تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

49
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرسReviewed by سایت تحلیلها on Nov 8Rating: 4.0تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرستحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

تحلیل بنیادی زاگرس

تاریخچه شرکت

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در تاریخ 03/12/1377 با نام شرکت کالاآوران پتروشیمی تأسیس و تحت شماره 148344در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب صورت جلسه مورخه 07/03/1379 مجمع عمومی فوق العاده،نام شرکت از پتروشیمی کالاآوران به پتروشیمی زاگرس تغییر کرده است.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده 2 اساسنامه آن عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و فرآورده های فرعی ،مشتقات ذیربط آنها و کلیه فعالیتهای تولیدی،صنعتی،بازرگانی،فنی مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مزکور می باشد.

جایگاه شرکت در صنعت


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه ی IHS در سال 2015 ، ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر 120،879 هزار تن بوده است. در شرایط فعلی کشور، توان تولید متانول 5،044 هزار تن است که 4 درصد کل ظرفیت اسمی متانول جهان را پوشش می دهد.شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به 65 درصد متانول ایران 2/7 درصد متانول جهان را دارا می باشد.
پتروشیمی زاگرس در بین شرکتهای فعال در زمینه تولید متانول کشور، با حجم فروش معادل 25،940،690 میلیون ریال در رده اول قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت به تفکیک بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است. زیر است:

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

روند افزایش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 3 میلیون ریال شامل تعداد 300 سهم ،به ارزش اسمی هر سهم 10،000 ریال بوده که طی چندین مرحله به شرح زیر به مبلغ 2،400،000 میلیاون ریال(شامل 2،400 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافته است که آخرین مرحله به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

برآورد تولیدات شرکت

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

با توجه به وضعیت تولید 6 ماهه ابتدای 95 و روند تولید دوره های گذشته، تولید 10/6 میلون تنی برای محصولات شرکت برآورد شده است.

برآورد فروش شرکت

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

با توجه به روند تولید و فروش نیمه اول سال ودوره های گذشته، فروش متانول حداقل به میزان تولید آن وفروش بخار حداقل به میزان بودجه برآورد شده است.

برآورد نرخ فروش محصولات شرکت

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

در نیمه اول سال نرخ جهانی متانول حدود 220 دلارو نرخ ارز نیز 35000 ریال بوده و شرکت نیز همین نرخها را برای بودجه درنظر گرفته است.ولی با فرض اینکه در نیمه دوم سال با ارز تک نرخی 36000 ریال و با توجه به افزایش نرخ جهانی متانول،که حدود 270 دلار ، نرخ فروش متانول حدود 8،7 میلیون ریال برای کل سال برآورد می شود و نرخ بخار نیاز حداقل برابر بودجه درنظر گرفته شده است.

برآورد فروش کل شرکت

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

با توجه به برآورد نرخ فروش و میزان فروش، مبلغ فروش کل شرکت در سال 95 ،حدود 29،540 میلیارد ریال برآورد شده است.

ترکیب بهای تمام شده شرکت

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

همانطور که نمودار بالا نشان میدهد بیشترین حجم بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد مستقیم می باشد.

برآورد مواد اولیه مصرفی

  • میزان مصرف مواد اولیه

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

میزان مصرف مواد اولیه با توجه به میزان تولید و فروش 3 ماهه برآورد شده است.

نرخ مواد اولیه

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

با توجه به اینکه نرخ گازخوراک در نیمه اول سال 8،5 سنت ودلار مبادله ای نیز 3000 ریال بوده و در نیمه دوم سال با نرخ خوراک 8،7 سنتی و دلار تک نرخی 36000 ریالی ، میانگین این دو نرخ برآورد کارشناسی 95 بوده که حدود 2،844 ریال می باشد.

  • مبلغ کل مواد اولیه مصرفی

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

با توجه به برآورد میزان و نرخ مواد اولیه، مبلغ کل مواد اولیه مصرفی معادل حدود 12،889 میلیارد ریال برآورد شده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

با توجه به عملکرد 3 ماهه نخست، برآورد دستمزد مستقیم و سربار برابر بودجه در نظر گرفته شده است.

برآورد صورت سود و زیان

  • خلاصه مفروضات برآورد سود و زیان:

نرخ گاز در نیمه دوم سال 8،7 سنت و نرخ دلار 36000 ریال در نظر گرفته شده است.
میزان تولید وفروش متانول 3،300،000 تن درنظر گرفته شده.
سود برآوردی نیز با سه سناریو برآورد شده:

– سناریو اول:نرخ متانول برابر 250 دلار و نرخ ارز 36000 ریال
-سناریو دوم:نرخ متانول برابر 260 دلار و نرخ ارز 36000 ریال
سناریو سوم:نرخ متانول برابر 270 دلار و نرخ ارز 36000 ریال
سایر آیتم ها نیز با توجه به عملکرد شش ماهه نخست برآورد شده است.

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس تصویر تحلیل بنیادی زاگرس

نتیجه گیری تحلیل بنیادی زاگرس

با توجه به جدول بالا، در صورتی که نرخ متانول بین 250 تا 270 دلار باشد، سود نیز حدوداً بین 1،841 تا 2،336 ریال برآورد می گردد و اگر میانگین نرخ متانول از بیشتر از 270 دلار باشد، سود نیز از این میزان فراتر می رود.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

1 نظر

نطر گذاشتن