام افزایش سرمایه از سال ٩۵ به درآمدزایی رسیده و در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نیز از سال مالی ١٣٩۶ به درآمدزایی می رسد. تعداد کارکنان شرکت با توجه به راه اندازی طرح توسعه با افزایش پیش بینی شده است. با توجه به سهم بالای حقوق پرسنل در بهای تمام شده ی شرکت این اتفاق می توان بهای تمام شده را اندکی افزایش دهد. تعداد کارکنان شرکت تا سال ٩٧ در حدود ١٧% افزایش خواهد یافت.

در گزارش توجیهی افزایش سرمایه سود هر سهم شرکت با فرض انجام آن به شرح زیر برآورد گردیده است.

جزییات تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدبه این ترتیب با لحاظ نمودن سرمایه ١،٠٠٠ میلیارد ریالی پیش بینی سود شرکت در سال ٩۵ به ازای هر سهم برابر با ۴٨۴ ریال می باشد.

با توجه به ماهیت افزایش سرمایه (صرفا یک جابجایی ترازنامه ای) به نظر می رسد شرکت برای اجرای طرح مبلغ بیشتری از تسهیلات استفاده خواهد کرد و این موجب افزایش هزینه ی مالی خواهد شد و با عنایت به هزینه ی مالی اندک شرکت، افزایش آن برای حتاید تهدیدی به شمار نمی آید.

سایر نکات

_ سود تلفیقی  به ازای هر سهم شرکت در پیش بینی سال 95 با سرمایه 628.5 میلیارد ریالی برابر با 892 ریال می باشد. این سود نسبت به سال 94 افت 16% داشته است.

_ از تاریخ ٠۶/٠٩/١٣٩٣ طی نامه ای با حکم قضایی، به دلیل اعمال برخی تحریم ها فعالیت اوپراتوری بندر شهید رجایی از تاید واتر خاورمیانه اخذ شد و به شرکت خدمات بندری سینا و بتا واگذار گردید.

_ از سال ١٣٩٣ شرکت در بندر امیرآباد مشغول بارگیری و تخلیه کشتی ها شده است و در پیش بینی سال ٩۵ نیز قراردادی یک ساله از تاریخ ١/١/٩۵ به مبلغ ١۵۴ میلیارد ریال برآورد کرده است. مطابق شفاف سازی این شرکت در شهریور ٩۴ اقدام به انعقاد قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی امیرآباد به مدت ١۵ سال با موضوع اجاره اراضی جهت سرمایه گذاری به منظور احداث سیلوی غلات به صورت B.O.T نموده است. این طرح در سال دوم بهره برداری سودآور بوده و بازگشت سرمایه معادل 7 سال می باشد.

_ شرکت به دلیل بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی از ورود به برخی مناقصات منع می شد اما در سال جاری در حال بازپرداخت این بدهی ها است. مطابق اظهارات مدیر عامل در مجمع سال مالی ١٣٩٣ شرایط حضور تاید واتر در مناقصات محیا شده است.

_ در حال حاضر عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی در دو ترمینال انجام می شود. اپراتور ترمینال یک  شرکت بتا و اوپراتور ترمینال دو شرکت بندری سینا می باشد. گفتنی است ترمینال شماره دو عمق آب بیشتری دارد. و ظرفیتی با سقف 8.1 میلیون TEU دارد. ترمینال یک نیز با سقف 5.1 میلیون ETU     در اختیار شرکت بتا می باشد.

_ ترمینال سه شهید رجایی نیز از طرح های آتی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد که از ظرفیتی تا سقف ٧.٢ میلیون TEU برخوردار خواهد بود.

_ ارزش دفتری شرکت به ازای هر سهم برابر با ٢٢۴٠ ریال می باشد و به ازای هر سهم سود انباشته برابر با ١١۴٠ ریال دارا می باشد. 

ریسک های مرتبط با شرکت

_ ورود رقبای جدید به حوزه ی خدمات بندرگاه

_ حضور شرکت های خصوصی و رقابت قیمتی برای اخذ پروژه

_ افزایش نرخ تورم و به تبع آن افزایش حقوق و دستمزد و باقی هزینه های جاری

_ تغییر سیاست های دولت در زمینه ی خدمات بندری

فرصت های شرکت

_  برداشته شدن تحریم ها موجب انتقال تکتولوژی به این شرکت و استفاده از علوم روز خواهد شد.

_ برقراری سیستم های بانکی و کاهش ریسک مبادلات

_ دسترسی به تسهیلات بانکی ارزی با رفع تحریم

_ امکان شرکت در مناقصه بندر شهید رجایی با توجه به برداشته شدن تحریم ها و کاهش بدهی های شرکت

برنامه های آتی شرکت 

_ خرید محوطه اختصاصی جهت فعالیت‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری پنبه در بندر شهید رجایی

_  احداث دو باب انبار به مساحت ١٣۵٠٠ مترمربع در سایت ١٠ هکتاری بندر امام (ره)

_  بهره‌برداری موقت از زمین ١۵ هکتاری بندر امام(ره) جهت پارکینگ تانکرهای سوختی

_ احداث انبار مسقف به مساحت ١٠ هزار مترمربع در بندر امیر آباد و تکمیل و نوسازی و بهسازی تجهیزات بندری

_ خرید اراضی پشتیبانی در بنادر انزلی؛ امیر آباد و شهید رجایی

توضیحات در خصوص بندر شهید رجایی

مجتمع بندری شهید رجایی ، در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس، به دلیل  فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره ای کشتی ها ، با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب ، مهمترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

این مجتمع عظیم بندری در استان هرمزگان با بیش از 2 هزار و 300 کیلومتر مرز دریایی واقع شده، و با بیش از 80 بندر معروف جهان از طریق 35 خط برتر کانتینری دنیا تبادل کالا و مراوده بازرگانی دارد و از ظرفیت پذیرش 70 میلیون تن کالا در سال برخوردار است و ظرفیت بهره مندی از 36 پست اسکله،  با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفته ترین ترمینال کانتینری کشور، و پس از افتتاح فاز دوم طرح توسعه از ظرفیت 8/5 میلیون TEU[1][١]کانتینر در سال برخوردار بوده و حجم گسترده ای از عملیات جابجایی کالای عمومی خصوصاً محصولات فولادی ، فله خشک ، فله مایع  و فرآورده های نفتی خام در این بندر انجام می شود.

بندر شهید رجایی در سال ٢٠١١ میلادی با رشدی معادل ۴۶ درصد ، در میان ٣۵٠٠ بندر مهم دنیا با ٢٨ پله صعود از رتبه ٧٢ به رتبه ۴۴ دست یافته است.

نقطه آغاز این بندر، طرح توسعه و تکمیل حوضچه های دوم و سوم این مجتمع به منظور احداث اسکله های جدید با آبخور حدود ١٧ متر برای پهلو دهی شناورهای با ظرفیت ١۵٠ هزار تن بوده است.

این بندر قبل از تحریم ها با ٨٠ بندر جهان تبادل کالا انجام می داد.بندر شهید رجایی با برخورداری از ١٨ دستگاه جرثقیل دروازه ای(گنتری کرین) و حدود ۴٠ پست اسکله و با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفته ترین ترمینال های کانتینری کشور توانایی پهلودهی انواع کشتی های اقیانوس پیما را داراست.

اهمیت بندر شهید رجایی از آنجایی معلوم می شود که این بندر به تنهایی بیش از ۵۵% صادرات و واردات و ٧٠% تزانزیت بنادر کشور را بر عهده دارد.همچنین تخلیه ٩٠% بارگیری کالاهای کانتینری کشور در این مجتمع انجام می گیرد.

امور بندری (کانتینری) در این بندر در دو ترمینال به شرح زیر صورت می گیرد:

ترمینال یک: مشخصات ترمینال به شرح جدول زیر می باشد:

 ترمینال یک تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدترمینال دو: مشخصات ترمینال به شرح جدول زیر می باشد:

ترمینال دو تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدتفاوت ترمینال ١ و ٢ بندر شهید رجایی

یکی از سایت‌های خبری، گفتگویی با معاون امور کانتینر و لجستیک شرکت تایدواتر خاورمیانه انجام داده که حاوی نکاتی درباره اهمیت و نقش و توان ترمینال دوم در عملیات کانتینری بندری شهید رجایی و همچنین توان اپراتور آن است. در این ارتباط کافی است بدانید که پس از تکمیل و بهره‌برداری کامل ترمینال دو بندر شهید رجایی، چرخه درآمدی آن به حدود چهار برابر ترمینال اول خواهد رسید.

معاون امور کانتینر و لجستیک شرکت تایدواتر خاورمیانه، تفاوت عمق آبخور اسکله‌های ترمینال دوم با ترمینال اول بندر شهیدرجایی را یکی از این برتری‌ها عنوان کرده و گفته است: عمق آبخور اسکله‌های ترمینال اول بین هشت تا ١٢ متر است؛ در حالی که این عمق در اسکله‌های ترمینال دوم ١۴ تا ١۶ متر است و به این به آن معنا است که امکان پهلوگیری کشتی‌های نسل ششم و هفتم به راحتی در ترمینال دوم وجود دارد، موضوعی که تحقق آن در ترمینال اول با توجه به شرایط ساختاری آن دور از ذهن است.

ولی این تنها تفاوت ترمینال کانتینر شماره یک بندر شهید رجایی- که با طول اسکله ٩۵٧ متری در سال ١٣٧١ کار خود را به طور رسمی آغاز کرده – با ترمینال دوم نیست، به گفته معاون امور کانتینر و لجستیک شرکت تایدواتر خاورمیانه، وضعیت اسکله‌ها و استعداد و ظرفیت تجهیزات فعلی این دو ترمینال نیز با یکدیگر قابل مقایسه نیست.

سپری شدن بخش عمده‌ای از عمر مفید تجهیزات و گنتری‌کرین‌های ترمینال اول و ظرفیت کمتر آنها، یکی دیگر از تفاوت‌های این ترمینال در قیاس با ترمینال دوم است. ترمینال کانتینر شماره یک بندر شهید رجایی جمعا به ١٠ دستگاه گنتری‌کرین از انواع پاناماکس و پست‌پاناماکس قدیمی مجهز است. اما در مقابل، هشت دستگاه گنتری‌کرین فعلی ترمینال دوم، از نوع سوپر

پست‌پاناماکس جدید با ظرفیت ۶۵ تن است و این در حالی است که تعداد ١٨ دستگاه گنتری‌کرین پست‌پاناماکس دیگر نیز در اسکله‌های جدید این ترمینال (به طول حدود ٢٠٢٠ متر) قابل نصب است. که این به معنای توان یک‌پنجمی ترمینال اول کانتینری بندر شهید رجایی در مقایسه با ترمینال دوم است.

انتقال بندر شهیدر رجایی از تاید واتر به شرکت کشتیرانی سینا

در فروردین سال ١٣٨٩نمایندگان رئیس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت، مصوبه‌ای را تصویب کردند که بند هفتم آن، پایه و اساس انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی به منظور رفع انحصار در خدمت تخلیه و بارگیری کالا در این بندر شد و بعدها به کرات در اظهارات مقامات بندری مورد استناد قرار گرفت.

با اینکه ابلاغ این مصوبه در اول خرداد ماه ٨٩ صورت گرفت، اما اجرایی شدن آن نزدیک به یکسال زمان برد؛ به طوری که در تیرماه سال ٩٠ فراخوان آن در روزنامه‌های سراسری منتشر شد. به این ترتیب سال ١٣٩٠ بدون مشخص شدن اپراتور دوم بندر شهید رجایی سپری شد. طبق این فراخوان، شرکت برنده مزایده، علاوه بر اپراتوری و تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در ترمینال دوم بندر شهید رجایی، تامین تجهیزات یال شرقی و غربی فاز دوم طرح توسعه این بندر را نیز برعهده می‌گرفت. داشتن مجوز تخلیه و بارگیری از سازمان بنادر و دریانوردی و نداشتن بدهی و سابقه بدحسابی به سازمان بنادر، از جمله شرایط عمومی قید شده در این فراخوان بود که شرط آخر بعدها محل مناقشه شرکت‌هایی شد که در مزایده مذکور شرکت کرده بودند.

این مزایده با وجود همه انتقادات و موضعگیری تند تایدواتری‌ها که از مخالفین سرسخت دو اپراتور شدن بندر شهید رجایی بودند، با حضور شش شرکت از جمله بکت، کاوه، بنیاد بارانداز، گلف اجنسی، پرشین پایانه کانتینر و … برگزار شد که پس از بررسی‏ها، از میان شش شرکت، چهار شرکت به دلایلی چون بدهکاری، فعالیت در بخش کشتیرانی و… حذف شدند و تنها شرکت‏های بنیاد بارانداز و خدمات دریایی و بندری کاوه باقی ماندند. با انصراف بنیاد بارانداز، شرکت کاوه به عنوان برنده اپراتور دوم بندر شهید رجایی معرفی شد. اما این پایان کار نبود، چراکه پس از کش و قوس های فراوان نهایتاً مدیر عامل سازمان بنادر خبر از واگذاری اپراتور دوم بندر شهید رجایی به شرکت انصرافی از مزایده یعنی بنیاد بارانداز (شرکت توسعه بندری سینا) خبر داد.

نمودارهای زیر حجم عملیات کانتینری بندر شهید رجایی و حجم فعالیت کل بنادر ایران را نمایش می دهد.

عملیات کانتینری تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدآمار تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدبررسی سناریو

در این قسمت به بررسی سناریو عقد قرارداد در بندر شهید رجایی با سازمان بنادر و کشتیرانی و تأثیر آن در سودآوری سال ٩۵ می پردازیم. در این سناریو فرض می کنیم که شرکت موفق به عقد این قرارداد گردد. بدیهی است در صورتی که در سال ٩۵ نیز همانند سال ٩۴ توسط این شرکت قراردادی در خصوص این بندر منعقد نگردد سودآوری مطابق با پیش بینی شرکت خواهد بود.

سهم درآمد شرکت از محل این بندر در درآمد شرکت و حاشیه سود ناخالص این بندر به شرح زیر می باشد:

ترکیب درآمدی تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدشاخص تورم در بهمن ماه ١٣٩۴ به رقم ٢٣٣.١ و شاخص حمل و نقل در این ماه به رقم ٢۴٢.٣ است.

شرکت در توضیحات کاهش درآمد خود در سال ٩٣ آورده است: “ترمینال ٢ بندر شهید رجایی استان هرمزگان از تاریخ ١۶/١٢/١٣٩٢ واگذار گردیده، بالطبع این امر منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی این ناحیه خواهد شد، که با توجه به اقدامات و مذاکرات انجام گرفته درآمدهای کاهش یافته از طریق سایر نواحی و شرکت های اقماری جبران پذیر می باشد.”

با توجه به اینکه بندر شهید رجایی تقریبا به صورت میانگین ۶٩% از درآمدهای شرکت را در سالهای گذشته شامل می شده است. حال با فرض عقد قرارداد در سال ٩۵ در ترمینال دوم شهید رجایی به مبلغ پیش بینی شده ی شرکت در سال ٩٢ و رشد آن به میزان تورم دو سال اخیر به همراه رشد بهای تمام شده ی شرکت به اندازه ی تورم مفروضات برآورد کارشناسی تهیه گردیده است.

لازم به ذکر است در برآورد کارشناسی از بودجه ی حسینا به عنوان تعدیلگر استفاده شده است و پیش بینی فروش شرکت حسینا از ناحیه خدمات بندری سال ٩۵ به کانتینرها به رقم ٢,٠٠٨,٧٢٠ میلیون ریال و سود ناخالص ١,۴٣٢,٧۵١ میلیون ریال برآورد شده است و البته این رقم شامل بندر شهید رجایی و بندر بوشهر می باشد. در سال ٩٢ درآمد و بهای تمام شده حسینا از بندر بوشهر به رقم ۶۴١،۴٨۶ و ۴۵١،۶٣٨ میلیارد ریال بوده است.

1) پیش بینی گردیده است که قرارداد ترمینال دوم بندر شهید رجایی با شرکت حتاید منعقد گردد با این فرض که سهم دولت از ازین قرارداد ۴٩% و سرمایه گذار خارجی ٢۵% و حتاید نیز ٢۵% باشد.

2) تورم بخش حمل و نقل از سال ١٣٩٢ در محاسبه فروش و سود ناخالص قرارداد بندر شهید رجایی لحاظ شده است.

3)حاشیه سود ناخالص بندر شهید رجایی نزدیک به حاشیه سود حسینا و برابر با حاشیه سود سنوات گذشته در نظر گرفته شده است.

4)باقی مفروضات برابر با بودجه ی شرکت در نظر گرفته شده است.

با توجه به مفروضات مذکور به پیش بینی سود هر سهم برای سال ٩۵ در صورت عقد قرارداد بندر شهید رجایی می پردازیم:

سود و زیان تحلیل بنیادی حتاید | تایدواتر خاورمیانه تصویر تحلیل بنیادی حتایدبا این تفاسیر در صورت عقد قرارداد هر دو ترمینال بندر شهید رجایی، شرکت حتاید می تواند سود هر سهم خود را به ١١۵ تومان افزایش دهد و این اتفاق درآمد خدمات و سود خالص شرکت را دگرگون خواهد کرد و در صورت عدم عقد قرارداد نیز پیش بینی شرکت به نرخ های اعلامی پابرچا خواهد بود.

با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده شرکت مورخ ٢۴/١٢/٩۴ در ادامه به برخی از نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع پرداخته شده است:

_ رای بندر شهید رجایی سه مناقصه برگزار خواهد شد، مناقصه ترمینال یک و دو و سه

_ مناقصه ترمینال یک به صورت عادی برگزار خواهد شد. احتمالا در سه ماهه ابتدایی سال ٩۵ فراخوان ترمینال یک صورت خواهد گرفت.

_ ترمینال دو به صورت شرکتی-پروژه ای خواهد بود. سازمان بنادر و کشتیرانی در صورت تصویب این مدل قراداد از این ترمینال سهمی ٣٩% تا ۴٩% درصدی خواهد داشت و مقدار باقی مانده نیز باید با حضور ۴٩% شریک خارجی به منظور انتقال تکنولوژی باشد. در این صورت سهم شرکت برنده شده در مناقصه محدود به ٣٠% از مبلغ مناقصه خواهد بود. این خبر بدی برای حسینا و حتاید خواهد بود و دوره ی درآمد شیرین از ترمینال دو به پایان رسیده است.

_ ترمینال سه به صورت BOT به سرمایه گذار خارجی داده خواهد شد. این فاز در حدود 600 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و 50% از آن می بایست ترانزیت بوده و سرمایه گذار خارجی مسئول آن خواهد بود.

_ به علت تحریم بودن حتاید هر جایی که امکان داشته باشد از نظر بین المللی سازمان بنادر به مشکل برخورد نماید سازمان بنادر شرکت حتاید را حذف می کند. چرا که تحریم شرکت هسته ای نبوده است و تا خروج سهامدار عمده این شرکت تحریم خواهد بود. مدیرعامل اعلام کرد که مذاکراتی برای فروش سهام صورت گرفته است ولی خریداران در قیمتی پایین تر از قیمت تابلو اظهار رضایت کرده بوده اند. شرایط فروش هم ٣٠% نقد و مابقی اقساط بوده است که خریداران حاضر به خرید نشده اند و تا کنون ۵ خریدار تنها مذاکرات ابتدایی را انجام داده اند. به دلیل تحریم بودن شرکت خریدار مناسبی برای سهم وجود ندارد و در صورت حضور خریدار در سه ماهه ابتدایی سال ٩۵ سهامدار عمده سهام خود را خواهد فروخت.  

نتیجه گیری

با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری فرامرزی در زمینه های صادرات و واردات می توان چشم انداز بسیار روشنی برای این شرکت در نظر داشت.اعتبار تجاری شرکت می تواند راه را برای عقد قراردادهای جدید هموار نماید. رشد اقتصادی در سال ٩۵ در کنار خروج از رکود مطمئنا فضای اقتصادی کشور را پویا خواهد کرد. همچنین با رفع تحریم ها فعالیت بنادر ما افزایش خواهد یافت و با توسعه ی بنادر و افزایش فعالیت ها می توان روزهای روشنی را برای شرکت های بندری در پیش رو داشت.

در پیش بینی شرکت توسعه خدمات دریایی سینا در سال ٩۵ درآمد حاصل از بندر شهید رجایی به مبلغ٢،٠٠٨ میلیارد ریال برآورد شده است. این شرکت تا پایان سال ٩۴ در بندر شهید رجایی قرارداد دارد و برای سال ٩۵ مجددا مناقصه ای برگزار خواهد شد. در صورتی که شرکت تاید واتر بتواند در این رقابت شرکت نماید و موفق به بازپس گیری سهم خود در این بندر گردد سودآوری شرکت متحول خواهد شد.

سهام شناور شرکت تاید واتر  38% می باشد و بررسی معاملات حاکی از فعالیت کمتر از 30% سهامداران حقوقی در این نماد می باشد و بدین منظور ریسک نوسانات سهام شرکت در حد میانه رو به بالا ارزیابی می شود.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن