تحلیل بنیادی دانا | بیمه دانا

120
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی دانا | بیمه دانا

بیمه دانا

شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٩۴/١٢/٢٩ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای درحدود ١،٠٢٠ میلیارد ریال به مبلغ ٨٩ ریال اعلام نموده است.این رقم نسبت به پیش بینی قبل با ۵١ درصد تعدیل مثبت همراه شده است.هم چنین طی دوره شش ماهه منتهی به ٩۴/۶/٣١ حدود ۵١ درصد این مبلغ محقق شده است.

از دلایل تعدیل مثبت شرکت می توان موارد زیر را برشمرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)کاهش ١٩ درصدی هزینه کارمزد و کارمزد منافع و رسیدن آن به مبلغ (١،٠١۵) میلیارد ریال

٢)افزایش ٧ درصدی خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی

3)در پیش بینی قبلی کاهش ذخایر حق بیمه اتکایی مبلغ (۵١) میلیارد ریال لحاظ شده بود که در پیش بینی جدید به مبلغ ١١٧ میلیارد ریال افزایش ذخایر حق بیمه اتکایی تبدیل شده است.

۴)در پیش بینی قبلی کاهش ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری مبلغ (٢۵٣) میلیارد ریال که در پیش بینی جدید به افزایش ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری به  مبلغ ٢٩ میلیارد ریال تبدیل شده است.

نکات با اهمیت

_ حق بیمه صادره با رشد کمتر از یک درصد به مبلغ ١٨،٠۴۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است.طی دوره شش ماهه نیز ۴٢ درصد آن پوشش داده شده است. در نمودار زیر پیش بینی شرکت برای حق بیمه های صادره در سال ٩۴ و هم چنین طی  دوره شش ماهه اول سال نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال) در پیش بینی سال ٩۴، شخص ثالث و مازاد و دیه با سهم ۴٢ درصدی از مجموع حق بیمه ها و پس از آن بیمه بهداشت و درمان با سهم ١٨ درصدی از مجموع حق بیمه ها ؛ بیشترین سهم از حق بیمه های صادره پیش بینی شده را دراختیار دارند. مجموع حق بیمه های صادره طی دوره شش ماهه اول سال بالغ بر ٧،۵۶١ میلیارد ریال بوده که نسبت به مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.این رشد مربوط به افزایش ٩ درصدی بیمه بهداشت و درمان و افزایش ١۶ درصدی شخص ثالث می باشد.

روند تحلیل بنیادی دانا | بیمه دانا

_ با وجود تغییر نکردن حق بیمه های صادره، ‌افزایش ذخایر حق بیمه، منجر به کاهش درآمد حق بیمه به میزان ١ درصد و رسیدن آن به مبلغ ١۵،۵٨۶ میلیارد ریال شده است.

_ حق بیمه اتکایی واگذاری از مبلغ (٢،٩۵٠) میلیارد ریال به مبلغ (٣،٠۴۴) میلیارد ریال تغییر یافته است.این افزایش عمدتا در رشته های آتش سوزی با افزایش ٣٨ درصدی و بهداشت و درمان با افزایش ۶ درصدی رخ داده است.

خسارت پرداختی با افزایش ٣ درصدی نسبت به بودجه قبل به مبلغ ١٠،٣۵۶ میلیارد ریال لحاظ شده که طی دوره شش ماهه ۴۶ درصد آن پوشش داده شده است. ضریب خسارت شرکت در بودجه قبلی ۵۶ درصد که در بودجه فعلی به ۵٧ درصد رسیده است. این در حالی است که طی دوره شش ماهه این ضریب برابر با ۶٣ درصد بوده است. در نمودار زیر خسارت پرداختی شرکت در بودجه و هم چنین شش ماهه اول سال به تفکیک آورده شده است : (ارقام به میلیارد ریال) خسارت پرداختی مربوط به بیمه بهداشت و درمان طی دوره شش ماهه ٧٨ درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است. از طرف دیگر خسارت پرداختی مربوط به بیمه شخص ثالث طی دوره شش ماهه ٢٩ درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.

نمودار تحلیل بنیادی دانا | بیمه دانا

هزینه های کارمزد با کاهش ١٩ درصدی به مبلغ ١،٠١۵ میلیارد ریال رسیده است.عمده این کاهش مربوط به افت ٣٨ درصدی کارمزد پرداختی بیمه شخص ثالث و افت ٣٧ درصدی کارمزد پرداختی بیمه بدنه اتومبیل می باشد.

نتیجه گیری

شرکت در پیش بینی جدید خود با توجه به تاثیر رویدادهای سیاسی در جامعه بین الملل و رفع موانع در تعاملات با سایر شرکت ها ؛ میزان سهم مشارکت در بیمه های کنسرسیوم ها را افزایش داده است.از طرف دیگر با اصلاح ذخایر فنی خود و هم چنین افزایش سهم واگذاری اتکایی اختیاری درخصوص رشته های بیمه ای که حاشیه سود پایین تری دارند سود خود را تعدیل کرده است.  هم چنین انعقاد قرارداد با شرکت خودروسازی جهت پوشش بیمه ای خودروهای صفرکیلومتر که ریسک موجود در این رشته را کاهش می دهد اشاره کرد.

البته باید توجه داشت که اگر چه شرکت تعدیل مثبت قابل ملاحظه ۵١ درصدی را گزارش نموده است اما در طرف دیگر خسارت پرداختی شرکت افزایش داشته و در پی آن ضریب خسارت نیز افزایش یافته بطوریکه این نسبت ۶ ماهه ۶٣ درصد و بیشتر از نسبت ضریب خسارت در پیش بینی شرکت است. (ضریب خسارت برابر است با  تقسیم خسارت پرداختی بر حق بیمه صادره)

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن