تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

319
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی زاگرس

تاریخچه شرکت

در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور دستیابی به بازارهای جهانی و کسب سهم مناسبی از بازار متانول، شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1379 تأسیس گردید. به منظور توانمندسازی شرکت برای رقابت در بازارهای جهانی و همچنین با توجه به وجود منابع غنی گاز در منطقه پارس جنوبی و موقعیت استراتژیک منطقه، زمینی به مساحت 30 هکتار در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی، تملیک و مجتمع تولیدی این شرکت در بندر عسلویه احداث گردید. از سوی دیگر، طراحی مجتمع به گونه‌ای انجام شده است تا از حداکثر انرژی تولیدی در راکتورهای سنتز و همچنین انرژی بازیافتی در واحد ریفرمینگ برای تأمین انرژی مورد نیاز استفاده گردد و از این طریق در حدود 205 تن بخار در ساعت با فشار 40 بار تولید و به فروش رسد.
قرارداد انجام مهندسی پایه، تفصیلی، خرید تجهیزات با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های Lurgi آلمان و پیدک ایران منعقد شد و کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای عملیات ساختمان و نصب توسط پیمانکاران ایرانی انجام گردید. براساس قرارداد با شرکت‌های لورگی و پیدک، فاز اول از سال 1380 آغاز و با ظرفیت سالیانه یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تن متانول گرید AA در سال 1385 پایان یافت. با خاتمه عملیات اجرایی فاز دوم در سال 1388، شرکت پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید سالانه سه میلیون و سیصد هزار تن در زمره پنج شرکت بزرگ تولید کننده این محصول در دنیا قرار گرفت.

کارشناسی درآمد هر سهم منتهی به 29/12/94 براساس اطلاعات و صورتهای مالی دوره شش ماهه

مفروضات کلی:

  • مقدار فروش شرکت براساس عملکرد شش ماهه 94 و با فرض تحقق یافتن بودجه سالانه در نظر گرفته شده است.
  • در محاسبات نرخ فروش متانول، هزینه حمل محصول نیز لحاظ گردیده است.
  • نرخ تسعیر ارز برای فروش شرکت برابر نرخ دلار آزاد لحاظ شده است.

خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تأکید بر موارد خاص شرکت پتروشیمی زاگرس:

  • علیرغم کاهش قیمت متانول در بازارهای جهانی، نرخ فروش متانول اعلامی شرکت با قیمت فعلی آن تفاوت فاحشی دارد. شرکت در اولین پیش بینی خود نرخ متانول را معادل 275 دلار در نظر گرفته است. همچنین براساس گزارشات شش ماهه با در نظر گرفتن نرخ تبدیل ارز 33،500ریالی؛ نرخ فروش متانول 299دلار به ازای هر تن می باشد. در صورتی که این رقم با لحاظ نمودن هزینه حمل در نرخ فروش محاسبه گردد، نرخ فروش محصول منطقی خواهد بود.
  • نرخ گاز خوراک در اولین پیش بینی شرکت 8 سنت معادل 2673 ریال و نرخ گاز سوخت 1733 ریال بوده است. در محاسبات کارشناسی نرخ گاز خوراک 13 سنت در نظر گرفته شده است.
  • در محاسبات کارشناسی مقدار و نرخ سرویس های جانبی برابر با ارقام اعلامی شرکت در گزارش شش ماهه لحاظ شده است.
  • عملکرد شش ماهه حاکی از پوشش 50 درصدی بودجه سالانه شرکت است و به نظر می رسد پوشش مقداری بودجه شرکت محقق خواهد شد.

پیش بینی سود

براساس اطلاعات و صورتهای مالی شش ماهه شرکت توانسته است در نیمه نخست سال مالی بیش از 50 درصد مبلغ فروش بودجه خود را محقق نماید و به نظر می رسد که تا پایان سال مالی بتواند به پوشش کامل بودجه دست یابد. شرکت فروش صادراتی خود را بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد تسعیر می نماید.
نکته حائز اهمیت در گزارش شش ماهه شرکت نرخ فروش متانول است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر 33500 ریالی، نرخ متانول به ازای هر
تن معادل 299 دلار بوده است. در گزارش شرکت هزینه حمل به ازای هر تن محصول معادل 50 دلار لحاظ گردیده است، لذا قیمت فروش
متانول با لحاظ نمودن هزینه حمل در نرخ فروش منطقی خواهد بود.
شرکت در محاسبات بهای تمام شده با توجه به قطعی نبودن نرخ گاز سوخت و خوراک، از صورتحسابهای ارسالی شرکت پتروشیمی مبین استفاده کرده است و نرخ سرویس های جانبی نیز با نرخ بانک مرکزی تسعیر شده است.
در محاسبات کارشناسی هزینه حمل در نرخ فروش متانول لحاظ گردیده است و همچنین نرخ گاز خوراک و سوخت به طور میانگین معادل 3700ریال (کمتر از 13 سنت) در نظر گرفته شده است.

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

نتیجه گیری

با توجه به چشم انداز نامناسب متانول در بازارهای جهانی و کاهش نرخ متانول، احتمالا فروش شرکت در نیمه دوم سال مالی با قیمت هایی کمتر از نرخ فروش شش ماهه نخست خواهد بود. نکته دیگر توجه به اختلاف ارز بازار آزاد و مبادله ای است که باعث افزایش سود شرکت از محل تسعیر ارز بوده است و این فاصله با افزایش نرخ ارز مبادله ای در حال کاهش است. با افزایش نرخ ارز مبادله ای که گاز تحویلی به شرکت براساس آن محاسبه می گردد، بهای تمام شده نیز افزایش یافته و حاشیه سود شرکت را متاثر خواهد نمود. با توجه به موارد فوق الذکر احتمالا سود شرکت کمتر از رقم بودجه سالانه خواهد بود.

در جدول زیر تغییرات سود هر سهم برای سال مالی 94 به ازای تغییرات نرخ دلار و نرخ فروش محصول شرکت آورده شده است.

تحلیل حساسیت سود هر سهم زاگرس به ازای تغییرات نرخ دلار و نرخ فروش محصول

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

 

منبع : سایت تدان – شرکت کارگزاری بورس بهگزین
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن