تحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

103
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 23Rating: 5.0تحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانتحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

تحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

شرکت در اولین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٩۵/٩/٣٠ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای درحدود ٢،٣١۴ میلیارد ریال به مبلغ ١،۵٠٧ ریال اعلام نموده است.این رقم نسبت به آخرین پیش بینی برای سال مالی ٩۴ ؛ با ٣ درصد رشد همراه شده است.سود هر سهم تلفیقی نیز برای سال مالی ٩۵ برابر با ١،۴٣۶ ریال محاسبه شده است.هم چنین سود نقدی پیشنهادی برابر با ٨٣٠ ریال می باشد.

از دلایل رشد سود شرکت در پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال مالی قبل می توان موارد زیر را برشمرد :


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)با وجود کاهش ١٠ درصدی فروش و رسیدن آن به مبلغ ۶،٩٣٧ میلیارد ریال ؛ کاهش بیشتر مبلغ بهای تمام شده به میزان ٢٠ درصد و رسیدن آن به رقم ۴،٢٧۴ میلیارد ریال ؛ منجر به افزایش ١١ درصدی سود ناخالص شده و در پی آن حاشیه سود ناخالص از میزان ٣١ درصد در بودجه سال ٩۴ به میزان ٣٨ درصد در بودجه سال ٩۵ تغییر یافته است؛

٢)سایر درآمدهای عملیاتی از مبلغ (٧۶) میلیارد ریال به مبلغ ٣ میلیارد ریال تغییر یافته است؛در سال ٩۴ مبلغ ٨٠ میلیارد ریال زیان تسعیر ارز برآورد شده که برای سال ٩۵ این سرفصل مساوی صفر قرار داده شده است.

نکات با اهمیت

_ ظرفیت پیش بینی شده برای تولید محصولات شرکت در مقایسه با سال قبل در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام به تن) حدود ۶٢ درصد مبلغ فروش بودجه را الکیل بنزن خطی تشکیل می دهد  که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته ؛ درحالی که  نرمال پارافین مازاد با سهم ٣۵ درصدی از مبلغ فروش بودجه نسبت به سال قبل ٢ درصد افت مقداری داشته است.

مقدار فروش تحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

_ در نمودار زیر نیز مقدار فروش محصولات شرکت براساس فروش داخلی و صادراتی آن نسبت به مشابه سال قبل نشان داده شده است : (ارقام به تن) مقدار فروش الکیل بنزن خطی و نرمال پارافین مازاد با کاهش به ترتیب ۴ درصدی و ٢٣ درصدی نسبت به سال قبل پیش بینی شده است.در این میان مقدار فروش داخلی نرمال پارافین مازاد از ٢ هزار تن به ۵٠٠ تن و صادرات این محصول از ١٠٠ هزار تن به ٧٨ هزار تن کاهش یافته است.

مقدار تحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

_ 34 درصد مبلغ فروش بودجه از محل داخلی پیش بینی شده است.میانگین نرخ فروش محصولات شرکت در مقایسه با سال گذشته در جدول زیر نشان داده شده است : (ارقام ریال به تن)

بودجه تحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

_ نرخ صادرات الکیل بنزن نیز با کاهش ۵ درصدی نسبت به سال ٩۴ پیش بینی شده است.گفتنی است که نرخ تسعیر منابع و مصارف ارزی شرکت براساس مبلغ ٣۵،۵٠٠ ریال لحاظ شده است.

_ 76 درصد بهای تمام شده در بودجه را مواد مصرفی تشکل می دهد.٧٨ درصد مواد مصرفی مربوط به نفت سفید و مابقی مربوط به بنزن می باشد.میانگین نرخ پیش بینی شده برای مواد مصرفی درمقایسه با سال ٩۴ در جدول زیر نشان داده شده است : (ارقام ریال به تن)

مقدار بودجه تحلیل بنیادی شیران | سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تصویر تحلیل بنیادی شیران

_ قابل ذکر است که حاشیه سود ناخالص صادرات محصولات الکیل بنزن خطی از ٣۴ درصد به ٣٩ درصد و نرمال پارافین مازاد از ٢۶ درصد به ۴٠ درصد در بودجه سال ٩۵ افزایش یافته است.

_ درآمدهای سرمایه گذاری عملیاتی از مبلغ ٣٧٠ میلیارد ریال در سال ٩۴ به ١٨٠ میلیارد ریال در پیش بینی سال ٩۵ تغییر یافته که مربوط به کاهش سود نقدی بازرگانی خدمات بندری ایران می باشد که شرکت مالکیت ١٠٠ درصدی آن را دراختیار دارد.

نتیجه گیری

بررسی بودجه سال مالی ٩۵ ؛ نشان از کاهش مقداری و هم چنین نرخ فروش محصولات شرکت می باشد.اما از طرف دیگر پایین آوردن بهای تمام شده محصولات در پی کاهش نرخ تهیه نفت سفید و بنزن موجب افزایش حاشیه سود ناخالص این محصولات گردیده است و رشد ٣ درصدی سود خالص نسبت به سال ٩۴ را رقم زده است.

منبع : کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن