تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

174
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیسReviewed by سایت تحلیلها on Nov 29Rating: 5.0تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیستحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

تحلیل بنیادی شپدیس

نگاهی به شرکت پتروشیمی پردیس

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

معرفی شرکت پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس بزرگترین واحد تولید و عرضه آمونیاک و اوره صنعتی در خاورمیانه است که با ظرفیت تولید بیش از 2.1میلیون تن اوره، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در جهان نیز به شمار میرود. با قرار گرفتن این کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی پارس از مزیت دسترسی به دریا جهت صادرات محصولات خود برخوردار است. فاز اول و دوم این مجتمع در حال بهره برداری می باشد، همچنین مقدمات توسعه مجتمع در فاز سوم نیز از سال 1390 آغاز گردیده است که طبق پیش بینی های شرکت در 6 ماه اول سال 95 قابل بهره برداری می باشد.
موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده 3 اساسنامه آن عبارتست از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآوردههای فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با عملیات مذکور میباشد.
شرکت پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر به موجب صورتجلسه مجمع موسسین در تاریخ 28/05/1383 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 231349 در تاریخ 9 مهرماه 1383 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در مهرماه سال 87 نام شرکت به پتروشیمی پردیس تغییر یافت. نماد این شرکت در فروردین سال جاری به عنوان هفدهمین شرکت در بازار فرابورس ایران درج شده و در تاریخ 29 فروردین با عرضه 5درصدی شرکت توسط مجموعه سرمایه گذاری غدیر معاملات آن آغاز شده است. در ادامه به تحلیل بنیادی شپدیس می پردازیم.

روند تغییرات سرمایه شپدیس


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت در تاریخ 04/12/1389 از مبلغ 1.000 میلیون ریال از محل مطالبات سهامداران و به 1.000.000 میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش سرمایه بعدی به مبلغ 3.000.000 میلیون ریال که تا پایان سال مالی منتهی به 30/09/1392 افزایش یافت و اخرین افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 6.000.000  میلیون ریال بوده است که طی یک مرحله شرکت متعهد شده است تا قبل از مجمع 31/06/1394 در اداره ثبت شرکت ها ثبت کند.

ترکیب سهام دران

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

فروش شرکت پتروشیمی پردیس

اوره، محصول اصلی و پایانی شرکت است. بخشی از اوره تولیدی شرکت در داخل و بخشی از آن نیز صادر می شود. شرکت متعهد به فروش داخلی محصول اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با قیمت مصوب بر اساس سیاست های دولت و بر مبنای نرخ های بازار جهانی است. بخش عمده فروش شرکت که در حدود 70%می باشد صادراتی است. فروش صادراتی عمدتا به مقاصد اروپا، هند و چین است. آمونیاک دیگر محصول شرکت است. با توجه به میزان مناسب تولید ایهن محصول میانی، حدوده85% از آن برای تولید اوره به کار رفته و شرکت نیازی به خرید این محصول ندارد و مازاد آن نیز به صورت صادراتی به فروش می رسد.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

بهای تمام شده شپدیس

آنالیز هزینه های تولید شرکت در نه ماهه اول سال به شکل زیر بوده است:

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

عمده بهای تمام شده تولید شرکت مربوط به هزینه موادمستقیم مصرفی می باشد. در مواد مسقیم هزینه مصرفی گاز بخش عمده آن را تشکیل می دهد.

سود شرکت سال مالی 94 و95

با توجه به بهای تمام شده کالای فروش رفته برآورد شده در بخش های قبل تحلیل بنیادی شپدیس و با در نظر گرفتن مفروضات ذیل سود سال جاری برای پتروشیمی پردیس 1710 ریال می باشد.

در برآورد پیش رو مفروضاتی در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد:

  • مقدار تولید و فروش سال 94 تماما همانند سه ماه اخر در نظر گرفته شده است، نرخ اوره با توجه به میانگین9 ماهه گذشته در نظر گرفته شده است.
  • مقدار تولید فاز 1 و 2 برای سال مالی 95 دقیقا مشابه سال مالی 94 در نظر گرفته شده است با فرض افت نرخ اوره به 270 دلار و رشد قیمت مواد اولیه در حدود 10 % و نرخ خوراک 13 سنت محاسبات صورت گرفته است.
  • شروع به فعالیت فاز 3 در عملکرد سال مالی 95 لحاظ نشده است و تنها ظرفیت فاز 1 و2 بررسی شده است.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

بررسی فاز3

در روند ارزش گذاری با مدل تنزیل سود نقدی، فاز 3 که از ابتدای سال 95 به تولید شرکت اضافه شده است فرض بر آن است که ارزش ذاتی یک سهم برابر است با ارزش فعلی سودهای نقدی آتی شرکت. در محاسبه سودهای سال آتی فروض زیر لحاظ شده است:

  • تمامی روند تولیدی و فروش شرکت همچون فاز 1و 2 در نظر گرفته شده است.
  • تامین مواد اولیه از داخل و پتروشیمی مبین صورت گرفته و نرخ گاز 13 سنت در نظر گرفته شده است
  • نرخ رشد تسعیر ارز 10 % و قیمت اوره و آمونیاک ثابت در نظر گرفته شده است.
  • ترکیب فروش داخلی و صادراتی برای اوره همچون فاز 1و 2 به نسبت 25% به 75% می باشد و برای آمونیاک 100% فروش صادراتی است.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

فاز 3 شرکت طبق پیش بینی شرکت از ابتدای سال 95 به طور آزمایشی و یک ماه بعد به طور قطعی با70% ظرفیت قابل بهره برداری می باشد. در بررسی پیش رو شرکت در سال مالی 95 تنها 3 ماه و با ظرفیت 40% قابل بهره برداری، در سال دوم به 70%، در سال 97 به 90% ظرفیت و در سال 98 به 92% ظرفیت می رسد.

محاسبه نرخ بازدهی داخلی بر اساس روش CAPM

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

به منظور ارزشگذاری فاز 3 از روش گوردن دومرحله ای استفاده شده است. با فرض نرخ بازده مورد انتظار 30 درصد و نرخ رشد بلندمدت 10 درصد، ارزش فاز 3 شرکت به شرح جدول زیر میباشد.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

جمع بندی تحلیل بنیادی شپدیس

پتروشیمی پردیس از جمله شرکتهای موفق سالهای اخیر بازار بوده است. روند افزایشی قیمتهای جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز باعث شد که پردیس در سالهای اخیر با جهش سودآوری قابل توجهی روبهرو باشد. اما با تغییر روند قیمت جهانی محصولات و چشمانداز تداوم این روند میتواند چالشهایی برای این شرکت فراهم آورد. نکته حائز اهمیت پردیس، شروع به کار فاز 3 شرکت در سال آینده است که طبق محاسبات این گزارش از ارزش افزوده اقتصادی مناسبی برخوردار است.
در مجموع با توجه به برآورد سود نزدیک به 1600 ریال فازهای 1 و 2 برای سال آینده و در نظر گرفتن نسبت قیمت به درآمد محتاطانه 4.5 برای این شرکت و همچنین با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی فاز3 و سود تقسیمی در مجمع آتی، ارزش هر سهم شرکت 11.290 ریال برآورد میگردد.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

در پایان توصیه می شود مطالب زیر نیز مورد مطالعه قرار گیرد:

تحلیل بنیادی تاپیکو | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

تحلیل بنیادی پترول | گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

منبع : شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

1 نظر

نطر گذاشتن