تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

309
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی خزامیا | زامیادReviewed by سایت تحلیلها on Dec 21Rating: 5.0تحلیل بنیادی خزامیا | زامیادتحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

تحلیل بنیادی خزامیا

تاریخچه شرکت زامیاد

شرکت زامیاد (سهامی عام) در تاریخ 16 / 02 / 1342 تحت شماره 8682 در ادراه ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب پروانه تاسیس 2374 مورخ 31 / 04 / 1342 مجوز ایجاد کارخانه به شرکت داده شده است و به موجب پروانه بهرهبرداری شماره 352968 مورخ 12 / 11 / 1345 وزارت صنایع و معادن از تاریخ 15 / 02 / 1345 اجازه بهره برداری از کارخانه خودروسازی واقع در استان تهران اعطاء گردیده است.
شرکت زامیاد (سهامی عام)در تاریخ 16 / 04 / 1358 مشمول بند 0الف) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و از تاریخ 18 / 09 / 1360 هیئت مدیره منتخب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره امور شرکت را به عهده گرفت و در تاریخ 28 / 02 / 1365 به موجب مصوبه هیئت وزیران صددرصد مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به وکالت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل گردیده است و همچنین براساس تقاضای صاحبان سهام در مورخ 16 / 12 / 1377 با پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمده و متعاقب آن در مورخ 18 / 01 / 1378 بیش از 99 درصد سهام شرکت توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عرضه گردید. در حال حاضر شرکت زامیاد جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سایپا )سهامی عام( است. در ادامه به تحلیل بنیادی خزامیا می پردازیم.

موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت به موجب اساسنامه عبارتست از طراحی، ساخت، نصب)مونتاژ(، واردات، صادرات، خرید، فروش انواع خودروهای بنزینی، دیزلی و گازسوز شامل انواع کامیونهای سنگین و سبک، وانت، تراکتور و سایر ماشینهای کشاورزی، صنعتی و خودروهای سواری و کلیه قوای محرکه خودروهای بنزینی، گازوئیلی و گازسوز از جمله موتور، گیربکس، کمک دنده، اکسلها، میل گاردان و همچنین طراحی، ساخت، واردات، صادرات، خرید و فروش انواع لوازم یدکی و قطعات یدکی و قطعات یدکی خودروهای مزبور و ایجاد یا تأسیس تعمیرگاهها، نمایندگیهای تجاری، خدماتی، مالی و بطور خلاصه هر نوع فعالیت صنعتی، بازرگانی، خدماتی و مالی که بطور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد از جمله خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکتهای مختلف.

ترکیب سهامداران


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 15 میلیون ریال (شامل تعداد 15000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال)بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 2.400 میلیارد ریال (شامل تعداد 2.400 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1391 افزایش یافته است.

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

روند پیش بینی سود هر سهم در سالهای گذشته

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

تجزیه و تحلیل ریسک

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و قوانین و مقررات، ریسکهای گوناگونی بر ساختار شرکتهای موجود در صنعت تحمیل میگردد که در تحلیل بنیادی خزامیا به بعضی از آنها اشاره شده است:

ریسک نقدینگی
با توجه حجم بالای نقدینگی مورد نیاز شرکتهای خودروساز برای چرخه تولید خودرو، همچنین کاهش حجم تسهیلات دهی بانکها و موسسات اعتباری با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیز بهره بالای دریافتی تسهیلات، مدیریت شرکتها رویکرد فروش دارایی های راکد و غیر مولد، افزایش گردش نقدینگی از طریق نظام مند نمودن فرآیند دریافت ها و پرداختها و نیز کنترل موجودی مواد و انبارهای خود را در دستور کار خود قرار داده اند.

ریسک نرخ ارز
با توجه به ضرورت واردات برخی ماشین آلات و تجهیزات و نیز برخی قطعات جهت تولید خودرو با توجه به عدم وجود تکنولوژی ساخت در داخل و یا عدم صرفه اقتصادی در تولید، نیاز به استفاده از ارز خارجی ضرورت مییابد، رویکرد شرکتها در مواجه با این ریسک ضمن افزایش سهم ساخت داخل قطعات، تأمین بخشی از ارز مورد نیاز توسط صادرات محصولات و رنیز استفاده از ارز مبادلهای میباشد.

ریسک افزایش قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید
با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت حاملهای انرژی و بالطبع قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید، شرکتهای فعال در صنعت به منظور کنترل عوامل مرتبط با این ریسک ضمن کنترل انرژیهای مصرفی در حوزه های مختلف اعم از حمل و نقل، تولید و توزیع محصولات با عقد قراردادهای بلندمدت و شفاف با تأمینکنندگان مواد اولیه این ریسک را تحت کنترل قرارداده اند.

ریسک تحریم های بین المللی
محدویت در عقد قرار داد با دست اندرکاران معتبر صنعت خودرو به منظور خرید و بروزآوری تجهیزات و نیزانتقال تکنولوژی، انتقال وجوه قطعات خریداری شده و نیز دریافت وجوه خودروهای صادراتی از جمله ریسکهای تهدید کننده صنعت است.

جایگاه شرکت در صنعت

سهم محصولات مختلف شرکت از کل بازار داخلی و صادراتی خودروهای تجاری به شرح جدول زیر در تحلیل بنیادی خزامیا است:

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

صورت سود و زیان شرکت زامیاد

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

فروش

محصول اصلی شرکت وانت تاخوگراف NI و NIB و همچنین وانت دیزل یورو 4 است.

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

بهای تمام شده

مواد مستقیم مصرفی برای تولید محصولات شرکت حدود 83 درصد از بهای تمام شده را تشکیل میدهد و حدود 10 درصد از آن از منابع خارجی تامین میشود.

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

سناریو سازی

صورت سود و زیان شرکت زامیاد با توجه به اطلاعات شش ماهه اول و برای شش ماهه دوم در سه سناریو با مفروضات ذیل در تحلیل بنیادی خزامیا کارشناسی شده است:

سناریو خوشبینانه

 • افزایش 20 درصدی مقدار فروش برای شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول منظور شده است.
 • نرخهای فروش بودجه جهت فروش محصولات در شش ماهه دوم در نظر گرفته شده است.
 • نرخ دلار در این سناریو 29000 ریال فرض شده است.
 • بر اساس اطلاعات مندرج در بودجه شرکت، حدود 75 درصد از هزینههای عمومی، اداری و فروش مرتبط با فروش شرکت است که بر این اساس این قلم از صورت سود و زیان تعدیل شده است.
 • خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی با توجه به تغییر فروش کارشناسی نسبت به فروش بودجه تعدیل شده است.
 • هزینه مالی شرکت در این سناریو نسبت به بودجه 10 درصد کاهش داده شده است.

سناریو میانه

 • مقدار فروش برای شش ماهه دوم مطابق شش ماهه اول منظور شده است.
 • نرخهای فروش شش ماهه اول جهت فروش محصولات در شش ماهه دوم در نظر گرفته شده است.
 • نرخ دلار در این سناریو 30000 ریال فرض شده است.
 • بر اساس اطلاعات مندرج در بودجه شرکت، حدود 75 درصد از هزینههای عمومی، اداری و فروش مرتبط با فروش شرکت است که بر این اساس این قلم از صورت سود و زیان تعدیل شده است.
 • خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی با توجه به تغییر فروش کارشناسی نسبت به فروش بودجه تعدیل شده است.
 • هزینه مالی شرکت در این سناریو مطابق بودجه منظور شده است.

سناریو بدبینانه

 • کاهش 10 درصدی مقدار فروش برای شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول منظور شده است.
 • نرخهای فروش بودجه جهت فروش محصولات در شش ماهه دوم در نظر گرفته شده است.
 • نرخ دلار در این سناریو 31000 ریال فرض شده است.
 • بر اساس اطلاعات مندرج در بودجه شرکت، حدود 75 درصد از هزینههای عمومی، اداری و فروش مرتبط با فروش شرکت است که بر این اساس این قلم از صورت سود و زیان تعدیل شده است.
 • خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی با توجه به تغییر فروش کارشناسی نسبت به فروش بودجه تعدیل شده است.
 • هزینه مالی شرکت در این سناریو دو برابر آنچه در شش ماهه اول اتفاق افتاده منظور شده است.

صورت سود و زیان کارشناسی شده

تحلیل بنیادی خزامیا | زامیاد

در پایان توصیه می شود در صورت تمایل تحلیلهای زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

تحلیل بنیادی خدیزل | بهمن دیزل

تحلیل بنیادی خودرو | ایران خودرو

منبع : سایت تدان – شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن