تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

151
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیسReviewed by سایت تحلیلها on Aug 15Rating: 5.0تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیستحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس

تحلیل بنیادی شپدیس

تاریخچه شرکت

مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی / انرژی پارس، در شهر عسلویه و به فاصله 270 کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واقع گردیده است.  مساحت کل مجتمع شامل فاز اول، دوم و سوم جمعاً  64/5 هکتار می باشد. این شرکت ابتدا با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در تاریخ 28/05/1383 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387 ، نام شرکت به پتروشیمی پردیس تغییر یافت . در اواخر سال 1389 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و سپس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت در تهران و مرکز کارخانه، در منطقه عسلویه می باشد.
این شرکت تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاک و اوره ، مالک بزرگترین مجتمع تولیدکننده آمونیاک و اوره در خاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد. حجم بالای تولیدات و فن آوری برتر ، هماهنگی با استانداردهای زیست محیطی ، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی ، خطوط و حمل و نقل دریایی ،برخورداری از تاسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره ، از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده که چش انداز روشنی را برای جایگاه این شرکت در بازارهای بین المللی ترسی می نماید. در ادامه به تحلیل بنیادی شپدیس می پردازیم:

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده 3 اساسنامه عبارتست از:
احداث ، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش،صادرات، تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی ، فرآورده های فرعی، مشتقات ذی ربط آنها ، انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ترکیب سهامداران


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

سهامدار عمده شرکت، گسترش نفت و گاز پارسیان با 74 درصد می باشد.

روند افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 1،000 میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به 6،000 میلیارد ریال افزایش یافته است.

روند سود آوری

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

همان طور که در جدول بالا مشاهده میگردد، روند درآمد سازی شرکت پتروشیمی پردیس طی 4 سال اخیرنزولی بوده اسرت و از مبلغ 13،716،153 میلیون ریال در سال 92 به مبلغ 8،247،399 میلیون ریال دربودجه 95 رسیده است، سال مالی 92 ، تاریخ 30 آذر ماه بوده که در سال بعد سال مالی به 31 شهریور تغییرکرده است، به همین علت سود سال 93 کاهش 63 درصدی نشان می دهد. البته سود سال 93 نسبت به سال قبل کاهشی بوده است.

روند قیمتی جهانی اوره

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

نمودار بات روند قیمتی 5 ساله اوره در دریای سیاه را نشان می دهد. روند قیمتی اوره در این مدت نزولی بوده و بیشترین مقدار 504 دلار در تارخ سپتامبر 2011 بوده است. در حال حاضر قیمت اوره برابر 195 دلار می باشد.

تولید

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

همان طور که در جدول بالا مشاهده میگردد، در عملکرد ماهه 95، 72 درصد تولید بودجه 95 پوشش داده شده است.در تحلیل کارشناسی 95، مقدار تولید با توجه به عملکرد نه ماهه و در تحلیل کارشناسی 96 دو سناریو در نظر گرفته شده است.
سناریو اول 96 : تولید برابر بودجه 95
سناریو دوم 96 : تولید برابر ظرفیت اسمی شرکت

وضعیت فروش

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

در عملکرد نه ماهه 95، 71 درصد مقدار فروش بودجه 95 پوشش داده شده است. با توجه به مقایسه عملکرد شرکت در سال گذشته و عملکرد نه ماهه مقدار فروش 95 برآورد گردیده است.مقدار فروش سال 96 ، برابر با دو سناریو توضیح گفته شده در بالا، برآورد شده است.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

در تحلیل کارشناسی 95 ، بابت سه ماه باقی مانده سال مالی، نرخ اوره صادراتی 200 دلار و نرخ اوره داخلی برابر نرخ نه ماهه در نظر گرفته شده است. نرخ دلار در سال 96 ، برابر 35000 ریال و نرخ اوره برابر 200 دلار در نظر گرفته شده است. همچنین در تحلیل سال 96 ، تک نرخی شدن نرخ ارز مد نظر می باشد.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

با توجه به برآورد مقدار و قیمت فروش محصوتت شرکت ، فروش کل شرکت در کارشناسی 95 ، برابر 1791 میلیارد تومان و در کارشناسی 96 ، برابر 1730 میلیارد تومان و 1955 میلیارد تومان برآورد گردید.

بهای تمام شده

مواد اولیه مصرفی، 76درصد و سربار تولید 22 درصد بهای تمام شده را تشکیل می دهد.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

گاز طبیعی به عنوان سوخت و انرژی، مهمترین قل مواد اولیه را تشکیل می دهد. با توجه به مصرف مواد در سال 94 ، مقدار مصرف در کارشناسی 95 و 96 برآورد گردیده است.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

نرخ گاز طبیعی در سه ماهه باقی مانده 95 و تحلیل 96 ، برابر 8،5 سنت با نرخ دلار 35،000 ریال در نظر گرفته شده است.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

مبلغ مصرف مواد در کارشناسی 95 برابر 634 وکارشناسی 96 در دو سناریو به ترتیب 636 و 719 میلیارد تومان می باشد.

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

در تحلیل کارشناسی 95 ، دستمزد مستقی با توجه به مقدارتولید (افزایش مقدار 5 درصدی تولید لحاظ شده است) و سربار با رشد 15 درصد نسبت به سال 94 در نظر گرفته شده است. در تحلیل کارشناسی 96 ، دستمزد مستقیم ( افزایش مقدار 13 درصدی تولید لحاظ شده است ) وسربار تولید با رشد 15 درصد نسبت به سال 95 افزایش داده شده است.

مفروضات کارشناسی 1396

1. با فرض تک نرخی شدن ارز ، نرخ دلار برابر 35،000 ریال
2. نرخ اوره برابر 200 دلار
3. در سناریو 1 ، مقدار تولید و فروش برابر بودجه 95
4. در سناریو 2، مقدار تولید و فروش برابر ظرفیت اسمی
5. نرخ خوراک گاز برابر 8،5 سنت

صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

سود برآوردی سال 95 ، مبلغ 1،394 ریال برآورد شده است که نشان از اختلاف 2 درصدی نسبت به بودجه اعلامی شرکت دارد.
در تاریخ گزارش سه در محدوده 800 تومان در حال معامله میباشد. با EPS تحلیلی P/E سه برابر 5،92 می باشد.

تحلیل حساسیت

تحلیل بنیادی شپدیس | پتروشیمی پردیس تصویر تحلیل بنیادی شپدیس

اگر نرخ اوره 180 دلار باشد سود هرسه در دو سناریو برابر 898 ریال و 1089 ریال می باشد .
اگر نرخ اوره 230 دتر باشد سود هرسه در دو سناریو برابر 1617 ریال و 1902 ریال می باشد .
به ازای هر 10 دتر افزایش در قیمت اوره، 144 ریال EPS سناریو 1 و 162 ریال EPS سناریو 2 تحلیل کارشناسی 96 افزایش می یابد.

منبع: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن