تحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهان

243
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 18Rating: 5.0تحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهانتحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهان

تحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهان

نفت سپاهان

سود هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ٩۴/١٢/٢٩ براساس اطلاعات حسابرسی شده شش ماهه ؛ با سرمایه ای معادل ١،٠۵٠ میلیارد ریال به مبلغ ١،۵٣٠ ریال پیش بینی شده است.این رقم نسبت به پیش بینی حسابرسی نشده قبل با ۶ درصد تعدیل منفی همراه شده است.هم چنین طی دوره شش ماهه منتهی به ٩۴/۶/٣١ حدود ۴۶ درصد این رقم محقق شده است.پیش بینی تقسیم سود به میزان ٨٠ درصد سود خالص می باشد.

مواردی که منجر به تعدیل منفی شرکت گردیده به شرح زیر می باشد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)افزایش ۵۴ درصدی هزینه های مالی و رسیدن آن به مبلغ ٨۴٩ میلیارد ریال

٢)کاهش ٨۶ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی و رسیدن آن به مبلغ ٣٠ میلیارد ریال

٣)کاهش کمتر از ١ درصد فروش و رسیدن آن به مبلغ ١١،٣۶١ میلیارد ریال

نکات با اهمیت

_ براساس مبلغ فروش بودجه ترکیب فروش محصولات شرکت به شرح نمودار زیر می باشد :

مبلغ فروش تحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهان

مقدار تولید و فروش شرکت به ترتیب به میزان ٧١۴ هزار تن و ۶٧٨ هزار تن پیش بینی شده که نسبت به بودجه قبل ١۵٨ تن افزایش در تولید لحاظ شده است.مقدار فروش نیز بدون تغییر بوده و تنها تغییر جزئی در ترکیب فروش صورت گرفته و سهم روغن نهایی از ١٣ درصد به ١۴ درصد افزایش یافته است.در نمودار زیر میزان فروش دوره شش ماهه درمقایسه با بودجه و مشابه سال گذشته نشان داده شده است : (ارقام به تن) مجموع فروش دوره شش ماهه به میزان ٣٢٧ هزار تن بوده که با پوشش ۴٨ درصدی بودجه ؛ ٢٢ درصد رشد را نسبت به مشابه سال گذشته داشته است.

مقدار تولید تحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهان

_ از مجموع مبلغ فروش پیش بینی شده برای سال ٩۴ حدود ٣۶ درصد آن داخلی و ۶۴ درصد آن صادراتی می باشد.طی دوره شش ماهه نیز فروش با پوشش ۵١ درصدی بودجه به مبلغ ۵،٧٨۶ میلیارد ریال بوده که ٣۵ درصد آن داخلی و ۶۵ درصد آن صادراتی بوده است. از محل صادرات مبلغ ١١٣ میلیون دلار حاصل شده که با نرخ ٣٣،٢٨٠ ریال تسعیر شده است.

_ میانگین نرخ های فروش محصولات نسبت به پیش بینی قبل تغییراتی داشته که در جدول زیر نمایش داده شده است : (ارقام ریال به تن)

نرخ فروش تحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهان

٩۵ درصد بهای تمام شده در بودجه را مواد مصرفی تشکیل می دهد. ٨١ درصد مواد مصرفی در بودجه نیز به لوبکات اختصاص دارد. میانگین نرخ مصرفی آن در بودجه نسبت به شش ماهه ابتدایی و هم چنین بورس کالا در جدول زیر نشان داده شده است : (ارقام ریال به تن) نرخ نفت خام در بودجه ۴۵ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده تحلیل بنیادی شسپا | نفت سپاهان

_ گفتنی است که درآمدهای متفرقه شرکت با رشدی قابل توجه از مبلغ ٨٢ میلیارد ریال در بودجه قبل به مبلغ ۵٧٣ میلیارد در بودجه فعلی رسیده است.٣٠٠ میلیارد ریال این مبلغ مربوط به پیش بینی شرکت برای وصول بخشی از مطالبات مشکوک الوصول راکد و سنواتی می باشد که در شش ماهه ابتدایی سال مبلغی از این محل شناسایی نشده است.

_ تسهیلات دریافتی شرکت در پایان دوره شش ماهه بالغ بر ٣،٧٣٨ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ٩٣ رشد قابل توجه ١٨٨ درصدی داشته است.

نتیجه گیری

پس از تعدیل منفی ٣۵ درصدی که در پیش بینی قبلی شرکت صورت گرفته ؛ در پیش بینی فعلی نیز شاهد کاهش ۶ درصدی سود خالص شرکت هستیم.با وجود تغییر نکردن مقدار تولید و فروش شرکت ؛ نرخ های محصولات متاثر از کاهش بهای جهانی نفت و انتظار برای نوسانات آتی آن با کاهش همراه شده است.پوشش فروش داخلی شرکت طی دوره شش ماهه اول سال ۴٢ درصد بوده در حالیکه فروش صادراتی ۵١ درصد مقدار بودجه را پوشش داده است.با توجه به این موضوع و عدم کشش بازار داخلی هدف شرکت به سمت بازارهای صادراتی معطوف شده است.طی دوره شش ماهه نیز سود ناخالص پوشش ۴١ درصدی داشته که با شناسایی ۴٧ درصدی هزینه های عمومی بودجه طی این دوره، پوشش سود عملیاتی شرکت به ٣٩ درصد کاهش پیدا کرده و نهایتا با احتساب سودهای غیر عملیاتی، سود خالص پوشش ۴۶ درصدی را گزارش نموده است.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن