تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

468
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابیReviewed by سایت تحلیلها on Dec 4Rating: 5.0تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابیتحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

تحلیل بنیادی شفارا

تاریخچه شرکت پتروشیمی فارابی

 • بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1374/09/12 نوع شرکت از سهامی خاصبه سهامی عام تغییر و نام آن در سازمان اوراق بورس بهادار تهران درج گردید .
 • بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1375/05/10 سرمایه شرکت از مبلغ چهار میلیارد ریال به بیست میلیارد ریال افزایش یافت .
 • در سال 1378 با بررسی و ایجاد تغییرات فنی و فرایندی ، تولید واحد انیدرید فتالیک (PA) از 21500 به 26000 تن در سال افزایش یافت . همچنین در این سال شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO9002 گردید .
 • در سال 1379 ضمن دریافت گواهینامه ISO14001 با استفاده از کل ظرفیت راکتورها ، تولید واحد DOP برای هر Batch از 42 تن به 50 تن در روز افزایش یافت .
 • در سال 1381 بر اساس تصمیم مدیریت وقت ، طرح )Revamp افزایش تولید واحد (PA انجام گردید و ظرفیت واحد انیدرید فتالیک از 26000 تن به 33000 تن در سال افزایش یافت . در همین سال پتروشیمی فارابی به عنوان صادر کننده نمونه سال انتخاب گردید .
 • در سال 1381 با استفاده از کاتالیست جدید و پایین آوردن زمان تولید هر Batch از 16 ساعت به 12 ساعت ، ظرفیت تولیدی واحد DOP از 148 تن به 185 تن در روز افزایش یافت .
 • شرکت در سال 1382 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) گردید .

اندازه شرکت پتروشیمی فارابی و برخی نسبتهای مالی

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

ترکیب سهامداران و تغییرات سرمایه شفارا


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

روند سودآوری شرکت پتروشیمی فارابی

در تحلیل بنیادی شفارا ،شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 15 میلیارد تومان، مبلغ 542 ریال اعلام نموده بود . اما بر اساس عملکرد 6 ماهه 2.479 ریال به ازای هرسهم زیان اعلام نموده است . شرکت در6 ماهه ابتدای سال، مبلغ 1.019 ریال زیان شناسایی نموده است.

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

دلایل تعدیل پیش بینی زیان هرسهم سال جاری

 • تفاوت حاشیه سود عمدتا ناشی از فروش موجودی کالای ساخته شده شش ماهه اول بوده که در شش ماهه دوم سال 94 به فروش خواهد رسید. با توجه به اینکه بهای تولید موجودی کالای ساخته شده شش ماهه اول به دلیل خرید مواد اولیه الکل با نرخ نیمه دوم سال 93 و بالطبع شناسایی موجودی مواد اولیه انبار در ابتدای سال 94 و تفاوت فاحش نرخ فوق با نرخ های معامله شده در بورس کالا در سال جاری )الکل 2EH (، نتیجتا بالا رفتن بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه پیش بینی شده درنیمه دوم 94 را افزایش خواهد داد .
 • به علت محدودیتهای ایجادشده از طرف منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ، شرکت فارابی از ابتدای سال 94 قادر به اجاره دادن مخازن نبوده ولی با توجه به تلاش های صورت گرفته از تاریخ 94/7/27 مجوز اجاره مخزن اخذ ومذاکرات با متقاضیان و انعقاد قراردادهای جدید در حال انجام و پی گیری می باشد.

مواد اولیه شرکت پتروشیمی فارابی

اورتوزایلین اصلی ترین مواد اولیه ای هستند که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند . ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

درصد پوشش مواد اولیه

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

مقایسه نرخ های واقعی مصرف مواد اولیه طی سال با نرخ های بودجه 94

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

همانطور که در نمودار تحلیل بنیادی شفارا مشخص است نرخهای مصرف در بودجه کمتر از سه ماهه اول و دوم درنظر گرفته شده است

هزینه مواد اولیه کارشناسی

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابیتحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

با تغییر مواد اولیه بر اساس نرخ 3 ماهه دوم سال 94 ، انتظار می رود مبلغ 6 میلیارد تومان هزینه مواد اولیه شرکت افزایش یابد و سود هر سهم مبلغ 405 ریال کاهش یابد.

ترکیب بهای تمام شده

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

همانطور که در نمودار مشاهده میشود مواد مستقیم بیشترین سهم از بهای تمام شده را به خود اختصاص داده است.

بررسی تولید

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

در 6 ماهه ابتدای سال 94 ، شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 60 درصد از تولیدات بودجه شده خود را پوشش دهد که در مقایسه با عملکرد 6 ماهه سال 93 ، به طور میانگین 23 % افزایش یافته است.

ترکیب مبلغ فروش شرکت

انیدرید فتالیک اصلی ترین محصول شرکت است. ترکیب مبلغ فروش شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

مقایسه نرخ فروش واقعی 6 ماهه با نرخ فروش بودجه 94

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

همانطور که در این نمودار مشاهده میشود نرخهای بودجه کمتر از 3 ماهه اول و دوم در نظر گرفته شده است.

بررسی فروش شرکت پتروشیمی فارابی

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابیتحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

در 6 ماهه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 43 درصد از فروش خود را پوشش دهد . با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در سه ماهه دوم سال به عنوان نرخ کارشناسی ، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت به میزان 10 میلیارد تومان افزایش یابد که سود هر سهم شرکت را به میزان 730 ریال افزایش خواهد داد.

ترکیب فروش شرکت از لحاظ داخلی و خارجی

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

همانطور که در جدول بالا دیده میشود 83 درصد از فروش شرکت داخلی و 17 درصد صادراتی میباشد.

صورت سود و زیان شفارا

تحلیل بنیادی شفارا | پتروشیمی فارابی

مفروضات کارشناسی

 • در نظر گرفتن نرخ فروش 3 ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی برای ماه های آتی
 • در نظر گرفتن نرخ مواد 3 ماه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی برای ماه های آتی
 • همچنین فرض می شود که شرکت تا پایان سال مالی 94 می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملا پوشش می دهد
 • براساس مفروضات فوق، کاهش زیان هر سهم از مبلغ 2,479 ریال اعلامی شرکت به 2,154 ریال کارشناسی محتمل به نظر می رسد.

 

توصیه میگردد در صورت تمایل تحلیل های زیر نیز مورد مطالعه قرار گیرد:

تحلیل بنیادی شاراک | پتروشیمی شازند

تحلیل بنیادی جم | پتروشیمی جم

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن