تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

261
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)Reviewed by فاطمه میرآب on Sep 27Rating:

معرفی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در تاریخ 24/11/1377 تحت شماره 148012 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ضمنا” با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از تهران به ماهشهر (منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)در تاریخ 5/10/1386 تحت شماره 6499 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ماهشهر به ثبت رسید. به استناد مصوبه مورخ 8/6/1386  مجمع عمومی فوق العاده شرکت و آگهی شماره 3257 مورخ 27/8/1388 نوع شرکت از سهام(خاص)به سهامی(عام) تبدیل گردید. شرکت به موجب نامه مورخ17/7/1390 سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان یاد شده پذیرفته شده و3/5 درصد از سهام شرکت در تاریخ 6/10/1390 در فرابورس عرضه شده و1/5 درصد الباقی طی موافقت شرکت فرابورس ایران برای یکسال آینده توسط سهامدار عمده اقدام خواهد شد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت، به موجب ماده 2 اساسنامه آن عبارت است ازاحداث، راهاندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط وانجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور است.

سرمایه و ترکیب سهام داران


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ پنج میلیون ریال (شامل تعداد5،000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1،000ریال)بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ4،000 میلیارد ریال شامل تعداد 4،000،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1،000 ریال در پایان سال مالی منتهی به 29/12/1393است.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

روند قیمت سهم

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

بازدهی سهم در یک سال اخیر معادل-1 درصد در حالی که بازده شاخص کل معادل -11،8درصد بوده است.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

شرکت پتروشیمی مارون از لحاظ ارزش بازار در رتبه دوم و بعد از شرکت پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

ترکیب تولیدات

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت بیشتر محصولات پتروشیمی، قیمت نفت است. در یک سال اخیر شاهد تحولاتی در قیمت نفت بودهایم. بهطوریکه قیمت هر بشکه نفت WTI در ژوئن 2014 معادل 105.79 دلار بوده است و اکنون در سپتامبر 2015 هر بشکه 45.70 در بازارهای بینالمللی معامله میشود. با بررسیهای صورت گرفته همبستگی معناداری بین قیمت نفت و برخی از محصولات پتروشیمی شرکت مارون وجود دارد که در جداول زیر نشان داده میشود.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

تاریخچه قیمت نفت

در دورهی چند ساله اخیر به دلایل مختلف شاهد نوسان قیمت نفت بودهایم. در سال 2008 میلادی وقوع بحران اقتصادی جهانی از عواملی بود که باعث افت قیمت نفت گردید و هر بشکه نفت در اواسط سال 2008 از بشکهای 140 دلار به بشکهای 30 دلار در اوایل سال 2009 رسید. در حال حاضر قیمت نفت نزدیک به کف قیمت قبلی در حال معامله است. از دلایل افت قیمتی آن میتوان به تولید گسترده نفت شیل آمریکا در سال اخیر اشاره کرد، به طوریکه جانشین روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکنندهی نفت گردید. روند قیمتی هر بشکه نفت WTI در نمودار زیر نشان داده میشود.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

گزارشی که سازمان اطلاعات انرژی آمریکا در همین ماه (آگوست) ارائه نمود علل کاهش قیمت نفت برنت را اینگونه بیان نمود:

  • نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادی پایینتر در بازارهای نوظهور
  • انتظارات از صادرات بالای نفت توسط ایران
  • ادامه و انتظار رشد در ذخایر جهانی

همچنین پیش بینی این موسسه از قیمت نفت برنت به 54 دلار در سال 2015 و 59 دلار در سال 2016 است.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

پیش بینی قیمت نفت در سه سناریوی خوشبینانه، میانه و بدبینانه این موسسه صورت گرفته است که در شکل بالاقابل مشاهده است.

قیمت جهانی محصولات

قیمت جهانی محصولات مارون بر اساس نرخهای اعلامی در مجلهی بین المللی PLATTS در نمودار زیر نشان داده میشود.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

صورت سود و زیان شرکت

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

تولید و فروش شرکت

در پتروشیمی مارون 61 درصد از فروش شرکت داخلی و 39 درصد خارجی است. بخشی از فروش شرکت بین مجتمعیصورت میگیرد و بخشی دیگر در بورس کالا به فروش میرسد.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

آمار تولید و فروش پنج ماهه ابتدایی سال 94

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

سناریوبندی

برای پیش بینی سود هرسهم و همچنین وضعیت شرکت در سال جاری از بودجه سال 94 و همچنین آمار تولید و فروش 5 ماهه شرکت استفاده شده است. آنچه که پیش بینی گردیده تنها مربوط به هفت ماهه باقیمانده سال است وبرای پنج ماهه ابتدایی سال، از مقادیر واقعی ذکر شده توسط شرکت استفاده شده است.

سناریو بد بینانه

نرخ دلار : دلار مبادلهای مبلغ 28500 ریال و دلار صادراتی 31000 ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات: نرخ فروش محصولات در این سناریو به میزان 15 درصد نرخ فروش ذکر شده در آمار تولید و فروش چهار ماهه ایتدایی سال 94 کاهش داده شده است.

مقدار فروش: مقدار فروش در این سناریو، مقادیر محقق شده در سال 93 در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده: با توجه به مقادیر فروش و مطابق سال 93 کارشناسی شده است.

سناریو میانه

نرخ دلار : دلار مبادلهای مبلغ 29500 ریال و دلار صادراتی 33000 ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات: نرخ فروش محصولات در این سناریو نرخ فروش ذکر شده در آمار تولید و فروش چهار ماهه ایتدایی سال 94 است.

مقدار فروش: مقدار فروش در این سناریو، مقادیر پیش بینی شده شرکت در بودجه سال 94 است.

بهای تمام شده: با توجه مقادیر فروش و مطابق سال بودجه سال 94 کارشناسی شده است.

سناریو خوشبینانه

نرخ دلار : دلار مبادلهای مبلغ 31000 ریال و دلار صادراتی 35000 ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات: نرخ فروش محصولات در این سناریو به میزان 5 درصد نرخ فروش ذکر شده در آمار تولید و
فروش چهار ماهه ایتدایی سال 94 افزایش یافته است .
مقدار فروش: مقدار فروش در این سناریو،به میزان 5 درصد از مقادیر پیش بینی شده شرکت در بودجه سال 94افزایش داده شده است.
بهای تمام شده: با توجه مقادیر فروش با در نظر گرفتن افزایش 5 درصدی کارشناسی شده است.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

منبع : سایت تدان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن