تحلیل بنیادی ذوب | ذوب آهن اصفهان

297
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی ذوب | ذوب آهن اصفهان

سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت طبق اطلاعیه ای آمار تولید و فروش محقق شده طی شش ماهه اول سال ٩۴ را منتشر نموده که در ادامه به بررسی این اطلاعات پرداخته ایم. همچنین شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٩۴/١٢/٢٩ منتشر کرده ؛ با سرمایه ای درحدود ٧،٨۶٨ میلیارد ریال مبلغ (٧۴٢) ریال زیان به ازای هر سهم گزارش نموده است که طی دوره سه ماهه منتهی به ٩۴/٣/٣١ حدود ٣٠ درصد آن را پوشش داده است.فروش برای سال ٩۴ بالغ بر ۴٢،٣٧۴ میلیارد ریال پیش بینی شده که طی دوره شش ماهه ابتدایی سال ۴٨ درصد این مبلغ را محقق ساخته است.

نکات با اهمیت

_ مقدار تولید و فروش محصولات شرکت طی دوره شش ماهه ابتدایی سال درمقایسه با بودجه ٩۴ و هم چنین دوره مشابه سال گذشته ؛ در نمودار زیر نمایش داده شده است : (ارقام به تن) طی دوره شش ماهه اول سال ؛ مقدار تولید و فروش به ترتیب ۴٣ درصد و ٣۴ درصد مقدار بودجه را پوشش داده است.هم چنین نسبت به مشابه سال قبل به ترتیب افت ۴ درصدی و ٢٢ درصدی را تجربه کرده است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تولید و فروش تحلیل بنیادی ذوب | ذوب آهن اصفهان

_ در نمودار زیر مقدار تولید شرکت به تفکیک محصولات به طور ماهانه نشان داده شده است : (ارقام به تن) قابل ذکر است که به جهت نبود اطلاعات ماهانه برای ماه های فروردین و اردیبهشت ؛ مقدار آن به صورت تجمعی ارائه شده است.محصول تیرآهن در شهریور ماه نسبت به ماههای قبل از آن رشد قابل ملاحظه ای داشته است و به میزان ١١٩.٩ هزار تن تولید شده است.این درحالی است که محصولات دیگر در این ماه  تولید کمتری داشته اند و نشان از تغییر در ترکیب تولید محصولات دارد.

تولید تحلیل بنیادی ذوب | ذوب آهن اصفهان

_ هم چنین در نمودار زیر مقدار فروش شرکت به تفکیک محصولات به طور ماهانه نشان داده شده است : (ارقام به تن) قابل ذکر است که به جهت نبود اطلاعات ماهانه برای ماه های فروردین و اردیبهشت ؛ مقدار آن به صورت تجمعی ارائه شده است.فروش محصولات در سه ماهه دوم سال افت قابل توجهی داشته است ؛ به طوری که محصول تیرآهن در سه ماهه اول به میزان ٩٣۴ هزار تن فروش رفته است ؛ در حالی که این مقدار در سه ماهه دوم سال با کاهش ۵٢ درصدی به میزان ۴۴٩ هزار تن رسیده است.

فروش مقداری تحلیل بنیادی ذوب | ذوب آهن اصفهان

_ میانگین نرخ فروش  تیرآهن و  میانگین نرخ فروش هر دو محصول کلاف ومیلگرد در شش ماه ابتدایی سال به ترتیب برابر با ١۴،٧١۶ ریال و ١۴،٢٧۵ ریال بوده است. این نرخ در بودجه به ترتیب معادل ١۴،۶٨٣ ریال و ١۴،٠۴١ ریال لحاظ شده است. میانگین نرخ های فروش محصولات  تیرآهن و کلاف و میلگرد که به ترتیب ۴٠ درصد و ٣١ درصد مبلغ فروش بودجه را تشکیل می دهند ؛ در شش ماه ابتدایی سال به صورت مقایسه ماهانه در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام ریال به کیلوگرم)

نرخ فروش تحلیل بنیادی ذوب | ذوب آهن اصفهان

نتیجه گیری

بررسی مقدار تولید و فروش شرکت در شش ماهه ابتدایی سال ٩۴ ؛ نشان از این دارد که برنامه تولید به طور تقریبی مشابه با بودجه حرکت کرده است اما مشکل فروش در آن نمایان است.رکود حاکم بر بازار و کاهش قابل توجه ساخت و ساز در سال ٩۴ منجر به افت فروش شرکت و عقب ماندن از برنامه اعلامی شده است به طوری که طی دوره شش ماهه ٣۴ درصد بودجه از لحاظ مقدار فروش پوشش داده است.حال با در نظر گرفتن میانگین مقدار فروش شش ماهه اول برای شش ماهه دوم سال و هم چنین با فرض فروش این محصولات با میانگین نرخ های فروش شهریور ماه ؛ تعدیل منفی سود هر سهم سال ٩۴ شرکت دور از انتظار نیست.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن