تحلیل بنیادی شاوان | پالایش نفت لاوان

104
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی شاوان | پالایش نفت لاوان

پالایشگاه لاوان

شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/95 را با سرمایه حدود 1,143 میلیارد ریال مبلغ 45 ریال اعلام نموده است. این در حالی است که در پیش بینی سال 94 به ازای هر سهم (2,060) ریال زیان اعلام نموده است. همچنین شرکت 9 ماهه منتهی به 30/09/94 مبلغ (1,198) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است.

مهمترین دلایل افزایش پیش بینی سود سال ٩۵ نسبت به پیش بینی سال ٩۴


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ افزایش نسبت حاشیه سود ناخالص از (۶%) به ٣ درصد با توجه به کاهش بهای تمام شده

_ تبدیل زیان ناخالص (١,۶٨٩) میلیارد ریالی در سال ٩۴ به سود ناخالص ٧١٧ میلیون ریالی در پیش بینی سال ٩۴

_ کاهش هزینه های عملیاتی (١٠٨)‌ میلیارد ریالی در پیش سال گذشته و رسیدن آن به مبلغ ٠ ریال در پیش بینی سال ٩۵

سایر نکات با اهمیت

فروش شرکت در سال جدید با افت ٢٢ درصدی نسبت به پیش بینی سال گذشته برآورد شده و به مبلغ ٢٢,١۵٨ میلیارد ریال رسیده است. حدود ٨٨ درصد از این مبلغ ناشی از فروش صادراتی می باشد. نفت کوره تنها محصولی است که از بین محصولات شرکت صادر می شود و شرکت انتظار دارد درآمد ناشی از محل فروش صادراتی در سال ٩۵ با ٢٠٨ درصد افزایش همراه شود.

نمودار زیر ترکیب محصولات شرکت از لحاظ مبلغ فروش در پیش بینی سال ٩۵ نمایش می دهد:

محصولات تحلیل بنیادی شاوان | پالایش نفت لاوان تصویر تحلیل بنیادی شاوانهمانطور که از نمودار مشخص است نفت گاز یورو ۴ بیشترین سهم از درآمد فروش شرکت را به خود اختصاص داده است. نمودار زیر مقایسه ای از مقدار فروش محصولات ارائه می دهد: (ارقام به هزار مترمکعب)

مواد تحلیل بنیادی شاوان | پالایش نفت لاوان تصویر تحلیل بنیادی شاوانهمانطور که از نمودار مشخص است شرکت تغییر قابل ملاحظه ای را در ترکیب فروش خود در سال ٩۵ اعمال خواهد نمود به طوریکه از فروش تولید بنزین معمولی کاسته شده و بر فروش نفت کوره صادراتی اضافه شده است. همچنین شرکت فروش دو محصول بنزین ایزومتریت و نفت گاز یورو ۴ را در ترکیب فروش خود لحاظ نموده  و این در حالی است که در پیش بینی فروش ٩۴ این محصولات در ترکیب فروش شرکت مشاهده نمی شد. قابل ذکر است تولید آزمایشی خط تولید نفت گاز یورو ۴ از اسفند ٩۴ با ظرفیت اسمی ٩۵۵.٧ هزار مترمکعب آغاز شده است. براساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت از ابتدای سال ١٣٩۵ واحد HDS (تولید نفت گاز یورو ۴) و از ابتدای مرداد ماه ١٣٩۵ واحد ایزومراسیون نفتا (تولید بنزین ایزومریت) به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین با توجه به برنامه ریزی انجام شده جهت انجام تعمیرات دوره ای در سال ١٣٩۵ ، ظرفیت پیش بینی شده سال ١٣٩۵ نسبت به سال قبل حدود ۵ درصد کاهش یافته است.

از لحاظ متوسط نرخ فروش محصولات، در پیش بینی سال ٩۵ اکثر نرخ ها با کاهش نسبت به پیش بینی سال ٩۴ لحاظ شده اند. در این بین دو محصول اصلی بنزین معمولی و نفت کوره به ترتیب با کاهش (١٣) درصدی و (٣١) درصدی پیش بینی شده است.

_ بهای تمام شده کالای فروش رفته با افت (٢٨) درصدی به رقم ٢١,۴۴١ میلیارد ریال رسیده است و به این ترتیب کاهش بیشتر بهای تمام شده در مقابل افت فروش سبب بهبود نسبت حاشیه سود ناخالص گردیده است و زیان عملیاتی قابل ملاحظه (٢,٢۴٠) میلیارد ریالی را به سود ١٨۶ میلیارد ریالی رسانده است. و بر این اساس در پیش بینی سال جدید شاهد افزایش ١٠٨ درصدی سود عملیاتی هستیم.

افت بهای تمام شده عمدتا ناشی از افت ٢١ درصدی بهای مواد مصرفی به عنوان مهمترین آیتم بهای تمام شده می باشد. در سال جدید شرکت نفت خام مصرفی از لحاظ قیمتی را با (١٩) درصد کاهش و از لحاظ حجم مصرفی با (١٠) درصد کاهش برآورد نموده و انتظار دارد در سال ٩۵ حدود ١.٨٣۶ هزار بشکه نفت پالایش نماید.

_ هزینه های عملیاتی شرکت در پیش بینی سال ٩۴ مبلغ (١٠٨ ) میلیارد ریال گزارش شده که ناشی از زیان تسعیر ارز می باشد. این در حالی است که در پیش بینی سال ٩۵ مبلغی از این بابت در نظر گرفته نشده است.

_ نکته قابل توجه در خصوص این شرکت اینکه پیش بینی زیان سال  ٩۴ افزایش یافته است و از آخرین پیش بینی که مبلغ (١,٠٩٧) ریال به ازای هر سهم اعلام شده بود به رقم (٢,٠۶٠) ریال رسیده است. که عمدتا به دلیل کاهش ١.٨ درصدی مبلغ فروش بوده است. همچنین شرکت در پیش بینی قبلی هزینه مالی در نظر نگرفته بود که در پیش بینی جدید سال ٩۴ و پیش بینی سال ٩۵ به ترتیب مبلغ (١۵١) میلیارد ریال و (١۴۵) میلیارد ریال از این بابت از این بابت هزینه در نظر گرفته است.

_ شرکت طی اطلاعات ٩ ماهه نسبت حاشیه سود ناخالص را منفی و حدود (۵) درصد محقق نموده است که این موضوع تا حدی احتمال تحقق نسبت حاشیه سود (٣) درصد در سال ٩۴ را با تردید مواجه می سازد.

نتیجه گیری

همانطور که بیان شد در گزارش ٩۵ نسبت حاشیه سود شرکت بهبود یافته است و همچنین خط تولید شرکت در سال ٩۵ به بهره برداری می شود و ترکیب محصولات شرکت در سال ٩۵ با تغییر قابل ملاحظه مواجه بوده و محصولات جدیدی به ترکیب محصولات شرکت اضافه خواهد شد.

مهمترین عامل تأثیر گذار بر سودآوری شرکت های پالایشگاهی قیمت نفت می باشد. زیرا از یک سو بر قیمت مواد اولیه مصرفی و از سوی دیگر بر نرخ فروش محصولات شرکت تأثیر گذار است. همچنین نسبت حاشیه سود ناخالص شرکت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا روند افزایش در این نسبت حاکی از دریافت تخفیف بیشتر بر روی نرخ خرید نفت خام است. در حال حاضر شرکتهای پالایشگاهی نفت خام را با قیمت ٩۵ درصد فوب خلیج فارس دریافت می کنند به عبارتی نفت را با تخفیف ۵ درصدی دریافت می کنند. برخی شنیده ها در بازار سرمایه از افزایش این تخفیف تا ١٠ درصد حکایت دارد که در صورت تحقق این موضوع بر حاشیه سود ناخالص این شرکت افزوده خواهد شد. بنابراین افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ تسعیر ارز مبلغ ریالی تخفیف را برای شرکت افزایش می دهد و اثر مثبت بر سودآوری شرکت خواهد داشت. براساس پیش بینی های متفاوتی که از نرخ جهانی نفت ارائه شده است به نظر می رسد که در آینده شاهد رشد قیمتی آن باشیم و در حالت بدبینانه تثبیت قیمت نفت در نرخ های فعلی متصور می شود. در خصوص نرخ ارز نیز حدس و گمان هایی در خصوص تک نرخی شدن دلار حول و حوش نرخ ٣٢,٠٠٠ ریال مطرح می شود که در صورت تحقق آن می تواند بر درآمد  پالایشگاهی ها اثر منفی داشته باشد. البته ابهامات زیادی در گزارشات پالایشگاهی ها مشاهده می شود. اول اینکه مشخص نیست نفت در پیش بینی با چه نرخی لحاظ شده و در ثانی در خصوص نرخ تسعیر ارز نیز صحبتی به میان نیامده است. در صورتی که فرض کنیم نرخ ارز با نرخ های فعلی (حدود ٣۴,٠٠٠ ریال) لحاظ شده نرخ مورد انتظار ٣٢,٠٠٠ ریال برای پالایشگاهی ها خبر مناسبی نخواهد بود.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن