تحلیل بنیادی شتران | پالایش نفت تهران

871
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی شتران | پالایش نفت تهران

نگاهی به شرکت

شتران

عوامل بنیادی موثر بر شرکت

_ نحوه قیمت گذاری نفت خام بر اساس 95 درصد فوب خلیج فارس توسط شرکت پالایش و پخش تعیین می شود.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ مبنای تعیین درآمد قیمت آزاد فراورده ها،میانگین وزنی قیمتهای وارداتی یا صادراتی حسب مورد می باشد و درصورت نبودن قیمت وارداتی وصادراتی ،میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج فارس در آن ماه ،به عنوان مبنا قرار می گیرد که توسط شرکت پالایش و پخش تعیین می شود.

_ نرخ ارز مبنای محاسبات ،نرخ مبادله ای می باشد.

_ طی سال مالی 1393 سازمان امور مالیاتی مبلغ 5.602 میلیارد ریال از ذخایر سنواتی منظور شده در حسابها بابت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی موجودی نفت خام و کالای ساخته شده را به عنوان درآمد شرکت شناسایی و مشمول مالیات تلقی نموده، طبق بررسی به عمل آمده و شواهد موجود، ذخیره یاد شده مازاد بوده و در صورت تعدیل، سود انباشته ابتدای سال 1394 شرکت )پس از کسر مالیات پرداختنی(تا مبلغ 4.500 میلیارد ریال افزایش می یابد.

مقایسه پالایشگاه ها از نظر مصرف خوراک

2

خلاصه نکات کلیدی ترازنامه

_ در رابطه با اقلام ترازنامه ای نکات زیرقابل اهمیت می باشند:

_ دارایی های جاری شرکت طی سالهای اخیر به استثنای سال 93 روند افزایشی داشته است که عمدتا ناشی از افزایش موجودی کالا )افزایش نرخ ارز( شرکت می باشد . در سال 93 موجودی کاهش پیدا کرده است.

_ داراییهای غیر جاری به غیر از دارایی ثابت مشهود )طرح توسعه بهبود کیفی (شرکت تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است.

_ بدهیهای شرکت روند کاهشی داشته است که عمدتا ناشی از کاهش بدهی به شرکت پالایش نفت اراک وکاهش مانده مالیات ارزش افزوده می باشد.

_ حقوق صاحبان سهام شرکت در سالهای اخیر در حال افزایش بوده است.

مقایسه نموداری

1)بررسی سودآوری شرکت

3

افزایش سود آوری شرکت در سال 92 عمدتا بابت افزایش حدود 2برابری نرخ ارز می باشد . در سال 93 به علت کاهش نرخ نفت خام وبه تبع آن کاهش نرخ محصولات، حاشیه سود شرکت کاهش پیدا کرده است.

2) حاشیه سود

4

حاشیه سود شرکتهای پالایشگاهی رابطه مستقیم با تخفیف اعطایی بابت نفت خام دارد.

3)ترکیب بهای تمام شده 3 ماهه 94

بهای تمام شده شرکت عمدتا از مواد تشکیل شده است.مواد مصرفی شرکت نفت خام سبک می باشد.

5

نسبت های مالی

6

پیش بینی سود سال 1394

مفروضات بودجه

7

_ در رابطه با مقدار فروش با توجه به آمارهای تولید وفروش در سالهای گذشته که اغلب حدود 14 میلیون متر مکعب بوده است، به علت پیش بینی تعمیرات اساسی در سال جاری کمتر پیش بینی شده است .

_ نرخ های عنوان شده در بالا بابت 9ماه باقیمانده سال می باشد وبرای 3ماه ابتدای سال از اطلاعات واقعی استفاده شده است.

_ در رابطه با هزینه حقوق ودستمزد حدود 20 درصد افزایش نرخ نسبت به سال 93 و همچنین به علت جذب نیرو در سال جاری 11 درصد افزایش در نظر گرفته شده است .

_ سایر هزینه ها با یک رشد منطقی در نظر گرفته شده است .

پیش بینی سود 94

8

نتیجه گیری

_ در تحلیل فوق مقدار فروش مطابق بودجه شرکت و نرخ ها بر اساس میانگینی از نرخ های فوب در نظر گرفته شده است که در این صورت برآورد می شود شرکت قادر به ساخت 239 ریال سود به ازای هر سهم باشد .

_ گفتنی است تحلیل شرکت های پالایشی حساسیت بالایی نسبت به نرخ نفت خام وپنج فرآورده اصلی دارند بنابراین در صورت اعلام نرخ های مغایر با این نرخ ها توسط پالایش و پخش و تغییر قابل توجه نرخ های جهانی،سود شرکت دستخوش تغییر خواهد شد.

منبع: کارگزاری نهایت نگر

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن