تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهران

94
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهرانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 1Rating: 5.0تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهرانتحلیل بنیادی ستران | سیمان تهران

تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهران

شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/٩۴ منتشر کرده سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ١،٧۵٠ میلیارد ریال به مبلغ ٢٢٠ ریال اعلام نموده است.این رقم نسبت به پیش بینی قبل با ۶١ درصد تعدیل منفی همراه شده است.هم چنین طی دوره شش ماهه منتهی به ٣١/۶/٩۴ حدود ۴٠ درصد این مبلغ محقق شده است.پیش بینی تقسیم سود برای سال ٩۴ به میزان ٩٠ درصد سود خالص می باشد.

از دلایل تعدیل منفی شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)کاهش فروش به میزان ٣٠ درصد و رسیدن آن به مبلغ ٢،١٠٨ میلیارد ریال ؛ اگرچه بهای تمام شده نیز با افت ١۴ درصدی به مبلغ ١،٨٩١ میلیارد ریال برآورد شده اما نهایتا کاهش بیشتر مبلغ فروش منجر به افت سود ناخالص به میزان ٧٢ درصد شده است ؛با این کاهش حاشیه سود ناخالص از میزان ٢۶ درصد در بودجه قبل به میزان ١٠ درصد در بودجه فعلی رسیده است.

٢)کاهش ١٩ درصدی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و رسیدن آن به مبلغ ۵٢٧ میلیارد ریال عمدتا مربوط به کاهش سود نقدی شرکت های سیمان ایلام و سیمان هگمتان می باشد که شرکت به ترتیب ۵٠ درصد و ٧۴ درصد مالکیت آن را در اختیار دارد.

٣)افزایش ٢٧ درصدی هزینه های مالی و رسیدن آن به مبلغ ٣٩۵ میلیارد ریال

نکات بااهمیت

_ ترکیب فروش محصولات شرکت براساس مبلغ فروش بودجه در نمودار زیر نشان داده شده است :

ترکیب فروش تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهران

_ مقدار تولید پنج محصول اصلی شرکت در مقایسه با پیش بینی قبل و هم چنین دوره شش ماهه اول در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام به تن) مجموع تولید پیش بینی شده به میزان ٢.٣ میلیون تن می باشد که نسبت به بودجه قبل ٢۶ درصد کاهش پیدا کرده است.هم چنین طی دوره شش ماهه ۵٠ درصد این میزان پوشش داده شده است.مقدار تولید دوره شش ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٣۴ درصد افت را نشان می دهد.

مقدار تولید تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهران

_ مقدار فروش پنج محصول اصلی شرکت در مقایسه با پیش بینی قبل و هم چنین دوره شش ماهه اول در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام به تن) مقدار فروش شرکت به میزان ٢.٣ میلیون تن دیده شده که نسبت به بودجه قبل ٢۶ درصد کاهش داشته است.طی دوره شش ماهه ۴٩ درصد این میزان پوشش داده شده است.هم چنین مقدار فروش دوره شش ماهه نسبت به مشابه سال گذشته ٣٢ درصد کاهش یافته است.

مقدار فروش تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهران

_ میانگین نرخ های فروش محصولات شرکت در بودجه فعلی با افت همراه شده است.در جدول زیر این تغییرات در ۵ محصول اصلی شرکت و هم چنین نرخ های فروش شش ماهه اول نمایش داده شده است : (ارقام ریال به تن) کاهش نرخ در بودجه فعلی به سبب لحاظ کردن تخفیف در نرخ مصوب انجمن صنفی کارفرمایان می باشد.

نرخ فروش تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهران

_ درآمدهای متفرقه از مبلغ ٢٧ میلیارد ریال در بودجه قبل به مبلغ ١۴٠ میلیارد ریال در بودجه فعلی افزایش یافته است.این افزایش مربوط به پیش بینی فروش دارایی های شرکت می باشد.

نتیجه گیری

بررسی اطلاعات شش ماهه شرکت حاکی از افت تولید و فروش محصولات نسبت به برنامه اعلامی و هم چنین دوره مشابه سال قبل دارد که به جهت رکود موجود در این صنعت و مشکلات فروش آن ها دور از انتظار نبوده است.میانگین نرخ های فروش نیز به جهت مشکلات فروش با کاهش و تخفیف برای شش ماه دوم سال درنظر گرفته شده است.افزایش ۴٧ درصدی حساب های دریافتنی در پایان دوره شش ماهه نسبت به پایان سال ٩٣ نیز نشان از افزایش فروش اعتباری شرکت می باشد.نهایتا کاهش درآمدهای سرمایه گذاری و افزایش هزینه های مالی تعدیل منفی ۶١ درصدی را برای این شرکت رقم زده است.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن