تحلیل بنیادی خکاوه | سایپا دیزل

114
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی خکاوه | سایپا دیزل

شرکت سایپا دیزل

شرکت سایپا دیزل در ١٢ ماهه حسابرسی نشده منتهی به اسفند ٩۴ با سرمایه ٢،١٠٠ میلیارد ریال به ازای هر سهم (١١٨۴) ریال زیان محقق کرده است در صورتی که در آخرین پیش بینی برای سال مالی ٩۴ به ازای هر سهم (١،٠٧٨) ریال زیان گزارش شده بود. از دلایل افزایش زیان در ١٢ ماهه حسابرسی نشده سال ٩۴ نسبت به پیش بینی می توان به مورد زیر اشاره کرد:

_ عدم پوشش کامل پیش بینی فروش، شرکت در ١٢ ماهه موفق به پوشش ۶۵%  از فروش پیش بینی شده ی خود شده است و به رقم ۴،٠٢٣ میلیارد ریال گزارش شده است.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

همچنین شرکت در گزارش پیش بینی سال ٩۵ به ازای هر سهم ١ ریال سود پیش بینی نموده است.

فروش

با توجه به عدم پوشش پیش بینی فروش ابتدا به بررسی این بخش می پردازیم.

فروش شرکت در سال ٩۴ با ۴٨% کاهش نسبت به سال ٩٣ به رقم ۴،٠٢٣ میلیارد ریال گزارش شده است که ناشی از رکود شدید در اقتصاد کشور می باشد، در سال ٩٣ هیجان ناشی از توافق هسته ای موجب ایجاد تحرکی در بخش های اقتصادی و به خصوص حمل و نقل شد اما عدم خروج از رکود به افت فروش شرکت دامن زد.

ترکیب فروش شرکت در سال ٩۴ به شرح زیر می باشد:

ترکیب فروش تحلیل بنیادی خکاوه | سایپا دیزل تصویر تحلیل بنیادی خکاوهمطابق نمودار بالا مشخص است که عمده ی فروش شرکت به خودروهای کامیونت با وزن ۶٨% تعلق دارد و پس از آن کشنده ها با وزن ٢٣% بیشترین بخش از فروش شرکت را به خود اختصاص داده اند.

در جدول زیر حاشیه سود ناخالص محصولات شرکت آورده شده است:

حاشیه سود تحلیل بنیادی خکاوه | سایپا دیزل تصویر تحلیل بنیادی خکاوههمانطور که مشاهده می شود کشنده ی ولو بیشترین حاشیه سود ناخالص را در بین محصولات شرکت دارد و عمده ی فروش شرکت معادل ۴٧% فروش، به این آیتم وابسته می باشد.

در سال ٩۴ مبلغ فروش شرکت ۴٧% نسبت به سال ٩٣ کاهش داشته است و بیشترین کاهش در فروش کامیون البرز با ٩۵% کاهش بوده است و بیشترین افزایش مبلغ فروش نیز در کامیون ولو FH با ١٠٠% افزایش فروش بوده است.

نرخ های فروش

در جدول زیر میانگین نرخ های فروش محصولات شرکت آورده شده است:

نرخ فروش تحلیل بنیادی خکاوه | سایپا دیزل تصویر تحلیل بنیادی خکاوههمانطور که در جدول بالا مشاهده می شود در عمده ی محصولات شرکت شاهد افزایش نرخ های فروش محصولات هستیم ولی به علت فضای رکودی عملا تقاضای قابل توجهی برای محصولات شرکت وجود ندارد.

البته این شرایط برای بیشتر تولیدکنندگان خودروهای سنگین یکسان بوده است و عمده ی مشکل سایپا دیزل از هزینه ی مالی سنگین و ساختار مالی نامناسب آن ناشی می شود. سایپا دیزل در خودروهای سنگین در سال ٩۴ سهم بازاری ٢١ درصدی داشته است. در نمودار زیر سهم بازار این خودروساز تجاری آورده شده است:

سهم از فروش تحلیل بنیادی خکاوه | سایپا دیزل تصویر تحلیل بنیادی خکاوههمانطور که مشاهده می شود سهم بازار شرکت در سال ٩۴ با افت  نسبت به سال ١٣٩٣ گزارش شده است.

تولید

نسبت تولید به ظرفیت شرکت در طی سال ٩۴ افت قابل توجهی داشته است. به عنوان نمونه نسبت تولید واقعی به ظرفیت قابل دسترسی از ٨٨% در سال ٩٣ به ۴٨% در سال ٩۴ رسیده است. افزایش این نسبت موجب افزایش سربار جذب نشده ی تولید خواهد  شد.

 در سال ٩۴ مقدار تولید شرکت از مقدار فروش کمتر بوده است. بیشترین افت تولید شرکت نسبت به سال ٩٣ نیز در محصول فوتون به میزان ۴٠% بوده است. بیشترین رشد مقداری تولید نیز در ولوو FH بوده است که از ٠ دستگاه در سال ٩٣ به ۴۵٠ دستگاه در سال ٩۴ رسیده است.

به صورت کلی مجموع مقدار تولید شرکت نسبت به سال ٩٣ با ۵۶% کاهش همراه بوده است.

بهای تمام شده

بهای تمام شده ی شرکت در سال ٩۴ به رقم ٣،١٩٧ میلیارد ریال گزارش شده است که با ۴٩ درصد کاهش نسبت به سال ٩٣ همراه بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ٩٣ برابر با ١٨.٧% بوده است که در سال ٩۴ با افزایش صورت گرفته به واسطه ورود محصول جدید نظیر ولو FH حاشیه سود ناخالص محصولات ٢٠.۵% گزارش شده است.

با توجه به اینکه محصولات شرکت عمدتا وارداتی می باشد، بهای تمام شده ی آن ها عمدتا تحت تاثیر مواد اولیه مستقیم می باشد. در سایپا دیزل نیز مواد اولیه مستقیم ٩۴% از بهای تمام شده را شکل می دهند و پس از سربار تولید و دستمزد مستقیم به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بهای تمام شده دارند.

مواد اولیه شرکت که شامل خودرو و قطعات خودرو می باشد عمدتا وارداتی بوده و با توجه به نوع شرکت تولید کننده از شرکت مذکور وارد می شود که تاثیر آن ها بر مواد اولیه مستقیم به شرح زیر می باشد:

واردات مواد تحلیل بنیادی خکاوه | سایپا دیزل تصویر تحلیل بنیادی خکاوهعمده ی واردات شرکت از شرکت ولوو به منظور واردات خودروی FH می باشد و پس از آن فوتون بیشترین فروش را به این شرکت دارد.

ترازنامه

در بخش دارایی های جاری شاهد افت ٢٣ درصدی هستیم و دارایی های جاری شرکت از ٨،٠۵٠ میلیارد ریال به ۶،٢١۵ میلیارد ریال رسیده است. در حدود ۴۶% از دارایی های جاری معادل ٢،٨٨٣ میلیارد ریال را دریافتنی های تجاری به خود اختصاص داده است که با توجه به فروش ۴،٠٢٣ میلیارد ریالی شرکت رقم قابل توجهی به شمار می آید و عدم توان شرکت در دریافت مطالبات  و رشد آن موجب شکست ساختار مالی و افزایش هزینه های تامین مالی شده است. عمده ی حساب های دریافتنی شرکت ناشی از فروش اقساطی می باشد.

موجودی مواد و کالای شرکت نیز در پایان سال ٩۴ به رقم ٢،٢۴۴ میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به سال ٩٣ افتی ٩% را نشان می دهد و به نوبه ی خود نکته ی مثبتی به شمار می آید. در حدود نیمی از این موجودی را کالای ساخته شده ی شرکت شامل انواع کامیون و کامیونت به خود اختصاص می دهد که با توجه به نوع صنعت نگهداری موجودی کالا اجتناب ناپذیر می باشد و البته افت فروش شرکت و رکود اقتصاد اثر قابل توجهی بر رشد یا افت این بخش خواهد داشت.

در بخش دارایی های غیرجاری، دارایی های ثابت شرکت رشدی ٢۴٣ درصدی داشته است که ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.

بدهی

در این بخش شاهد رشد قابل توجه تسهیلات مالی شرکت هستیم و این تسهیلات از ۶،٣٩٢ میلیارد ریال با ٣٧ درصد رشد به ٨،٧۶١ میلیارد ریال رسیده است که موجب رشد ٢٧ درصدی هزینه ی مالی شرکت از ٢،٢۶٧ میلیارد ریال به ٢،٨٨٢ میلیارد ریال شده است. هزینه ی مالی شرکت در سال ٩۴ برابر با ٧١% از فروش در این سال می باشد که رشدی بی ملاحظه و قابل توجه را نشان می دهد. تسهیلات مالی به تنهایی ۶۴% از بدهی های جاری را شامل می شود. تسهیلات مالی شرکت عمدتا با نرخ سود بیش از ٢۶% دریافت شده اند. عمده ی هزینه ی مالی شرکت ناشی از تسهیلات دریافتی از بانک ها می باشد و پس از آن جریمه ی تاخیر موجب افزایش هزینه ی مالی شرکت شده است که البته حجم قابل توجهی را شامل نمی شود. به صورت خلاصه جریمه ی تاخیر شرکت ٨.٧% از هزینه ی مالی را به خود اختصاص داده است. همچنین در بخش هزینه ی مالی شاهد رشد هزینه سود مشارکت هستیم که بنا به توضیحات شرکت ناشی از وضعیت نقدینگی موجود در جامعه و عدم خرید خودرو تجاری از سوی ثبت نام کنندگان و میل به انصراف مشتریان، مخصوصا کامیون ولوو با توجه به بالا بودن نرخ های سود انصراف و سود مشارکت و مبلغ پیش دریافت این محصول نسبت به محصولات دیگر باعث افزایش هزینه های سود مشارکت انصرافی و کامیون های تحویل شده گردیده است.

نسبت جاری شرکت در سال ٩۴ برابر با ٠.۴۵ می باشد و نسبت بدهی شرکت نیز برابر با ١.٣ می باشد که حاکی از ریسک مالی بالای شرکت می باشد در این خصوص باید توجه داشت که نسبت جاری شرکت نسبت به سال ٩٣ با افت همراه بوده است که افت اعتبار مالی شرکت را نشان می دهد.

نکته ی مهم در این خصوص این است که جمع دارایی ها (با توجه به دارایی های تجدید ارزیابی شده) شرکت پاسخگوی بدهی های جاری و تعهدات کوتاه مدت نیز نمی باشد.

 حقوق صاحبان سهام

در حال حاضر ارزش دفتری شرکت به ازای هر سهم (١،٧١۶) ریال می باشد.

نکته ی مهم در خصوص خکاوه اعمال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در بخش حقوق صاحبان سهام تا پایان سال ٩۴ می باشد و مطابق قانون این شرکت از معافیت مالیاتی در این خصوص برخوردار می باشد. مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت تا پایان سال ٩۴ به رقم ٢،۴١۵ میلیارد ریال می باشد و با ثبت این افزایش سرمایه شرکت از مشمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت خارج خواهد شد. به همین منظور هیئت مدیره ی شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه ی ١١۴ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی به منظور اصلاح ساختار مالی را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد نموده است. تجدید ارزیابی دارایی های شرکت از طبقات زمین، ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات، قالب های شرکت، ماشین آلات کارگاهی، ابزارآلات صورت گرفته است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تجدید ارزیابی از بخش های استهلاک پذیر صورت گرفته است با این تفاسیر با انجام افزایش سرمایه هزینه ی استهلاک شرکت افزایش خواهد یافت. برای در صورت انجام افزایش سرمایه هزینه ی استهلاک شرکت در سال ٩۵ از ١١،١٣٠ میلیون ریال به ٩۴،۴٧۵ میلیون ریال خواهد رسید.

در بخش زیر نسبت های مالی شرکت نیز آورده شده اند:

نسبت های مالی تحلیل بنیادی خکاوه | سایپا دیزل تصویر تحلیل بنیادی خکاوههمانطور که در جدول بالا مشاهده می شود در سال های اخیر با افت نسبت های نقدینگی شرکت مواجه هستیم و برای مثال نسبت جاری از ١ به ٠.۵ رسیده است و در نسبت های فعالیت شرکت نیز هیچ بهبود قابل توجهی دیده نمی شود.

نتیجه گیری

با توجه به افزایش قابل توجه هزینه های مالی شرکت در کوتاه مدت نمی توان چشم انداز مثبتی را برای شرکت متصور نمود و با تجدید ارزیابی دارایی ها نیز تنها حساب آرایی در ساختار مالی صورت خواهد گرفت و مشکلات شرکت پابرجا خواهد بود، با توجه به مشکلات بسیار شرکت به نظر می رسد تنها امید به کاهش نرخ تسهیلات بانکی در فضای اقتصاد داخل و یا جذب اعتبارات بین المللی بتوان به بهبود شرکت امیدوار بود. از منظر جذب اعتبارات خارجی تا عدم رتبه بندی کشور نمی توان به دریافت اعتبارات امیدوار بود، در فضای داخلی نیز اما می توان تا پایان سال با تمدید اعتبارات به کاهش هزینه ی مالی شرکت امیدوار بود. از منظر فروش نیز با توجه به تجاری بودن محصولات سایپا دیزل این شرکت و شرکت های مشابه با مشکلات قیمت گذاری دولتی و غیره درگیر نیستند و از نقاط قوت این شرکت ها در دوره ی رونق اقتصاد می باشد. با بهبود اقتصاد داخلی و تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده توسط دولت می توان به بهبود وضعیت عملیاتی شرکت امیدوار بود.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

2 نظرها

نطر گذاشتن