تحلیل بنیادی شپترو | پتروشیمی آبادان

139
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی شپترو | پتروشیمی آبادان

پتروشیمی آبادان

شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/ ٩۴ منتشر کرده است؛ با سرمایه ای معادل ۶٣٠ میلیارد ریال مبلغ (٣٩٧) ریال زیان به ازای هر سهم برآورد نموده است این در حالی است که در  پیش بینی قبلی  سال ٩۴ برآورد شرکت مبلغ سود ٣٣١ ریالی به ازای هر سهم بوده است همچنین در نه ماهه سال ٩۴ شرکت (٣۴۴) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است.

از مهمترین دلایل این کاهش برآورد سود در پیش بینی سال  ٩۴ میتوان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ کاهش برآورد ٣٩ درصدی مبلغ فروش علی رغم کاهش برآورد ٢٠ درصدی بهای تمام شده موجب تبدیل سود ناخالص برآوردی شرکت درپیش بینی قبلی به زیان در پیش بینی فعلی شده است شده است

_ افزایش برآورد ٨٣ درصدی هزینه های مالی

_ کاهش برآورد ۴۶ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نکات مهم

شرکت در پیش بینی فعلی خود برای سال ٩۴ مبلغ فروش خود را ١,١٢٧ میلیارد ریال برآورد کرده که نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش ٣٩ درصدی همراه است . همچنین طی نه ماهه سال گذشته ٧٩ درصد کل مبلغ فروش و بودجه شده شرکت در  این سال پوشش داده شده است .

برآورد ترکیب مبلغ فروش شرکت برای سال ٩۴ به تفکیک محصولات در نمودار زیر نشان داده شده است :

مبلغ تحلیل بنیادی شپترو | پتروشیمی آبادان

٨١ درصد مبلغ فروش شرکت به محصول PVC اختصاص دارد که در صنعت پلاستیک مصرف میشود. شرکت مبلغ فروش برآوردی این محصول را در پیش بینی فعلی سال ٩۴ نسبت به پیش بینی قبلی با ٣٩ درصد کاهش همراه شده  است. همچنین طی نه ماهه سال گذشته تنها ۴٩ درصد مبلغ فروش بودجه شده این محصول پوشش داده شده است.

 مبلغ فروش محصول NAOH (سود سوزآور) و DDB (دو دسیل بنزن) که به ترتیب در صنایع بالا دستی(نفت) و پایین دستی(پودر شوینده) کشور مصرف میشوند در پیش بینی فعلی سال ٩۴ نسبت به برآورد قبلی (به ترتیب) با افزایش ٣ و کاهش ۵٢ درصدی همراه شده است. همچنین طی نه ماهه سال گذشته ۶١ و ٣۶ درصد مبلغ فروش این محصولات برای سال ٩۴ پوشش داده شده است

تغییرات فروش مقداری محصولات شرکت در نمودار زیر آمده است : (ارقام به تن)

مقدار تحلیل بنیادی شپترو | پتروشیمی آبادان

فروش مقداری PVC در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش ٣٣ درصدی همراه شده است همچنین طی نه ماهه سال گذشته ۵٣ درصد این فروش مقداری پوشش داده شده است.

فروش مقداری DDB هم در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش ٣٩ درصدی همراه شده است همچنین طی نه ماهه سال گذشته ۴۵ درصد این فروش مقداری پوشش داده شده است.

اما  فروش مقداری محصول NAOH که علی رغم تغییر مثبت مبلغ فروش آن، در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش ٣٠ درصدی همراه شده است که این رویداد نشان دهنده افزایش نرخ فروش برای این محصول در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی سال ٩۴ است.

مقدار تولیدات شرکت هم در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی متناسب با فروش مقداری تغییر کرده است.

بهای تمام شده

بهای تولید تحلیل بنیادی شپترو | پتروشیمی آبادان

مواد مستقیم تولیدی که ۵٠ درصد بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد مهمترین آنها شامل گاز پروپان و EDC (دی اتیلن کلراید)است که EDC که مهمترین این مواد است از پتروشیمی بندر امام و اروند تامین می گردد.نرخ خرید این ماده در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با افزایش ٢٧ درصدی برآورد شده است.

_ پتروشیمی آبادان با دارا بودن دو واحد تولید p.v.c(پلی وینیل کلراید) ماده اولیه صنعت پلاستیک قادرخواهد بود که گریدهای مختلفی ازاین محصول را تولید و به بازارهای داخلی وجهانی عرضه نماید به طوری که در پیش بینی فعلی سال ٩۴ برآورد کرده ٨۶ درصد محصولات در داخل و ١۴ درصد در خارج به فروش برسد.

_ شرکت در پیش بینی فعلی حدود ۴ میلیون دلار درامد ارزی پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی قبلی بدون تغییر بوده است اما شرکت مصرف ارزی حدود ۴.۵ میلیون یورویی برای سال ٩۴ برآورد کرده است که در پیش بینی قبلی مصرف ارزی شرکت برای خود برآورد نکرده بود. قابل ذکر است که شرکت نرخ تسعیر دلار را ٣٠,٧٩٧ ریال و برای یورو جهت خرید مواد اولیه و دارایی ثابت به ترتیب ٣١,٣٢٢ ریال و ۴٠,٠٣۵ ریال در نظر گرفته است.

 نتیجه گیری

عمده دلیل کاهش سودآوری شرکت مربوط به افت مقداری فروش محصولات و افت متوسط نرخ فروش محصولات است. افت فروش مقداری به حدی بوده که حتی سود ناخالص شرکت را طی پیش بینی جدید و ٩ ماهه واقعی ٩۴ منفی نموده است. به طوری که نسبت حاشیه سو دناخالص ١٨ درصدی در سال ٩٣ به (١۵) درصد در ٩ ماهه ٩۴ تبدیل شده است شرکت، مغایرت پیش بینی هر سهم  فعلی با پیش بینی قبلی بعلت  محقق نشدن تولید طبق برنامه پیش بینی شده  بدلیل  عدم امکان تهیه مواد اولیه از داخل و خارج کشور و کاهش نرخهای فروش جهانی  محصولات پتروشیمی بدنبال کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین مشکلات ناشی از انجام تعمیرات بعلت قدیمی بودن کارخانه دانسته که باعث زیان عملیاتی  شرکت گردید.ه است.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن