تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

379
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرقReviewed by سایت تحلیلها on Dec 20Rating: 5.0تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرقتحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

تحلیل بنیادی سشرق

خلاصه تحلیل بنیادی سشرق

در تحلیل ذیل، پس از بررسی وضعیت سیمان در جهان و ایران، به معرفی شرکت سیمان شرق پرداخته شده است. از نکات مهمی که در این تحلیل به تفصیل بیان شده می توان به صورت سود و زیان شرکت در طول سال های 1391 تا 1394 اشاره کرد که بررسی آن دید خوبی را در مورد پیش بینی وضعیت عملیاتی شرکت سیمان شرق می دهد. نکته ی مهم دیگری که در این تحلیل به آن اشاره شده است، بیان کاهش مبلغ و مقدار فروش شرکت است که در ادامه به تفصیل دلایل آن نیز عنوان شده است.

بررسی صنعت سیمان در جهان

سیمان امروزه به عنوان یکی از شاخصهای توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته و مصرف سرانه آن میتواند به عنوان یکی از معیارهای رشد صنعتی در نظر گرفته شود. این کالا به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه ای در تأمین زیرساخت های اقتصادی کشور، نهاده ای استراتژیک محسوب می شود به طوری که بین فرایند رشد اقتصادی و سرانه مصرف سیمان در هر کشور، همبستگی بالایی وجود دارد.
از نکات جالب توجه رده بندی امسال سازمان زمین شناسی آمریکا میتوان به همرده شدن ایران و ترکیه در زمینه تولید سیمان اشاره کرد. به این ترتیب حالا دیگر ایران به تنهایی بزرگترین تولیدکننده سیمان منطقه خاورمیانه نبوده و ترکیه نیز این رتبه را با خود یدک میکشد. این در حالی است که ایران در سال 2013 به تنهایی عنوان بزرگترین تولیدکننده سیمان منطقه خاورمیانه را کسب کرده بود.

بررسی صنعت سیمان در ایران


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

روند مصرف داخلی سیمان طی سال های1387 تاکنون در نمودار ذیل خلاصه شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

همانگونه که مشخص شده است در سال 1387 نرخ رشد حدود 9.8% در مصرف سیمان در داخل کشور وجود داشته است و اوج آن در سال 1389 با نرخ رشد حدود 18.2 بوده است و سپس با آغاز سال 1390 این نرخ به تدریج کاهش یافت به طوری که در سال 1392 نرخ رشد مصرف داخلی سیمان منفی گردید و این روند همچنان ادامه داشته است. در 7 ماهه ابتدایی سال اول نیز با کاهش حدود 9درصدی بیشترین کاهش را در مصرف سیمان در داخل کشور داشته ایم که نشان از عمق رکودی است که بر اقتصاد حاکم است. در ادامه به تحلیل بنیادی سشرق می پردازیم.

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت سیمان شرق

شرکت در سال 1332 با سرمایه اولیه 30 میلیون ریال تحت شماره 4018 به نام شرکت سیمان(با مسموولیت محدود)در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به تبت رسیده و در سال1333 نام شرکت به “شرکت سهامی سیمان “، در سال 1351 به “شرکت سهامی خاص سیمان” و در تاریخ 16/06/1355 به شرکت سیمان شرق (سهامی عام) تغییر یافته و در تاریخ 28/05/1391 تحت شماره45928  محل تبت شرکت به اداره تبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد انتقال یافته و در تاریخ 03/12/1356 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

گروه شامل شرکت سیمان شرق سهامی عام )شرکت اصلی( و شرکت های فرعی به شرح ذیل می باشد:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

موضوع فعالیت شرکت سیمان شرق، تاسیس و بهره برداری از کارخانه های سیمان، اکتشاف، بهره برداری از معادن است و هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی و انجام معاملات بازرگانی که به موضوع شرکت مربوط باشد.

سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 30 میلیون ریال بوده که طی 31 مرحله افزایش، نهایتا سرمایه شرکت در پایان سال مالی منتهی به 94.0631 به مبلغ1.092. میلیارد ریال  )شامل تعداد 1.092.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال( رسیده است. همچنین در سال 1394 نیز با افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به میزان21 و نیم درصد در مجمع تیرماه 94، سرمایه شرکت به 1.326 میلیارد ریال خواهد رسید. همچنین ترکیب سهامداران شرکت در طی سال های94 و 95 در جدول زیر ارائه شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

روند قیمتی سهم سشرق

قیمت سهم و ارزش بازاری شرکت سیمان شرق در طی سه سال گذشته در جدول ذیل به صورت خلاصه ارائه شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

ظرفیت تولید

ظرفیت اسمی و عملی شرکت سیمان شرق و هر یک از شرکت های زیر مجموعه در سال های 93 و 94 به صورت مقایسه ای در جدول زیر ارائه شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

بررسی ترازنامه شرکت سیمان شرق

ترازنامه شرکت سیمان شرق در طی سال های 1390 تا سال1394 به اختصار در جدول ذیل ارائه شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

روند مجموع دارایی ها و بدهی های شرکت در طی سال های1390 تا 1394 حاکی از رشدی ملایم در اندازه شرکت می باشد؛ از سوی دیگر مجموع حقوق صاحبان سهام در طی سال 94 با کاهشی 11 درصدی مواجه گردیده است.

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

همچنین ترازنامه هم مقیاس شده از سال 1390 تا سال 1394 نیز به لورت خلاله در جدول ذیل نمایش داده شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

صورت سود و زیان شرکت سیمان شرق

در جدول ذیل صورت سود و زیان شرکت در طی سالهای1391 تا بودجه سال 1394 به صورت خلاصه ارائه شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

با بررسی روند فروش سودناخالص و سودخالص شرکت در طی سال های 90 تا 94 مشخص می گردد که شرکت در سال92 در اوج فروش قرار داشته است و پس از آن روندی کاهشی را تجربه نموده است به طوری که فروش شرکت در سال 94 با کاهشی 16درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 1.288 میلیارد ریال رسیده است.

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

همچنین سود و زیان هم مقیاس شده از سال 1390 تا سال 1394 نیز به صورت خلاصه در جدول ذیل نمایش داده شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

بررسی فروش

جهت بررسی بیشتر فروش شرکت، جدول زیر نمایش داده شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

با بررسی دقیق تر میزان فروش شرکت مشخص می گردد که میانگین نرخ فروش کل محصولات شرکت در سال94 با کاهشی درحدود 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 763.936 ریال به ازای هر تن رسیده است. همچنین مقدار فروش شرکت نیز در سال94 به رقم 1.687.213 تن رسیده است که نسبت به سال 93 با کاهشی در حدود 6 درصدی مواجه گردیده است.
کاهش مقدار و مبلغ فروش در شرکت ناشی از کاهش تقاضا به علت رکود در صنعت سیمان و کاهش ساخت و ساز، کاهش پروژه های عمرانی دولت و افزایش تعداد کارخانجات تولید سیمان می باشد. همچنین فضای رقابتی فروش موجب گردیده تا به منظور حفظ سهم بازار تخفیفات شرکت افزایش یابد. تخفیفات اعمال شده نیز براساس حوزه جغرافیایی فروش و میزان خرید مشتری به استناد مصوبات کمیسیون فروش شرکت صورت می گیرد.

بررسی بهای تمام شده

ترکیب بهای تمام شده شرکت در طی سال های 1393 و1394 به طور خلاصه در جدول زیر نمایش داده شده است:

تحلیل بنیادی سشرق | سیمان شرق

نتیجه گیری تحلیل بنیادی سشرق

با  بررسی ترازنامه شرکت سیمان شرق مشخص می گردد که روند مجموع دارایی ها و بدهی های شرکت در طی سال های90 تا 94 دارای رشدی ملایم بوده است؛ از سوی دیگر مجموع حقوق صاحبان سهام در طی سال 94 با کاهشی 11 درصدی مواجه گردیده است. حساب های پرداختنی شرکت در سال90 برابر با8% دارایی های شرکت بوده است که این رقم در سال94 به عدد 16 درصد رسیده است. جمع بدهی های جاری شرکت نیز در سال 90 برابر با 33 درلد دارایی های شرکت را تشکیل داده است که این رقم با رشدی 200 درصدی به 68 درصد رسیده است و با توجه به تبات نسبی دارایی های جاری، ریسک نقدینگی شرکت افزایش یافته است. همچنین در حال حاضر در حدود 75% از دارایی های شرکت از محل بدهی ها تامین شده است که نشان می دهد شرکت تا حدود زیادی اهرمی می باشد و لذا با توجه به شرای اقتصادی کنونی استفاده از اهرم برای شرکت نامساعد تلقی می گردد.
با بررسی روند فروش سودناخالص و سودخالص شرکت در طی سال های 90 تا94 مشخص می گردد که شرکت در سال92 در اوج فروش قرار داشته است و پس از آن روندی کاهشی را تجربه نموده است؛ به طوری که فروش شرکت در سال 94 با کاهشی 16درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 1.288 میلیارد ریال رسیده است. با بررسی دقیق تر میزان فروش شرکت مشخص می گردد که میانگین نرخ فروش کل محصولات شرکت در سال 94 با کاهشی در حدود 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم763.936 ریال به ازای هر تن رسیده است. همچنین مقدار فروش شرکت نیز در سال 94 به رقم 1.687.213 تن رسیده است که نسبت به سال 93 با کاهشی 6 درصدی مواجه گردیده است. با بررسی ترکیب ریالی فروش مشخص می گردد که 89% از فروش شرکت از محل فروش داخلی تامین می گردد و 11% آن نیز از صادرات تامین میگردد.

در پایان توصیه می شود تحلیل های زیر نیز مورد مطالعه قرار گیرد:

تحلیل بنیادی ستران | سیمان تهران

تحلیل بنیادی سقاین | سیمان قاین

منبع : سایت تدان – شرکت مشاور سرمایه گذاری امین آفاق
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن