تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

66
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارکReviewed by سایت تحلیلها on Mar 5Rating: 4.5تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارکتحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

پتروشیمی خارک

شرکت در اولین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/ ٩۵ منتشر کرده است؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ٢,٠٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ١,٩٣٠ ریال پیش بینی نموده است که نسبت به آخرین پیش بینی  سال ٩۴ کاهش ١٩ درصدی داشته است همچنین طی دوره ٩ ماهه سال جاری ٧۴ درصد بودجه خود در سال ٩۴ را پوشش داده است.

از مهمترین دلایل این کاهش برآورد سود در پیش بینی سال  ٩۵ را می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ افزایش ٩ درصدی بهای تمام شده برآورد شرکت علی رغم کاهش ۵ درصدی برآورد فروش شرکت در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴

_ افزایش برآورد ۵ درصدی هزینه های اداری و فروش در اولین پیش بینی سال ٩۵

_ کاهش برآورد ۶۵ درصدی سایر درآمد های غیر عملیاتی در اولین پیش بینی سال ٩۵

نکات مهم

شرکت در اولین پیش ب ینی خود برای سال ٩۵ مبلغ فروش و ارائه خدمات خود را ١٠,٣٨۴ میلیارد ریال برآورد کرده که نسبت به آخرین پیش بینی سال ٩۴ حدود ۵ درصد کاهش را نشان میدهد . همچنین طی نه ماهه سال جاری ٧٩ درصد کل مبلغ فروش و ارائه خدمات بودجه شده شرکت در  سال ٩۴ پوشش داده شده است.

برآورد ترکیب مبلغ فروش شرکت برای سال ٩۵ به تفکیک محصولات در نمودار زیر نشان داده شده است :

مبلغ تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک تصویر تحلیل بنیادی شخارک

۵٢ درصد مبلغ فروش شرکت به محصول متانول اختصاص دارد که در منطقه خاورمیانه از بهترین کیفیت برخودار است و مانند سایر محصولات شرکت تماما به کشور های خارجی صادر میشود. شرکت مبلغ فروش برآوردی این محصول را در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴با ٩ درصد کاهش پیش بینی کرده است. همچنین طی نه ماهه سال جاری ٨١ درصد مبلغ فروش بودجه شده این محصول برای سال ٩۴ پوشش داده شده است.

محصولات بوتان و پروپان که ٧٧ درصد مبلغ فروش بودجه شده آنها برای سال ٩۴ در نه ماهه سال جاری پوشش داده شده است در اولین پیش بینی برای سال ٩۵ نسبت به ٩۴ به ترتیب با کاهش ١ و افزایش ۶ درصدی مبلغ فروش برآورد شده اند.

تغییرات حجم و نرخ فروش برآوردی محصولات مهم شرکت در سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ در جدول زیر آمده است :

نرخ تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک تصویر تحلیل بنیادی شخارک

شرکت نرخ فروش تمام محصولات خود را به جز متانول که مهمترین محصول شرکت است را برای سال ٩۵ با افزایش در نظر گرفته است. در حال حاضر نرخ جهانی متانول CFR چین در محدود ٢١٧ دلار قرار دارد که در ماههای گذشته با  توجه به رشد و تثبیت نرخ جهانی نفت روند افزایشی به خود گرفته است در نتیجه برآورد قیمت ٢٣۵ دلار برای سال ٩۵ در صورت حفظ شرایط فعلی (تداوم صعود قیمیت جهانی نفت) دور از انتظار نمی باشد. همچنین شرکت اعلام کرده هزینه حمل محصول متانول به ازای هر تن ۵٠ دلار در نظر گرفته شده است. نکته قابل ذکر دیگر نرخ برابری دلار است که شرکت برای سال ٩۵ نرخ ٣۶,۵٠٠ ریال به ازای هر دلار را برای فروش محصولات و هزینه حمل خود در نظر گرفته است.

مقدار کل تولیدات شرکت در پیش بنی سال ٩۵ نسبت به پیش بینی ٩۴  تغییر قابل ملاحظه نداشته و طی نه ماهه سال جاری ٧۶ درصد بودجه پوشش داده شده است. در نگاه دقیق تر مقدارتولید برآوردی پروپان نسبت به پیش بینی سال ٩۴ با افزایش ١٠ درصدی همراه است و بر خلاف آن تولید مقداری محصول بوتان در پیش بینی سال ٩۵ نسبت به ٩۴ با کاهش ٧ درصدی همراه است.

بهای تمام شده

بهای تمام شده محصولات فروش رفته شرکت به تفکیک در نمودار زیر آمده است :

بهای تولید تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک تصویر تحلیل بنیادی شخارک

هزینه سربار شرکت که پیش بینی شده برای سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ با افزایش ٣١ درصدی برآورد شده است. عمده این هزینه ها مربوط به هزینه سوخت است که برای سال ٩۵ به ازای هر متر مکعب ۵ سنت در نظر گرفته شده است. با احتساب نرخ مرکز مبادلات(که شرکت هر دلار ٣٠,۵٠٠ریال در نظر گرفته) ١,۵٢۵ریال به ازای هر متر مکعب هزینه سوخت شرکت برای سال ٩۵ برآورد شده است که نسبت به سال ٩۴(به علت در نظر گرفتن نرخ ٢۶,۵٠٠ ریال به ازای هر دلار در سال ٩۴) ١۵ درصد افزایش را نشان میدهد.

همانطور که  در نمودار مشاهده میشود ۴۵ درصد بهای تمام شده برآوردی شرکت برای سال ٩۵ را مواد مستقیم تشکیل میدهد که تماما مربوط به هزینه خوراک شرکت (گاز ترش) میباشد. برآورد این هزینه برای سال ٩۵نسبت به ٩۴ با کاهش ٢۵ درصدی همراه شده است.

در اولین پیش بینی سال ٩۵ برآورد هزینه گاز مصرفی بر مبنای ۴٠درصد مقدار جهت مصرف سوخت (هر متر مکعب ۵ سنت)و ۶٠ درصد مقدار مصرف به عنوان خوراک(هر متر مکعب ٨.۵ سنت) و با نرخ برابری ٣۶,۵٠٠ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است که این مفروضات موجب شده نرخ خوراک به ازای هر متر مکعب برابر ٢,۵٩٣ ریال برای سال ٩۵پیش بینی شود که نسبت به سال ٩۴(٣,۴۴۵ ریال به ازای هر متر مکعب) با کاهش ٢۵ درصدی همراه است.

قابل ذکر است شرکت در توضیحات پیش بینی های خود عنوان کرده نرخ قطعی گاز ترش برای سال ٩۵ را اعلام نشده است.

هزینه های اداری و فروش

 این هزینه های شرکت عمدتا شامل هزینه حمل و نقل است که در پیش بینی سال ٩۵ نسبت به ٩۴ ثابت است دلیل این امر را می توان ناشی از این دانست که شرکت تانکر های اختصاصی برای حمل محصولات خود در اختیار دارد. اما افزایش برآورد ١۵ درصدی حقوق و مزایا برای سال ٩۵ موجب رشد ۵ درصدی هزینه های عمومی و اداری شده است.

نتیجه گیری

شرکت پتروشیمی خارک با در اختیار داشتن تکنولوژی ژاپن توانسته با کیفیت ترین متانول در سطح خاورمیانه را به خود اختصاص دهد که این امر موجب شده است شرکت برای فروش تماما صادراتی خود مشتریان ثابتی داشته باشد که این رخداد در کنار نداشتن هزینه مالی یک مزیت برای این واحد پتروشیمی به حساب می آید .اما از سوی دیگر با توضیحات ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که تغییرات نرخ ارز و نرخ خوراک گازی بر روی سودآوری این شرکت بسیار تاثیر گذار است همچنین تغییرات نرخ جهانی نفت را هم میتوان به این عوامل تاثیر گذار اضافه کرد که به شدت نرخ جهانی فروش محصولات شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین شرکت طرح توسعه ای برای محصول متانول دارد که تا تاریخ ٣١/۶/٩۴ پیشرفت ٣٨ درصدی داشته است و در صورت اتمام، ظرفیت تولیدی متانول شرکت را به میزان ١.۴ میلیون تن در سال افزایش میدهد.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن