تحلیل بنیادی حتاید | تاید واتر خاورمیانه

47
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی حتاید | تاید واتر خاورمیانه

تحلیل تایدواتر خاورمیانه

حتاید

شرکت تایدواتر در ١٢ ماهه حسابرسی نشده منتهی به اسفند ٩۴ با سرمایه ١،٠٠٠ میلیارد ریال به ازای هر سهم ۴٩٧ ریال سود محقق کرده است که ٩٠ درصد بودجه را پوشش داده است. از دلایل کاهش سود محقق شده نسبت به بودجه اعلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش ۵٠ درصدی حاشیه سود ناخالص نسبت به پیش بینی و تحقق حاشیه سود ١٨.١% برای سال ٩۴


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

افزایش ٢.۵% هزینه های اداری، عمومی شرکت و تحقق رقم ٨٠ میلیارد ریال هزینه در این بخش

ترازنامه

ترازنامه ی شرکت در تاریخ ٢٩/١٢/٩۴ حاوی تغییرات یا تحولات قابل توجهی نمی باشد و تنها به بیان برخی از تغییرات مهم پرداخته می شود.

در ترازنامه ی شرکت دارایی های جاری افزایشی ١% داشته اند که عمدتا ناشی از افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت بوده است، اما مهم ترین سرفصل که ۶٢% از دارایی های جاری را به خود اختصاص می دهد بخش حساب های دریافتنی تجاری می باشد که بدون تغییر محسوس نسبت به پایان سال ٩٣ به مبلغ ١،۵۴١ میلیارد ریال گزارش شده است.

حساب های پرداختنی شرکت ۶% رشد داشته است. البته لازم به ذکر است که سرمایه در گردش شرکت در دوره ی مذکور منفی بوده است.

در پایان سال مالی ٩۴ شرکت به ازای هر سهم ٧١۴ ریال سود انباشته گزارش نموده است که مبلغ ۴٩٧ ریال از آن متعلق به سود سال ٩۴ می باشد. ارزش دفتری شرکت نیز به ازای هر سهم ١،٧٧٨ ریال می باشد.

درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی ٩۴ با کاهشی ٢٣% نسبت به سال گذشته مواجه شده است و شرکت در این دوره موفق به پوشش ١٠٧% از درآمد پیش بینی سال ٩۴ شده است. عمده ی افت درآمد ها ناشی از کاهش پروژه ها می باشد،‌برای نمونه شرکت در سال ٩۵ در پروژه ی هرمزگان با کاهش درآمد رو به رو شده است.

درآمد شرکت در سال مورد گزارش از منابع زیر پیش بینی شده است:

درآمد تحلیل بنیادی حتاید | تاید واتر خاورمیانهمطابق جدول بالا عمده ی درآمد شرکت در سال ٩۴ ناشی از اجاره ی ماشین آلات بوده است و سهمی ٣٨.۵% در پورتفوی درآمدی شرکت داشته است.

حال در جدول زیر به ترکیب درآمدی گروه شرکت در پیش بینی سال ٩۵ پرداخته شده است:(ارقام میلیون ریال)

ترکیب تحلیل بنیادی حتاید | تاید واتر خاورمیانهمطابق جدول بالا در حدود ۶۵% از درآمدهای گروه ناشی از عملیات بندری می باشد که از حاشیه سود ناخالص ٣٣% برخوردار است.

بهای تمام شده

بهای تمام شده ی شرکت کاهشی ٣٢% نسبت به سال ٩٣ داشته است و در کنار کاهش فروش حاشیه سود ناخالص شرکت با افزایش مواجه شده است. در دوره ی سال مالی ٩۴ حاشیه سود ناخالص ١٨.١% گزارش شده است. البته قابل توجه این است که بهای تمام شده ی شرکت افزایشی ۴١% نسبت به آخرین پیش بینی داشته است و موجب کاهش قابل توجه حاشیه سود ناخالص بوده است. حاشیه سود ناخالص در پیش بینی شرکت در حالی ٣٨% گزارش شده بوده است که در گزارش ١٢ ماهه ١٨% محقق شده است.

عمده ی هزینه ی بهای تمام شده ی شرکت در نمودار زیر آورده شده است:

بهای تولید تحلیل بنیادی حتاید | تاید واتر خاورمیانههمانطور که در نمودار مشاهده می شود هزینه ی پرسنل و صورت وضعیت پیمانکاران وزنی نزدیک به ۵٠ درصد در بهای تمام شده ی شرکت دارند،‌ ازین رو تغییرات حقوق و دستمزد و تورم کشور در بهای تمام شده موثر خواهد بود.

بررسی عملیات شرکت

نمودار زیر روند فروش، بهای تمام شده و سود خالص را نمایش می دهد: (ارقام میلیارد ریال)

روند تحلیل بنیادی حتاید | تاید واتر خاورمیانهروند درآمدی شرکت در سالهای گذشته نزولی بوده است. از مهمترین دلایل این اتفاق از دست دادن قرارداد شهید رجایی می باشد. در سالهای ١٣٨٨ و ١٣٨٩ سهم بندر شهید رجایی به ترتیب ۶٨% و ٧٢.۵% می باشد. بدین ترتیب حذف حتاید از بندر شهید رجایی ضربه ی مهلکی به پیکره ی شرکت وارد آورده است.

شرکت تایدواتر رتبه ی اول را در میان شرکت های بندری در زمینه تخلیه و بارگیری کالا بر عهده دارد و در سال های گذشته عمده ی خدمات کانترینری را در بندر شهید رجایی بر عهده داشته است. شرکت در سالهای گذشته  در بنادر شهید رجایی، امام خمینی،‌ امیرآباد و خرمشهر حضور فعالی داشته است.

هزینه های فروش،‌ اداری و عمومی

این بخش از هزینه های شرکت با افتی ٣٨% نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته همراه بوده است اما نسبت به پیش بینی افزایشی ٢.۵% داشته است. با این وجود شاهد عملکرد بهتر شرکت در کنترل هزینه های این بخش نسبت به سال گذشته هستیم. با توجه به رقم قابل توجه این بخش که معادل ۵% از فروش شرکت می باشد بررسی  بخش های مختلف حائز اهمیت می باشد. در دوره ی شش ماهه ۵٩% از هزینه های این بخش به هزینه های مرتبط با کارکنان تعلق داشته است.

نکات مهم

بندر شهید رجایی تقریبا به صورت میانگین ۶٩% از درآمدهای شرکت را در سالهای گذشته شامل می شده است.

نمودارهای زیر حجم عملیات کانتینری بندر شهید رجایی و حجم فعالیت کل بنادر ایران را نمایش می دهد(ارقام به TEU)

عملیات 1 تحلیل بنیادی حتاید | تاید واتر خاورمیانهآمار تحلیل بنیادی حتاید | تاید واتر خاورمیانهپیش بینی می شود با تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی برای سال ٩۵ بخشی از رونق از دست رفته ی بنادر در سال ٩۵ بازسازی شود.

نتیجه گیری

با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری فرامرزی در زمینه های صادرات و واردات می توان چشم انداز بسیار روشنی برای این شرکت در نظر داشت.اعتبار تجاری شرکت می تواند راه را برای عقد قراردادهای جدید هموار نماید. رشد اقتصادی در سال ٩۵ در کنار خروج از رکود مطمئنا فضای اقتصادی کشور را پویا خواهد کرد. همچنین با رفع تحریم ها فعالیت بنادر ما افزایش خواهد یافت و با توسعه ی بنادر و افزایش فعالیت ها می توان روزهای روشنی را برای شرکت های بندری تصور کرد.

یکی از مشکلات این سالهای شرکت تحریم شدن سهامدار عمده ی این شرکت و به تبع آن محدودیت حتاید به شرکت در پروژه های مرتبط بین المللی می باشد، این اقدام حتی موجب خروج این شرکت از بندر شهید رجایی و عدم امکان شرکت در مناقصه ی بندری شد. پس از رفع تحریم ها و با گشایش های صورت گرفته مدیران شرکت در تکاپو برای تغییر سهامدار عمده بوده اند که اخبار واصله حکایت از تغییر سهامدار عمده ی آن حکایت دارد و با این اتفاق می توان امیدوار بود که شرکت مجددا بتواند امید به اخذ قرارداد بندر شهید رجایی داشته باشد البته با این توضیح که با توجه به تغییرات احتمالی در قراردادهای بندر شهید رجایی درآمد شرکت در صورت اخذ قرارداد مانند گذشته نبوده و کمتر یا در حدود مبلغ قرارداد ترمینال اول شهید رجایی برآورد می شود.

 

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن