تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

315
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسانReviewed by سایت تحلیلها on Dec 9Rating: 5.0تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسانتحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

تحلیل بنیادی خراسان

معرفی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان)

شرکت سهامی پتروشیمی خراسان، بزرگ ترین مرکز تولید محصولات شیمیایی شمال و شمال شرق کشور، در اردیبهشت سال 1371 در بجنورد )مرکز استان خراسان شمالی( تأسیس شده است.

سهام داران پتروشیمی خراسان

ترکیب سهام داران شرکت پتروشیمی خراسان در تاریخ 14 / 09 / 1394 به شرح جدول زیربوده که در این تاریخ، بیشترین سهام شرکت پتروشیمی خراسان به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) تعلق دارد.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

صنعت پتروشیمی اوره و آمونیاک در ایران

جدول زیر ظرفیت اسمی شرکت های تولیدکننده اوره در ایران را نشان می دهد که بر اساس آن شرکت پتروشیمی خراسان با ظرفیت اسمی تولید 495.000 تن اوره در سال، حدود 11 درصد از کل ظرفیت کنونی کشور را دارا است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

بررسی عملیات شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان در زمینه تولید محصولات آمونیاک، اوره و کریستال ملامین مشغول به فعالیت است. محصول اصلی در شرکت پتروشیمی خراسان، محصول اوره و کریستال ملامین است. در این فرآیند گاز طبیعی به عنوان خوراک اصلی و آمونیاک به عنوان محصول میانی در نظر گرفته می شود . در بخش مواد اولیه گاز طبیعی هم به عنوان خوراک و هم به عنوان سوخت مصرف می گردد.

پیش بینی سود سال 1394 شرکت پتروشیمی خراسان

مقدار، نرخ و مبلغ فروش و تولید محصولات

شرکت پتروشیمی خراسان در بودجه سال 1394 خود، مقدار تولید آمونیاک خود را 324.950 تن، مقدار تولید اوره خود را 495.685 تن و مقدار تولید کریستال ملامین خود را 20.304 تن پیش بینی نموده است. جدول 3 پیش بینی مقدار تولید محصولات در سال 1394 نشان داده شده است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

در بخش مفروضات مربوط به مقدار تولید شرکت پتروشیمی خراسان، مقدار تولید برای سال 1394 معادل دو برابر تولید در دوره شش ماهه نخست سال 1394 )حسابرسی شده( در نظر گرفته شده است.

با توجه به این که در شش ماهه نخست سال 1394 نسبت فروش به تولید حدود 56 درصد (279.679 تن فروش از 497.858تن تولید( بوده است، لذا پیش بینی مقدار فروش محصولات در سال 1394 ، مطابق نسبت فروش محصولات در شش ماهه نخست سال 1394 در نظر گرفته شده است

جدول زیر پیش بینی مقدار فروش محصولات شرکت پتروشیمی خراسان برای سال 1394 را نشان می دهد.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

همان گونه که مشاهده می شود نسبت درصد فروش داخلی و صادراتی محصولات در سال 1394 ، مشابه نسبت درصد فروش در شش ماهه نخست سال 1394 در نظر گرفته شده است. نرخ های پیش بینی شده برای محاسبه و پیش بینی مبلغ فروش برای سال 1394 ، در جدول ذیل نشان داده شده است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

همان گونه که مشاهده می شود، نرخ دلار صادراتی برای سال 1394 برابر با نرخ دلار آزاد و با توجه به این که از ابتدای سال قیمت جهانی اوره حدود 310 دلار برای هر تن بوده و در تاریخ تهیه گزارش به حدود 250 دلار برای هر تن رسیده است، لذا به طور میانگین نرخ اوره صادراتی برابر 270 دلار هر تن برای کل سال در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است نرخ هر تن اوره داخلی برابر 70 درصد نرخ خدمات حمایت کشاورزی (6.125000 ریال هر تن( و 30 درصد نرخ اوره داخلی در بورس کالا( 8.831.000 ریال هر تن( و نرخ هر تن کریستال ملامین داخلی و صادراتی برابر با 39.413.000 ریال با توجه به قیمت های بورس کالا از ابتدای سال 1394 تا تاریخ تهیه گزارش در نظر گرفته شده است. نهایتاً با توجه به مفروضات فوق الذکر، پیش بینی مبلغ فروش محصولات شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1394 مطابق جدول زیر به دست می آید.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

همان گونه که مشاهده می شود، با توجه به مفروضات پیش بینی شده برای نرخ ها و مقدار فروش در قسمت های قبل، مبالغ فروش پیش بینی شده است.

پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته

برای پیش بینی بهای تمام شده، ابتدا به پیش بینی اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده و تعیین مفروضات پرداخته شده است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

با توجه به مفروضات ذکرشده در جدول فوق، نرخ گاز خوراک برای سال 1394 مبلغ 13 سنت و نرخ گاز سوخت برای سال 1394 مبلغ 5 سنت در نظر گرفته شده است. همچنین برای دستمزد مستقیم و سربار 17 درصد نسبت به سال گذشته رشد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در بودجه سال 1394 شرکت پتروشیمی خراسان، نرخ گاز خوراک 8 سنت و نرخ گاز سوخت 5 سنت و نرخ دلار 28.500 ریال در نظر گرفته شده است. اما با توجه به قیمت دلار در حال حاضر، لذا در پیش بینی مواد مصرفی در سال 1394 ، برای بهای گاز خوراک، نرخ 13 سنت و برای بهای گاز سوخت، نرخ 5 سنت و نرخ دلار مبادله ای برابر 29.500 ریال لحاظ شده است. بنابراین بهای تمام شده پیش بینی شده برای شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1394 نسبت به بودجه بیشتر در نظر گرفته شده است. همچنین پیش بینی مقدار گاز مصرفی مجتمع پتروشیمی خراسان برای سال 1394 ، با توجه به نسبت مقدار مصرف به مقدار فروش در سال 1393 در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

همان گونه که مشاهده می شود، دستمزد مستقیم با توجه به دستمزد مستقیم شش ماهه نخست سال 1394 و نرخ رشد سربار پیش بینی شده است. مقدار سربار نیز با توجه به توضیحات ذکرشده در قسمت های قبل تغییر می کند. لازم به ذکر است، مطابق صورت های مالی شرکت، مبلغ گاز سوخت مصرفی در سربار محاسبه شده است.

پیش بینی صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

همان گونه که مشاهده می شود، با لحاظ نمودن مفروضات تعیین شده در قسمت های قبل، صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی خراسان برای سال 1394 براساس عملکرد شش ماهه حسابرسی شده، پیش بینی شده است.

تحلیل حساسیت تحلیل بنیادی خراسان

در این بخش با استفاده از پیش بینی سود هر سهم شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1394 ، سود شرکت در دو جدول که یکی براساس دو متغیر اصلی نرخ دلار مبادله ای و نرخ گاز مصرفی مجتمع و دیگری بر اساس دو متغیر اصلی نرخ دلار صادراتی و نرخ جهانی اوره، تحلیل حساسیت شده است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

با توجه به تحلیل حساسیت ارائه شده در جدول قبل، سود هر سهم شرکت پتروشیمی خراسان با تغییر در نرخ دلار مبادله ای و نرخ گاز مصرفی مجتمع، از 1.266 ریال تا 1.759 ریال قابلیت تغییر دارد. همچنین در جدول ذیل پیش بینی سود هر سهم شرکت را در حالات گوناگون تغییرات نرخ دلار صادراتی و نرخ جهانی اوره نشان داده شده است.

تحلیل بنیادی خراسان | پتروشیمی خراسان

با توجه به تحلیل حساسیت ارائه شده در جدول قبل، سود هر سهم شرکت پتروشیمی خراسان با تغییر در نرخ دلار صادراتی و نرخ جهانی اوره، از 1.136 ریال تا 1.774 ریال قابلیت تغییر دارد.

منبع : شرکت کارگزاری بورس آثل
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن