تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

236
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

شرکت طی دوره شش ماهه منتهی به ٩۴/۶/٣١ ؛ با سرمایه ای معادل ٢،۴٠٠ میلیارد ریال مبلغ ١،۶٧١ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی نموده و ۶۵ درصد مبلغ پیش بینی شده را محقق ساخته است.این رقم نسبت به مشابه سال قبل از آن ٢۶ درصد افت داشته است.

فروش طی دوره ۶ ماهه بالغ بر ١۵،١۶۴ میلیارد ریال بوده و ۵٧ درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.هم چنین این رقم نسبت به مشابه سال گذشته با ۴ درصد افت همراه شده است.

نکات با اهمیت


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ مقدار تولید محصولات شرکت طی دوره شش ماهه نسبت به بودجه و مشابه سال ٩٣ در نمودار زیر نشان داده شده است: (ارقام به هزار تن) متانول ۵۶ درصد  بودجه و بخار ۵٠ درصد بودجه را طی دوره شش ماهه پوشش داده است.

تولید تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

_ مقدار فروش محصولات شرکت نیز  طی دوره شش ماهه نسبت به بودجه و مشابه سال ٩٣ در نمودار زیر نشان داده شده است: (ارقام به هزار تن) متانول ۵٣ درصد و بخار ٣٠ درصد مقدار فروش پیش بینی شده را طی دوره شش ماهه پوشش داده است.

فروش تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

میانگین نرخ فروش متانول که ٩٩ درصد مبلغ فروش بودجه را تشکیل می دهد طی دوره شش ماهه اول سال برابر با ١٠،٠٠۴ ریال بر کیلوگرم  بوده در حالیکه در بودجه به مبلغ ٩،٢١٣ ریال به کیلوگرم لحاظ شده است.با درنظر گرفتن نرخ تسعیر ٣٣،۵٠٠ ریال برای هر دلار نرخ های فروش به صورت جدول زیر می باشد ( ارقام دلار به تن) :

نرخ تحلیل بنیادی زاگرس | پتروشیمی زاگرس

_ حال اگر مقدار فروش شش ماهه باقیمانده و هم چنین نرخ تسعیر ارز را مشابه بودجه فرض کنیم ؛ با قرار دادن نرخ فعلی متانول به تعدیل منفی ١٩٩ ریالی بر روی هر سهم شرکت می رسیم.

_ شرکت در پیش بینی سال ٩۴ نرخ خوراک را ٢۶٧٣ ریال در نظر گرفته که با نرخ دلار ٢٨,۵٠٠ ریال حدود ٩ سنت خواهد بود. در صورتی که مقدار مصرف گاز خوراک را مطابق پیش بینی، نرخ دلار جهت تسعیر مبلغ گاز خوراک را ٢٨,۵٠٠ ریال و نرخ گاز خوراک را ١٣ سنت به ازای هر متر مکعب در نظر بگیریم مبلغ (١,٠۵٣ ریال ) از سود شرکت کاسته خواهد شد.

نتیجه گیری

بررسی تولید و فروش دوره شش ماهه اول شرکت نشان از روند مناسب آن مطابق با بودجه اعلامی می باشد. اما آنچه فروش  و سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد نوسانات نرخ جهانی متانول می باشد که به جهت افتی که در آن صورت گرفته می تواند موجب تعدیل منفی شرکت گردد. البته از طرف دیگر  باید در نظر داشت نرخ  دلار در حال حاضر حدود ٣۴,٨٠٠ ریال می باشد و از نرخ تسعیر دلار در بودجه بالاتر است در نتیجه در صورت تثبیت در نرخ های فعلی، اثر منفی کاهش نرخ متانول جهانی بر پیش بینی سود شرکت کمرنگ تر خواهد شد. از طرف دیگر قطعی نبودن نرخ گاز خوراک و سوخت برای سال ٩۴ مبلغ بهای تمام شده بودجه را نیز با تردید همراه می کند. قابل ذکر است که شرکت در بودجه خود نرخ خوراک را کمتر از ١٣ سنت دیده است و در صورتی که نرخ خوراک ١٣ سنت لحاظ شود؛ شاهد تعدیلات دیگری در سود شرکت خواهیم بود.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن