تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

373
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگادReviewed by سایت تحلیلها on Nov 10Rating: 5.0تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگادتحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

تحلیل بنیادی شپاس

تاریخچه شرکت نفت پاسارگاد

 • تأکید بر کاهش تصدیگری دولت، بهسازی و تصحیح نظام اداری و تنظیم مجدد فضای رقابتی، حصول بیشتر کارآئی اقتصادی و اجتماعی، تعادل بین فعالیت های دولت و سایر بخش های اقتصادی در قوانین برنامه توسعه سوم و چهارم شرایطی را فراهم نمود که هیأت وزیران واگذاری کارخانه های قیرسازی متعلق به شرکت ملی پالایش و پخشفرآوردههای نفتی ایران را مورد تصویب قرار دهند.
 • بر این اساس کارخانجات قیرسازی متعلق به شرکت های پالایشی واقع در پالایشگاههای تهران، شازند اراک، آبادان، تبریز، شیراز و بندرعباس به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردید.
 • در اجرای این تصمیمنامه، سازمانهای مذکور متفقاً شرکت نفت پاسارگاد را با هدف اداره و بهره برداری از شش واحد قیرسازی پالایشگاههای فوق الذکر تاسیس نموده
 • و این شرکت در تاریخ هجدهم تیرماه 1382 به عنوان شریک تجاری پالایشگاههای ایران در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید.
 • شخصیت حقوقی شرکت در حال حاضر به صورت سهامی عام بوده و از اسفندماه سال 1391 ، سهام آن در فرابورس عرضه گردیده است.

در ادامه به تحلیل بنیادی شپاس می پردازیم:

جایگاه شرکت نفت پاسارگاد

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

اندازه شرکت و برخی نسبتهای مالی شپاس


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

مفروضات مبنای پیش بینی سود سال  94 

برای پیش بینی سود سال 94 در تحلیل بنیادی شپاس عمدتا مفروضات ذیل در نظر گرفته شده است:

 • پیش بینی مقدار فروش انواع قیر به میزان 000 ر 150 ر 2 تن.
 • پیش بینی میانگین نرخ فروش داخلی و صادراتی هر تن انواع قیر به ترتیب به مبلغ 10/4 و 12/5 میلیون ریال.
 • پیش بینی میانگین نرخ خرید وکیوم باتوم هر تن به مبلغ 8/856 میلیون ریال.
 • قیمت گذاری مواد اولیه اصلی )وکیوم باتوم( در بورس کالای ایران و با هماهنگی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران صورت می گیرد.
 • نسبت فروش صادراتی به کل فروش پیش بینی شده سال 94 معادل 51 درصد اعلام شده است.
 • منابع حاصل از فروش صادراتی به صورت ریالی دریافت می گردد.

ترکیب سهامداران و تغییرات سرمایه

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

روند سودآوری شرکت نفت پاسارگاد

در تحلیل بنیادی شپاس، شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 60 میلیارد تومان، مبلغ 4،012 ریال اعلام نموده بود . اما پیش بینی سود بر اساس عملکرد 6 ماهه را به مبلغ 2،347 ریال کاهش داد است. شرکت در 6 ماهه ابتدای سال، مبلغ 972 ریال معادل 40 درصد از سود اعلامی را پوشش داده است.

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

مواد اولیه شرکت

وکیوم باتوم اصلی ترین مواد اولیه ای هستند که شرکت برای تولید محصولات خود استفاده می کند . ترکیب مواد اولیه شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

درصد پوشش مواد اولیهتحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

مقایسه نرخ های واقعی مصرف مواد اولیه طی سال با نرخ های بودجه 94

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

هزینه مواد اولیه کارشناسی

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد11

با تغییر مواد اولیه بر اساس نرخ 3 ماهه دوم سال 94 ، انتظار می رود مبلغ 43.803 میلیون ریال هزینه مواد اولیه شرکت کاهش یابد و سود هر سهم مبلغ 73 ریال افزایش یابد.

ترکیب بهای تمام شده

همانطور که در نمودار مشاهده میشود مواد مستقیم بیشترین سهم از بهای تمام شده را به خود اختصاص داده است.

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

بررسی تولید شپاس

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

در 6 ماهه ابتدای سال 94 ، شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 44 درصد از تولیدات بودجه شده خود را پوشش دهد که در مقایسه با عملکرد 6 ماهه سال 93 ، به طور میانگین 9 % افزایش یافته است.

ترکیب مبلغ فروش شرکت

قیر 60/70 اصلی ترین محصول شرکت است. ترکیب مبلغ فروش شرکت از لحاظ ارزش ریالی به شرح نمودار زیر می باشد:

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

درصد پوشش مبلغی و مقدار فروش

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

مقایسه نرخ فروش واقعی 6 ماهه با نرخ فروش بودجه 94

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

بررسی فروش شرکت نفت پاسارگاد

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگادتحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

در 6 ماهه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان 43 درصد از فروش خود را پوشش دهد . با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در سه ماهه دوم سال به عنوان نرخ کارشناسی ، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت به میزان 13.565 میلیون ریال کاهش یابد که سود هر سهم شرکت را به میزان 23 ریال کاهش خواهد داد.

صورت سود و زیان شپاس

تحلیل بنیادی شپاس | نفت پاسارگاد

مفروضات کارشناسی تحلیل بنیادی شپاس:

 • در نظر گرفتن نرخ فروش 3 ماهه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی برای ماه های آتی
 • در نظر گرفتن نرخ مواد 3 ماه دوم سال 94 به عنوان نرخ کارشناسی برای ماه های آتی
 • همچنین فرضمی شود که شرکت تا پایان سال مالی 94می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کاملا پوشش می دهد.
 • براساس مفروضات فوق، افزایش سود هر سهم از مبلغ 2،437 ریال اعلامی شرکت به2،478 ریال کارشناسی محتمل به نظر می رسد.

 

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن