تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

166
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Dec 26Rating: 4.0تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایرانتحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

نگاهی به شرکت

خلاصه تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

بررسی روند صنعت

_ براساس گزارش شرکت AKSA در کشور تر یکه، در خصوص آینده انواع الیاف مصنوعی و طبیعی، روند مصرف پلی استر از انواع نخ و الیاف در دنیا رو به افزایش می باشد، بطوری که طی برآوردهای ارائه شده، پلی استر مصرف شده در صنعت نساجی با سهم 74 درصد نسبت به مابقی الیاف مانند الیاف سلولوزی، نایلون، پلی پروپیلن، اکریل کی و سایر الیاف با فاصله زیادی پیشتاز می باشد. با توجه به وجود دو فرآیند متفاوت برای تولید پلی استر که از PTA و یا DMT می باشد. آمارها نشان می دهد، تولید پلی استر با مواد DMT به شدت کاهش یافته است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ سهم مصرف الیاف اکریل کی در دنیا نسبت به سایر الیاف یا نخ مصنوعی و طبیعی حدود 3 درصد می باشد و ظرفیت تولید جهانی این الیاف حدود 2.3 میلیون تن می باشد، طبق گزارشات، بیشترین مقدار مصرف انواع الیاف اکریل کی در کشورهای مختلف دنیا به ترتیب متعلق به چین با 882 هزار تن، تر یکه با 272 هزار تن و ایران با 128 هزار تن می باشد.

_ محصول اکریلیک تنها محصول منحصر به فرد این شرکت بوده، که با توجه به کاهش یا توقف تولید این محصول توسط دیگر تولیدکنندگان خارجی، بهترین فرصت برای افزایش سهم بازار و درآمد این شرکت می باشد، ولی متأسفانه با توجه به مشکلات زیادی که در تأمین مواد اولیه این محصول وجود دارد، شرکت پلی اکریل ایران در سال 2014 تنها 23 درصد از سهم بازار داخلی را به خود اختصاص داده است.

_ در بخش پلی استر و مقایسه با شرکت مشابه داخلی)تولیدکننده عمده چیپس های پلی استر،نساجی، بطری و فیلم( که از تسهیلات مواد اولیه و انرژی وزارت نفت استفاده می نماید، با توجه به ظرفیت بالا و قیمت تمام شده پائین تولید نخ و الیاف پلی استر در شرکت مزبور و سایر شرکتهای ذوب ریسی، رقابت برای شرکت پلی اکریل ایران قدری سخت خواهد بود . لذا تغییر تکنولوژی تولید پلی استر، و به موازات آن استفاده از حداکثر ظرفیت موجود، کاهش هزینه ها، افزایش سبد کالا، تولید محصولات جدید از دسته نساجی یا شیمیائی، می تواند به بهبود روند فعالیت این بخش از شرکت کمک نماید.

سهم از بازار شرکت در بازار داخلی

سهم از بازار تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

ریسکهای شرکت

ریسک نوسانات نرخ بهره

_ در پایان سال مالی منتهی به 30 آذر 1393 مبلغ سرمایه در گردش با 210 میلیارد ریال کاهش نسبت به سال گذشته به مبلغ منفی 1.303 میلیارد ریال رسیده است و به دلیل اینکه افزایش سرمایه از طریق آورده سهامداران همچنان امکان پذیر نیست نهایتاً شرکت ناگزیر به تأمین مالی از طریق مؤسسات مالی و بانکها می باشد. و افزایش نرخ بهره نسبت به سال گذشته و تداوم نوسانات نرخ بهره موجب گردیده که تأمین مالی از طریق استقراضات بانکی برای محصولات با حاشیه سود کم همانند الیاف و نخ دارای توجیح اقتصادی نباشد و سرمایه گذاری در راستای نوسازی و بهسازی را فاقد بازده جلوه دهد.

ریسک نوسانات نرخ ارز

_ در طول سال گذشته افزایش برابری نرخ ارز در مقابل ریال کماکان حفظ شد لیکن با توجه به تغییر در ساختار کابینه دولت و همچنین تغ ییر سیاستهای اقتصادی دولت نوسانات نرخ ارز تا مقدار زیادی کاهش یافته و تقریباً به نرخ ثابتی رسیده است. با این حال بدلیل اینکه کماکان افزایش برابری نرخ ارز نسبت به ریال به قوت خود باقی است و قیمت واردات بالاست رقابت پذیری محصولات شرکت یا نمونه های مشابه وارداتی در شرایط مطلوبی قرار دارد، که البته پیش بینی می شود با به ثمر نشستن مذاکرات دو جانبه بین المللی و دستیابی به توافق هسته ای افزایش برابری نرخ ارز نسبت به ریال کاهش یابد در نتیجه شرکت می بایست از شرایط موجود حداکثر استفاده را بعمل آورد.

ریسک قیمت نهاده های تولید

_ شرکت پلی اکریل در شرایطی به فعالیت خود ادامه می دهد که بیش از 85 % بهای تمام شده محصولات این شرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد و با توجه به اینکه بخش اعظم مواد اولیه در کارخانه های اکریل کی از طریق واردات تأمین می شود. افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال، شرکت را در شرایط نابسامانی قرار داده است. و حاشیه سود پایین محصولات تولیدی نیز در کنار موارد فوق مزید بر علت گردیده که با ادامه این روند شرکت توان فعالیت در نقطه سر به سر را نیز نداشته باشد. البته تغییر سیاستهای دولت و صورت گرفتن پاره ای از توافقات بین المللی کور سوی امیدی جهت بهبود شرایط موجود را به وجود آورده است. در طی چند سال اخیر تحریم های وضع شده بین المللی، قیمت گذاریهای پتروشیمی های داخلی موجب کاهش قدرت چانه زنی شرکت در مقابل عرضه کنندگان مواد اولیه شده است.

ریسک کاهش قیمت محصولات

_ باتوجه به موارد فوق، کم بودن حاشیه فروش محصولات بسیار طبیعی بوده و در چنین شرایطی کاهش قیمت فروش، تأثیرات جبران ناپذیری بر روند سودآوری کارخانه خواهد گذاشت و به لحاظ تعیین قیمت محصولات براساس حجم ع رضه و تقاضای بازار، ریسک کاهش قیمت محصولات بسیار مهم و قابل تأمل است.

ریسک تجاری

_ در صورت توجه به صنایع پائین دستی شرکت پلی اکریل مشاهده می شود که صنایع نساجی ، مصرف کننده محصولات هستند و وضعیت نابسامان این صنعت از تهدیدات شرکت تلقی می شود و در مقابله با این موضوع شرکت سعی در یکنواخت نمودن وصولی های خود از طریق کارگزار فروش و اعتبار سنجی مشتریان نمود، بطوریکه با این روش ریسک ناشی از عدم وصول مطالبات شرکت به حداقل رسیده است.

ریسک نقدینگی

_ شاید به جرأت می توان گفت مهمترین نقطه ضعف شرکتهای نساجی کمبود نقدینگی می باشد که تمامی فعالیتهای این شرکتها را تحت تأثیر قرار داده و برون رفت از این شرایط را تقریباً سخت و غیر ممکن نموده است. در چنین شرایطی کاهش ارزش برابری ریال در مقابل سایر ارزها تأثیر فزاینده ای بر سرمایه در گردش مورد نیاز دارد . لذا تأمین مالی، خود به تنهائی یکی از چالش های مداوم در سازمان خواهد بود.

اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

_ محیط فعالیت شرکت در بازار انحصاری نمی باشد و باتوجه به اینکه ظرفیت این کارخانه امکان تأمین نیاز بازار را ندارد مشتریان شرکت می توانند تأمین نهاده های تولید خود را از شرکتهای دیگر داخلی و خارجی انجام دهند. در زمینه محصولات اکریلیک بطور خاص، تنها تولید کننده این محصول در ایران شرکت پلی اکریل می باشد که در کنار رقبای خارجی فعالیت می نماید. بررسی روند فروش طی سالهای اخیر نشان می دهد تقاضا برای محصولات شرکت وجو د داشته بنحوی که افزایش تولید محصول همیشه با افزایش فروش در یک راستا قرار داشته است. شایان ذکراست حتی در شرایط افزایش قیمت الیاف اکریلیک، مشتریان این الیاف تمایل به خرید الیاف پلی استر دارند و با این روش جایگزینی سعی در کاهش بهای تمام شده محصول خود می کنند.

عوامل بنیادی موثر بر شرکت

شرکت پلی اکریل ایران در سال 1353 بصورت مشارکت بین بخش خصوصی و تعدادی از بانکهای تخصصی ایرانی و شرکت دوپان دونمورس آمریکا تاسیس شد. بهره برداری از کارخانه در سال 1357 آغاز و در سال 1362 مرکز اصلی شرکت به اصفهان منتقل شد. فعالیت اصلی شرکت، احداث و توسعه کارخانجات تولید الیاف و نخ پلی استر و اکریلیک و فروش محصولات بوده است.

خلاصه نکات کلیدی ترازنامه

_ بطور کلی داراییهای شرکت در چند سال اخیر روند صعودی داشته است. در بخش دارایی های جاری شرکت تا سال 91 روند، افزایشی بوده است و در سالهای 92 و 93 کاهشی بوده است. دارایی های غیر جاری شرکت در چند سال اخیر روند افزایشی داشته است. لازم به ذکر است که دارایی های جاری شرکت تقریبا % 62 کل دارایی ها بوده است.

_ بدهی های شرکت در چند سال اخیر روندی افزایشی داشته است. پیش دریافتها و سایر حسابها و اسناد پرداختنی در سال 93 بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند.

_ جمع حقوق صاحبان سهام شرکت در چند سال اخیر روندی نزولی داشته است. لازم به ذکر است زیان انباشته شرکت در سال 93 معادل 2.350 میلیارد ریال و به ازای هر سهم معادل 4.785 ریال می باشد.

مقایسه نموداری

1) نمودار مقایسه ای سود آوری شرکت

سودآوری تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

3)مقایسه 6 ساله حاشیه سود

حاشیه سود تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

3) ترکیب بهای تمام شده 3 ماهه 94

بهای تولید تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

نسبتهای مالی

نسبت مالی تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

پیش بینی سود سال 1394

1)مفروضات بودجه

مفروضات تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

لازم به ذکر است که اکریلو نیتریل و دی متیل ترفتالات به ترتیب 50 و 26 درصد از مقدار ریالی مواد اولیه مصرفی را تشکیل می دهد.

2)پیش بینی سود 94

پیش بینی تحلیل بنیادی شپلی | پلی اکریل ایران

نتیجه گیری

با توجه به مفروضات اعلام شده شرکت به زیان هر سهم معادل 1.618 ریال دست خواهد یافت که بیشتر از زیان هر سهم اعلامی شرکت معادل 1.418 ریال می باشد.

 

منبع: کارگزاری نهایت نگر

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن