تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

57
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غربReviewed by سایت تحلیلها on Jan 8Rating: 4.0تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غربتحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

تحلیل بنیادی سغرب

تاریخچه شرکت

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) در تاریخ 24 مرداد ماه 1353 تحت شماره 437 در اداره ثبات شرکتها و مالکیت صنعتی کرمانشاه به ثبت رسید . شرکت در تاریخ 13/03/1358 مشمول بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و از تاریخ 02/04/1359 هیئت مدیره منتخب سازمان ملی ایران اداره امور آن را بعهده گرفت . در اجرای رای مورخ 04/09/1364 صادره از سوی هیئت مدیره پن نفره موضوع ماده (1) متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مطالبات بانکها در ابتدای سال 1358 به سرمایه تبدیل و از تاریخ 24/02/1365 اداره امور شرکت در اختیار هیئت مدیره منتخاب سهامداران (بانک صنعت و معدن) قرار گرفت. متعاقباً با عنایت به آگهی واگذاری سهام بانک صنعت و معدن مبنی بر واگذاری 6325010 سهم متعلقه (حدودا 46/81 درصد از کل سهام شرکت) پیشنهادهای واصله در تاریخ 19/10/1373 مفتوح و نتیجتاً شرکت سیمان فارس و خوزستان مورخ 18/11/1373 موفق به خرید سهام مزبور شده و از تاریخ 23/11/1373 اداره امور شرکت در اختیار هیئت مدیره منتخب سهامداران شرکت سیمان فارس و خوزستان قرار گرفت . در تاریخ 21/08/1374 سهام شرکت صنایع سیمان غرب در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.در حال حاضر ،این شرکت در زمرهء واحدهای تولیدی اصلی گروه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان می باشد. به موجب پروانه بهره برداری شماره 121339 مورخ 26/02/1373 صادره از اداره کل صنایع کرمانشاه ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 600000 تن سیمان در اسفند ماه 1356 شروع شد. اداره امور شرکتها: شرکت توسط هیئت مدیره ای متشکل از پنج نفر اداره می شود شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 21/08/1374 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. سرمایه شرکت 300 میلیون سهم یک هزار ریالی می باشد. شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 28/08/1389 در بورس کالای ایران پذیرفته شده است . در حال حاضر این شرکت دارای سیستم مدیریت یکپارچه IMS بوده و موفق به اخذ سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025 در سال 1390 گردیده است . در ادامه مطلب زیر به تحلیل بنیادی سغرب می پردازیم:

موضوع فعالیت شرکت

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه ، ایجاد و بهره برداری از کارخانه های سیمان و هر نوع خرید وسائل و تاسیسات و مواد و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه و فروش انواع محصولات آن و ایجاد صنایع وابسته به مصالح ساختمانی خصوصا مربوط به سیمان و هر نوع فعالیت مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای دیگر می باشد.

سرمایه و سهامداران شرکت


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس به مبلغ 1 میلیارد ریال بوده است که طی چند مرحله افزایش سرمایه ، نهایتا به مبلغ 300 میلیارد ریال افزایش یافته است.آخرین افزایش سرمایه در خرداد ماه 89 به میزان 60 درصد از محل مطالبات و آورده ی نقدی و اندوخته توسعه و تکمیل صورت گرفته است.

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

تولید شرکت

میزان تولید محصولات شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

فروش

فروش مقداری شرکت

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

با توجه به عملکرد فروش شرکت در دوره های مالی گذشته و هم چنین سال جاری، فروش شرکت در کارشناسی 95 ، و کارشناسی 96 برابر 1،063،042 تن برآورد گردید.

نرخ فروش محصولات

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

نرخ فروش محصولات شرکت در سه ماهه آخر 95 برابر نرخ متوسط فروش محصولات در سه ماهه سوم در نظر گرفته شده است.همچنین نرخ فروش کارشناسی 96 ، برابر نرخ متوسط سه ماهه سوم در نظر گرفته شده است.

مبلغ کل فروش

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

با توجه به میزان و نرخ فروش محصولات، مبلغ فروش کارشناسی 95 معادل 90 میلیارد تومان و کارشناسی 96 برابر 104 میلیارد تومان برآورد می شود.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

همانطور که در جدول فوق نشان داده است، سربار بیشترین سهم از بهای تمام شده را به خود اختصاص داده است.

مواد مستقیم

میزان مصرف مواد

با توجه به میزان تولید سال گذشته و هم چنین تولید سال جاری، میزان مصرف مواد اولیه به شرح جدول زیر کارشناسی می شود.

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

نرخ مصرف مواد اولیه

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

نرخ مصرف مواد در تحلیل کارشناسی 96 ، برابر نرخ شش ماهه 96 برآورد شده است.

مبلغ کل مواد اولیه مورد نیاز

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده در خصوص میزان و نرخ مصرف مواد اولیه، میزان مواد اولیه 7 میلیارد تومان بارآورد می شود.

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی سغرب | سیمان غرب

نتیجه گیری تحلیل بنیادی سغرب

با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده برآورد می گردد شرکت برای سال مالی 95 حدود 32 تومان سود محقق نماید. هم چنین سود برآوردی سال 96 برابر 49 تومان می باشد.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن