تحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایه

  110
  telegram nokhbegan-start
  تحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایهReviewed by سایت تحلیلها on Dec 19Rating: 4.5تحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایهتحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایه

  تحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایه

  بانک سرمایه

  براساس اطلاعات منتشره ؛ بانک در شش ماهه منتهی به ٩۴/۶/٣١ ؛ با سرمایه ای معادل ۴،٠٠٠ میلیارد ریال مبلغ (۵٩٣) ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده است.این در حالی است که در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٩۴/١٢/٢٩ داشته سود هر سهم خود را معادل ١٠٢ ریال اعلام نموده است.هم چنین طی این دوره مبلغ (۵۶۴) ریال زیان تلفیقی به ازای هر سهم شناسایی شده است.سود پیشنهادی هر سهم نیز برای سال مالی ٩۴ به مبلغ ٨٢ ریال می باشد.

  نکات با اهمیت

  _ مجموع درآمدهای مشاع طی دوره شش ماهه ابتدایی سال بالغ بر ١٠،٨٧٢ میلیارد ریال بوده و ۴١ درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.این رقم نسبت به مشابه سال قبل از آن ١۴ درصد کاهش را نشان می دهد.در نمودار زیر درآمدهای مشاع به تفکیک برای دوره شش ماهه در مقایسه با بودجه و دوره مشابه سال گذشته آورده شده است : (ارقام به میلیارد ریال) سود تسهیلات اعطایی با پوشش ۴١ درصدی بودجه به مبلغ ١٠،٢١١ میلیارد ریال و سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها با پوشش ٣٨ درصدی بودجه به مبلغ ۶۶٠ میلیارد ریال محقق شده است.مبلغ ٧٩٧ میلیارد ریال از سود حاصل از سرمایه گذاری ها در شش ماهه سال گذشته مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بوده که در شش ماهه سال جاری مبلغی از این محل شناسایی نشده است.


  خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

  پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
   

  وام های تحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایه

  _ خالص تسهیلات اعطایی تا پایان دوره شش ماهه ٩۴ بالغ بر ٩۶،٧۶۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال مالی ٩٣ حدود ١ درصد رشد را نشان می دهد.

  _ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی در مقایسه با مشابه سال گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است: (ارقام به میلیارد ریال)

  سود وام تحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایه

  _ برآورد مبلغ ۶،٧٠٣ میلیارد ریال سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری در دوره شش ماهه نهایتا سهم بانک از درآمدهای مشاع را به مبلغ ۴،١۶٩ میلیارد ریال رسانده و ۴١ درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.این مبلغ نسبت به مشابه سال گذشته ٣٠ درصد افت را نشان می دهد.

  _ قابل ذکر است که مجموع سپرده های جذب شده بانک در پایان دوره شش ماهه بالغ بر ٨٩،۵٩٧ میلیارد ریال بوده است.در نمودار زیر مقایسه ای مابین سپرده های جذب شده بانک با تسهیلات ارائه شده طی دوره شش ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

  مقایسه تحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایه

  _ مجموع درآمدهای غیرمشاع بانک نیز طی دوره شش ماهه بالغ بر ٢٧٢ میلیارد ریال بوده و ١۵ درصد مبلغ بودجه را پوشش داده است.در نمودار زیر درآمدهای غیر مشاع به تفکیک در مقایسه با بودجه و شش ماهه سال گذشته نشان داده شده است: (ارقام به میلیارد ریال) درآمد کارمزد با پوشش ٢٣ درصدی بودجه بالغ بر ٢٠٣ میلیارد ریال و سایر درآمدها با پوشش ١٠ درصدی بودجه بالغ بر ٧۵ میلیارد ریال محاسبه شده است.

  درآمد غیرمشاع تحلیل بنیادی سمایه | بانک سرمایه

  _ درنهایت شناسایی مبلغ ۶،٨١٣ میلیارد ریال هزینه و پوشش ۵٩ درصدی مبلغ بودجه ؛ منجر به محاسبه مبلغ ٢،٣٧٢ میلیارد ریال زیان خالص برای بانک طی دوره شش ماهه گردیده است.در نمودار زیر هزینه ها به تفکیک درمقایسه با بودجه و مشابه سال قبل نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال) هزینه های مالی آن با پوشش ٧٢ درصدی بالغ بر ۵،٩٧٠ میلیارد ریال محاسبه شده است.٣٨ درصد این مبلغ مربوط به پرداختی به بانک مرکزی می باشد.از نکات دیگر کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول از مبلغ ١،٢۶٣ میلیارد ریال در شش ماهه ٩٣ به مبلغ ٣٨ میلیارد ریال در شش ماهه ٩۴ می باشد که این مقدار نیز مربوط به هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی می باشد.

  5

  _ در پایان دوره شش ماهه مجموع مطالبات مشکوک الوصول بانک بالغ بر ٢۶،٢۵٧ میلیارد ریال بوده که ١٨ درصد آن به عنوان ذخیره درنظر گرفته شده ؛ حال آن که در پایان سال ٩٣ حدود ٢٨ درصد مطالبات به عنوان ذخیره درنظر گرفته شده بوده است.

  _ سایر دارایی های بانک با رشد ۵٩ درصدی نسبت به پایان سال ٩٣ به مبلغ ١۴،٠١٨ میلیارد ریال رسیده است که عمدتا مربوط به وثایق تملیکی می باشد.

  _ گفتنی است که نسبت کفایت سرمایه بانک از ۵.٢ درصد در پایان سال مالی ٩٣ به ٣.١ درصد در شش ماهه ابتدایی سال ٩۴ رسیده است.این درحالی است که طبق الزامات بانک مرکزی این نسبت حداقل باید برابر با ٨ درصد باشد.

  _ بانک در پایان دوره شش ماهه سال ٩۴ مبلغ ۴٩٢ ریال زیان انباشته به ازای هر سهم شناسایی نموده است.

  نتیجه گیری

  بانک در دوره شش ماهه ابتدایی سال پوشش مناسبی در درآمدهای مشاع و غیرمشاع خود نداشته و از طرف دیگر با شناسایی ٧٢ درصد هزینه های پیش بینی شده در این دوره که عمده آن را هزینه های مالی تشکیل داده ؛ منجر به شناسایی زیان در پایان دوره شش ماهه گردیده است.بررسی روند جذب سپرده و ارائه تسهیلات بانک طی این دوره نیز نشان دهنده خارج شدن از روند طبیعی بانکداری می باشد.کمبود نقدینگی منجر به افزایش هزینه های مالی بانک شده و کاهش مطالبات مشکوک الوصول در پی دریافت وثایق و افزایش دارایی های بانک صورت گرفته است که درنهایت جمع بندی این موارد نشان از وضعیت نامطلوب این بانک دارد.

  منبع: کارگزاری آبان

  منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

  bashgah-banner nokhbegan-start

  مطلب هنوز نظری ندارد

  نطر گذاشتن